Prvá pomoc: Keď sa moje dieťa dusí

Dusenie u dieťaťa je nočnou morou pre každého rodiča.

Hoci na dieťa dozeráte nonstop, občas sa stane, že unikne vašej pozornosti.

Deti sú zvedavé, rady objavujú a všetko skúšajú, takže cudzie telesá priam vyhľadávajú.

A práve vdýchnutie drobných predmetov, ako častí lega, korálok, prípadne kúskov potravy, je najčastejšou príčinou dusenia dieťaťa. Pri uviaznutí predmetu v dýchacích cestách, dochádza k nedostatočnému zásobovaniu tela kyslíkom, čo je život ohrozujúci stav, pri ktorom môže znalosť prvej pomoci zachrániť dieťaťu život.

Prečo sa dieťa dusí

Počas prehĺtania, potrava sa posúva koordinovane z úst do pažeráka, pričom súčasne dochádza k uzavretiu dýchacích ciest hrtanovou príchlopkou. Tá slúži ako ochrana proti vdýchnutiu potravy.

Smiech, rozprávanie či kašeľ, sú typické situácie, keď sa hrtanová príchlopka otvorí. Preto sa deťom hovorí: „Keď sa je, tak sa nerozpráva.“

Za určitých (špecifických) okolností, totiž môže dôjsť k zlej koordinácii prehĺtacieho aktudýchania u dieťaťa, čo môže vyústiť do vdýchnutia zložky potravy. Prehĺtané jedlo, či tekutina, tak vniká do dýchacích ciest, spôsobuje ich podráždenie, v najhoršom prípade upchatie. Nastáva dusenie, a to z viacerých príčin:

 • nedostatočné rozžutie potravy,
 • vdýchnutie cudzieho telesa,
 • vdýchnutie tekutiny,
 • vdýchnutie zvratkov, prípadne návrat potravy do pažeráka (gastroezofageálny reflux),
 • opuch dýchacích ciest (v dôsledku alergie).

prvá pomoc dusenie dieťa dusí malé predmety

Príznaky dusenia

Dusenie vzniká nečakane a dramaticky. Postihnuté dieťa nedokáže dýchať, ani hovoriť, chytá sa za hrdlo, posunkami sa snaží dovolať pomoci. Ak dusenie pokračuje, postihnutý modrá, a neskôr kolabuje – v dôsledku hypoxie mozgu (nedostatočného zásobenia mozgu kyslíkom).

Hypoxia mozgu je veľmi nebezpečná, keďže už v priebehu niekoľkých minút vedie k nevratnému poškodeniu mozgu.

V prípade čiastočného upchatia dýchacích ciest, silné kašľanie môže byť dostatočné na odstránenie prekážky.

Čo ešte hrozí?

Cudzie telesá malých rozmerov, nemusia spôsobiť upchatie dýchacích ciest, ale pri vdýchnutí môžu preniknúť až do pľúc. Dieťa je potom ohrozené tzv. aspiračnou pneumóniou – zápalom pľúc, z dôvodu vdýchnutia cudzieho materiálu.

prvá pomoc keď sa dieťa dusí úder medzi lopatky

Čo robiť, keď sa dieťa dusí

Rozsah a spôsob prvej pomoci závisí od veku dieťaťa.

Staršie dieťa

Ak je dieťa pri vedomí a dokáže kašľať, požiadame ho, aby sa predklonilo, a snažilo sa cudzie teleso vykašľať. Ak sa mu to nedarí, rad je na vás. V prvom rade – pobúchajte dieťa medzi lopatkami, a to nasledovne:

 • Postavte sa za dieťa, jednu ruku mu položte krížom cez prednú stranu hrudníka, a nahnite ho dopredu.
 • Dlaňovou plochou druhej ruky, ho potom udrite medzi lopatky, a to zhruba 5x, s dostatočným tlakom. Jemné pohyby ho nezachránia!

Po sérii úderov, skontrolujte, či sa prekážka dostala z dýchacích ciest. Niekedy ju dieťa vypudí samo, inokedy ostane v dutine ústnej, z ktorej ju môžete vybrať prstami. Tento postup sa však laickej verejnosti neodporúča, pretože by mohlo dôjsť k zbytočnému zatlačeniu predmetu/potravy hlbšie. Objektívne zhodnoťte, či si na to trúfate.

