Vďaka novému sonografu nebudú vyšetrenia pečene bolieť

Hepatologicko-gastroenterologické a transplantačné oddelenie vo FNsP F.D. Roosevelta získalo nový USG prístroj, ktorý výrazne uľahčí a spresní diagnostiku ochorení pečene.

Sonograf Acuson S3000 patrí do najvyššieho radu ultrasonografických prístojov firmy Siemens. Popri vysoko kvalitnom sonografickom zobrazení umožňuje aj elastografiu – meranie tuhosti tkaniva, ktorým sa určí stupeň poškodenia pečene, napríklad pri postihnutí vírusovou hepatitídou. Doteraz bola biopsia pečene u mnohých pacientov jediným spôsobom, ako správne rozhodnúť o ďalšej liečbe.

„Pacient je tak odbremenený od bolestivej biopsie, pri ktorej mu lekári musia ihlou odobrať vzorku tkaniva“, uviedol MUDr. Jozef Baláž.

„Elastografickým vyšetrením pečene sa potreba biopsií pri diagnostike zníži takmer o 80%“, priblížil prínos prístroja MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD., prednosta II. Internej kliniky SZU, pod ktorú oddelenie patrí.

Tento typ prístroja je zatiaľ prvý na Slovensku.

Zdroj: FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Redakčne spracované (Ján Mútala)

Pridaj komentár