V minulom roku utrpelo úraz 13-tisíc detí. Ako sa najčastejšie zrania?

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

V minulom roku muselo byť hospitalizovaných 13 231 detí v dôsledku úrazu, čo je o 200 viac ako predvlani. Žiaľ, niektoré úrazy sa môžu skončiť aj tragicky.

Napriek tomu, že prázdniny by mali byť pre deti časom oddychu a zábavy, v letných mesiacov rastie počet detských úrazov. Vyplýva to zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií.

20 smrteľných úrazov

V dôsledku úrazu vlani zomrelo 20 detí. To je o 5 viac ako v roku 2016. Stačí len malá nepozornosť a môže dôjsť k úrazu. Najmä v lete je dôležitá prevencia, keď deti trávia viac času bez dozoru dospelých. Predovšetkým sa predvádzajú pred kamarátmi, a výsledkom sú častejšie zranenia.

Najviac, 3 900 detí bolo hospitalizovaných s úrazom hlavy. V prvom rade išlo o vnútrolebkové poranenia, ktoré utrpelo takmer 2 800 detí. 2 200 detí si zlomilo hornú končatinu a 740 dolnú.

Rizikové sú aj vodné plochy, kde nevidieť dno, no deti do nich rady skáču. Tu hrozí poranenie chrbtice. Vlani bolo hospitalizovaných 250 detí so zlomeninami chrbtice.

Nebezpečné miesta pre deti

K vážnym úrazom dochádza najčastejšie pri hráchšporte – na ihriskách, pri korčuľovaní a naháňaní sa. Vtedy sú najčastejšími úrazmi zlomeniny rúk, nôh, ťažké poranenia hlavy a chrbtice, vnútorné poranenie brucha, hrudníka a hlavy.

Avšak deti sa veľmi často hrávajú aj v opustených budovách a na nestrážených staveniskách, kde im hrozia pády z výšky, zavalenie stavebným materiálom, ale nezriedka aj úrazy elektrickým prúdom.

Ako predchádzať úrazom?

Menšie deti by mali mať dospelí stále na očiach, pretože môžu na seba stiahnuť ťažké predmety, či zjesť rôzne predmety. V roku 2017 muselo byť hospitalizovaných až 230 detí s cudzím telesom v tráviacej sústave.

Každý rodič by mal viesť deti k tomu, aby mysleli na možné nebezpečenstvo vopred. Je dobré, ak väčšie deti poznajú základné pravidlá prvej pomoci. Samozrejme, vždy platí, že deti majú k úrazu privolať dospelého človeka.

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií

Redakčne upravené

Pridaj komentár