Ak boli údery medzi lopatky neúčinné, pristúpte k tzv. Heimlichovmu manévru. Technika je jednoduchá a veľmi účinná. Má dva varianty:

 • Zozadu objímte dieťa tak, že jednu ruku zovriete v päsť, položíte ju na hornú časť brucha dieťaťa, a druhú ruku položíte na pravú. Následne urobte 5 prudkých stlačení, smerom šikmo dovnútrahore (akoby v smere, ktorým chcete teleso vypudiť).

 • Ak dieťa upadá do bezvedomia, prípadne, ak dieťa neviete udržať vo vzpriamenej polohe, vykonajte tento manéver aj v polohe ležmo na chrbte. Kľaknite si rozkročmo nad stehná dieťaťa, dolnú časť dlaňovej plochy rúk priložte do stredu hornej časti brucha (medzi hrudnú kosť a pupok), pričom prsty sa počas stláčania nemajú dotýkať tela dieťaťa. S vystretými lakťami následne stláčajte brucho smerom dovnútrahore.

Ak nedošlo k zlepšeniu, celý cyklus úderov opakujeme, kým nie sú dýchacie cesty voľné, a dostatočne sa neobnoví dýchanie. Ak dieťaťu nemôžete uvoľniť dýchacie cesty, a naďalej sa dusí, neodkladne volajte záchrannú zdravotnú službu.

Ak dieťa nedýcha, okamžite pristupujeme k resuscitácii a voláme záchrannú zdravotnú službu!

Dieťa do 1 roka

Údery medzi lopatky možno vykonať aj u takého malého dieťatka. Položte si dieťa na predlaktie, v polohe na brušku, pričom hlava je uložená nižšie, ako hrudník. Predlaktie si môžete podoprieť vlastným stehnom. Dlaňou druhej ruky udrite dieťa 5x medzi lopatky, no primerane silno.

prvá pomoc pri dusení

Potom položte túto ruku na chrbátik dieťaťa, a držiac ho medzi svojimi rukami ako „sendvič“, otočte ho tak (fixujúc hlavu a krk), aby ležalo na chrbátiku a s hlavou dole (na vašom druhom predlaktí).

Ako druhá alternatíva, sa odporúča stláčanie hrudnej kosti. Dieťa si nastavte do rovnakej polohy, ako v prvom prípade, a udrite ho 5x na hrudnú kosť – áno, na rovnaké miesto, kde sa robí masáž srdca, len s tým rozdielom, že údery majú byť silnejšiepomalšie.

Ak dôjde k zástave dychu, postupujeme rovnako, ako u staršieho dieťaťa, podávame umelé dýchanievoláme záchrannú zdravotnú službu.

Rady na záver:

 • Malým deťom podávajte mäkkú stravu.
 • Odstraňujte šupkyjadierka z ovocia.
 • Dbajte o to, aby deti jedli výhradne za stolomv pokoji.
 • Cukríky, oriešky, strukoviny (a všetky drobné potraviny), by mali byť uchovávané tak, aby sa k nim dieťa nedostalo.

Je samozrejmé, že drobné predmety nedávame deťom dobrovoľne. Neraz sa však stane, že dieťa samo schmatne hračku, ktorá sa skladá z malých súčiastok, a problém je na svete.

Vtedy musíte zachovať pokoj, prvá pomoc totiž nie je zložitá. Nemajte strach z toho, že ju nezvládnete. Vďaka technikám popísaným v článku, môžete svojmu, alebo inému dieťaťu, zachrániť život.

Zdroje:

 1. Covisa, J. V.: V ohrození života, SPN Mladé letá, Bratislava 2007, s. 192, ISBN 978-80-10-01178-0
 2. Trapany, G. a kol..: První pomoc a zdraví dítěte, Portál, 2006, s. 128, ISBN 80-7367-137-9
 3. http://detskechoroby.rodinka.sk/fileadmin/user_upload/prva_pomoc/pdf/Dusenie_LQ.pdf
 4. Materiály Slovenského Červeného kríža

Redakčne upravené (jam)

Ilustračné fotografie: shutterstock.com

Video: youtube.com

1 odpovedí na “Prvá pomoc: Keď sa moje dieťa dusí

 1. Spätné upozornenie: Prvá pomoc: Keď sa moje dieťa dusí

Pridaj komentár