V Banskej Bystrici otvorili školiace stredisko. Chcú vzdelávať zdravotníkov.

(Zdroj foto: FNsP FDR)

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (FNsP FDR) otvorili vo štvrtok 5. septembra 2019 nové školiace stredisko.

Je to kľúčová investícia do vzdelávania všetkých zamestnancov nemocnice. Ide o prvé novovybudované stredisko svojho druhu v rámci štátnych nemocníc na Slovensku.

Najväčšou pridanou hodnotou nových priestorov sú multimediálne technológie, ktoré ponúkajú možnosti vzdelávania nielen zdravotníkov nemocnice, ale aj záujemcov zo Slovenska a zahraničia.

„Špičkových odborníkov nevychováva len prax pri lôžku pacienta. Zdravotníci sa musia vzdelávať a sledovať rýchlo meniace sa trendy v medicíne, a to počas celého svojho profesionálneho života,“ uviedla Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka nemocnice.

Päť prednáškových sál s celkovou kapacitou 160 miest

Päť prednáškových sál je vybavených najmodernejšou multimediálnou technikou. Tá umožní živé prenosy z operácií nielen v rámci banskobystrickej nemocnice, ale odkiaľkoľvek, kde je dostupný internet.

Účastníci workshopov, seminárov alebo kongresov, môžu operatérovi klásť otázkykomunikovať s ním. Dvanásť nezávislých wifi sietí ponúka široký priestor pripojenia/prepojenia prednáškových sál, napríklad spúšťať prezentáciu na interaktívnej tabuli priamo z mobilu, alebo sledovať rovnakú prezentáciu vo všetkých prednáškových sálach.

„Chceme, aby v našej nemocnici pracovali erudovaní lekári, sestry. Preto sa neustále snažíme zlepšovať podmienky pre ich profesionálny rastu,“ priblížila víziu školiaceho strediska Miriam Lapuníková.

V stredisku je vytvorený priestor aj na inštalovanie rôznych trenažérov. Napríklad na seminári, ktorý bude zameraný na chirurgickú liečbu ochorení močového mechúra, si lekár hneď natrénuje aj základnú manipuláciu s laparoskopickými nástrojmi.

Stavebné úpravy, vybavenie a technológie, si vyžiadali investíciu 360 000 EUR. Nemocnica ich hradila z prostriedkov získaných podnikateľskou činnosťou. Moderné priestory môžu za poplatok využívať aj iné subjekty.

školiace stredisko rooseveltova nemocnica
Zdroj foto: FNsP FDR

Čo školiace stredisko ponúka:

  • 5 multifunkčných klimatizovaných prednáškových sál s celkovou kapacitou 160 miest.
  • Livestream do prednáškovej sály z akéhokoľvek miesta, kde je dostupný internet.
  • Zrkadlenie 4 mobilných zariadení naraz.
  • Kreslenie do živého obrazu, alebo na nekonečný papier.
  • 12 nezávislých wifi sietí.
  • Multifunkčné prepojenie prednáškových sál, s možnosťou sledovania rovnakej prezentácie na všetkých obrazovkách.
  • Ozvučenie a ovládanie intenzity osvetlenia.
Zdroj foto: FNsP FDR

Zdroj: FNsP FDR

Redakčne upravené (jam)

Pridaj komentár