Viac pohlavných chorôb medzi mladými Slovákmi

Bratislava, 16. júl 2013 – Celkovo bolo v minulom roku na Slovensku nahlásených 1 142 ochorení na prenosné pohlavné choroby. V porovnaní s rokom 2011 tento počet stúpol o 105 prípadov. Podrobnejšie štatistické údaje o pohlavných chorobách na Slovensku prezentuje publikácia vydaná Národným centrom zdravotníckych informácií s názvom Pohlavné choroby v SR 2012.

Menej syfilisu, ale 9 prípadov pod 15 rokov

V roku 2012 bolo zaevidovaných celkovo 302 pacientov so syfilisom. Oproti roku 2011 sa tento počet znížil o 15 prípadov. Najvyšší výskyt syfilisu bol zaznamenaný vo vekovej skupine 25 – 34-ročných (97 prípadov; muži 53,6 %, ženy 46,4 %. Vo veku do 15 rokov bolo evidovaných 9 prípadov (6 chlapcov a 3 dievčatá). V členení podľa rodinného stavu bolo až 174 chorých medzi slobodnými.

Najviac syfilisu v Bratislavskom kraji

V rámci Bratislavského kraja bol najvyšší počet ochorení v okrese Bratislava II (24 prípadov), najmenej v okrese Pezinok (2 prípady). V Košickom kraji bolo jednoznačne najviac prípadov v okrese Trebišov (40 prípadov). Nasledovali okresy Michalovce a Košice-okolie (11 prípadov). V členení podľa rodinného stavu bolo až 174 chorých na syfilis medzi slobodnými.

Kvapavka

V minulom roku bolo zaznamenaných 176 prípadov kvapavky. Oproti roku 2011 sa tento počet zvýšil o 21 prípadov. Najvyšší výskyt bol zaznamenaný v Nitrianskom kraji (48), najnižší v Žilinskom kraji (6). Z celkového počtu išlo väčšinou o mužov (138 mužov, 38 žien). Ako pri syfilise, aj pri kvapavke bolo najviac chorých vo vekovej skupine 25 – 34-ročných (82 prípadov). Aj tu bolo najviac prípadov medzi slobodnými – 119.

Iné pohlavné choroby

Iných, prevažne sexuálne prenosných chorôb (napr. chlamýdiové infekcie, herpes pohlavných orgánov, choroba vyvolaná vírusom HIV), bolo v uplynulom roku hlásených celkovo 663 (406 mužov, 257 žien). Oproti roku 2011 je to nárast o 99 prípadov. Vysoký počet bol hlásený u osôb v mladších vekových skupinách (15 až 24-ročných bolo spolu 213). U 25 až 34-ročných bolo 238 ochorení (156 mužov, 82 žien).

Údaje vychádzajú z hlásení pohlavných chorôb, ktoré Národnému centru zdravotníckych informácií predkladajú zdravotnícke zariadenia – dermatovenerologické oddelenia a ambulancie.

Zdroj: www.nczisk.sk

Pridaj komentár