Vláda SR: Zastaviť projekt vyvlastnenia poisťovní je správne rozhodnutie

Vláda SR sa rozhodla nerobiť ďalšie kroky v projekte zavedenia unitárneho systému.

V informačnom materiáli, schválenom na jej dnešnom rokovaní, konštatuje, že Ministerstvo zdravotníctva SR nebude uskutočňovať ďalšie kroky, ktoré by mohli znamenať predčasné, a teda neefektívne nakladanie s verejnými zdrojmi.

„Rozhodnutie Vlády SR, neplytvať ďalej peniazmi daňovníkov na projekt, ktorý neprinesie úspory v zdravotníctve, považujeme za správne. V kontexte stavu štátneho rozpočtu a medzinárodných záväzkov je to aj jediné možné riešenie,“ hovorí Katarína Kafková, prezidentka Združenia zdravotných poisťovní SR. Napríklad len poradca vlády, ktorý navyše nehodnotil výhodnosť či nevýhodnosť vyvlastnenia a zmeny na unitárny systém, mal stáť až 3,4 miliónov eur.

V informačnom materiáli sa ďalej konštatuje, že vzhľadom na finančnú náročnosť projektu, je podľa Vlády SR potrebné najskôr potvrdiť pripravenosť Slovenskej republiky na jeho dostatočné krytie. V čase, kedy sa tento rok opätovne znížili platby za poistencov štátu, a zároveň sa nedarí zvládnuť rast zadlženosti nemocníc, je podľa ZZP nevyhnutné, sústrediť sa na zvyšovanie efektivity zdravotníctva.

„Súkromné poisťovne vždy v rámci odbornej diskusie pomáhali nastavovať systémy zvyšujúce efektivitu, akými sú PCG, či DRG,“ vysvetľuje K. Kafková. Ako dodáva, aj do budúcnosti sú zdravotné poisťovne, ktoré zastupujú 1,9 milióna poistencov, pripravené prispieť do odbornej diskusie o nevyhnutných reformách v zdravotníctve.

Pridaj komentár