VLÁDA: Transformácia nemocníc nebude, dialóg so zdravotníkmi sa má obnoviť

Bratislava 27. apríla (TASR) – Vláda Roberta Fica nebude transformovať štátne zdravotnícke zariadenia na akciové spoločnosti. Stop tiež dáva privatizácii ekonomicky lukratívnych činností nemocníc. Zaviazala sa k tomu vo svojom programovom vyhlásení, ktoré dnes schválila. Zároveň však avizovala, že zavedie prísnu kontrolu hospodárenia nemocníc, čím sa má zabrániť neúčelnému vynakladaniu finančných prostriedkov a zadlžovaniu nemocníc. 
Kabinet okrem toho plánuje obnoviť dialóg s odbornou verejnosťou, stavovskými a odborovými organizáciami. Všetky zásadné systémové zmeny tak majú byť výsledkom dohody. Vláda sa okrem toho zaviazala aj k zlepšovaniu mzdového ohodnotenia pracovníkov v rezorte zdravotníctva. „V medziach ekonomických možností zavedie také mechanizmy do spôsobu riadenia a financovania rezortu, aby bol primeraný dostatok prostriedkov na zvyšovanie odmeňovania zdravotníckych pracovníkov,“ píše sa v materiáli.
Podporiť sa má zároveň optimalizácia siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s dôrazom na zabránenie nekontrolovateľného rastu najmä v špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Doriešiť sa má aj problematika ambulantných pohotovostí. Plánuje sa aj dobudovanie siete urgentných príjmov a traumatologických centier či zavádzanie štandardných diagnostických a liečebných postupov, ako aj pokračovanie v aktívnej ochrane nefajčiarov.
Ako vyplynulo z Programového vyhlásenia vlády SR, kabinet plánuje dostavať rozostavanú bratislavskú nemocnicu Rázsochy. „Týmto krokom sa zároveň vyrieši aj vzdelávacia základňa slovenského zdravotníctva,“ konštatuje sa v materiáli. 
Rezort zdravotníctva má tiež pokračovať v krokoch, ktoré zabezpečia znižovanie nákladov a zvýšia dostupnosť liekov a zdravotníckych pomôcok bez doplatkov pre všetky závažnejšie ochorenia. Vláda sa tiež zaviazala, že vytvorí podmienky na sprehľadnenie vzťahov medzi výrobcami liekov, zdravotníckymi pracovníkmi a pacientmi a odstráni pretrvávajúce problémy na trhu s liekmi vzniknuté v súvislosti s „účelovými legislatívnymi opatreniami predchádzajúcej vlády“.
Dôraz sa má klásť aj na zavedenie elektronického zdravotníctva, tzv. eHealth do praxe. Prioritne sa má pozornosť zamerať na elektronickú zdravotnú dokumentáciu a jej využívanie ošetrujúcimi lekármi, elektronickú preskripciu a medikáciu, informovanosť občanov o zdraví, chorobách, na podporu starostlivosti o chronických pacientov a verejné zdravie.

Pridaj komentár