ÚVZSR: Starých ľudí bude čoskoro viac ako detí, venuje sa im Svetový deň zdravia

Bratislava 7. apríla (TASR) – Témou tohtoročného Svetového dňa zdravia, ktorý 7. apríla každoročne vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia je „Starnutie a zdravie“. Podľa údajov WHO sa za posledné roky stredná dĺžka života človeka vďaka pokroku a prevencii zvýšila. Svet bude mať čoskoro viac starých ľudí než detí. Predpokladá sa, že v priebehu asi desiatich rokov bude viac ľudí nad 65 rokov ako detí do päť rokov. Do roku 2050 sa má počet seniorov nad 80 rokov zvýšiť asi štvornásobne.
Rok 2012 bol Európskou komisiou vyhlásený za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. „Pod aktívnym starnutím by sa nemala rozumieť iba možnosť predĺžiť obdobie zárobkovej činnosti, ale je aj potrebné uznať a oceniť spôsob prispievania starších ľudí do spoločnosti ako celku, zabrániť ich vylúčeniu zo spoločnosti, pričom aktívne starnutie by malo byť podložené dobrým zdravotným stavom a samostatnosťou,“ uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Lenka Šramková. Preto je podľa jej slov dôležité upozorniť na potrebu podpory aktívneho starnutia a prežívania staroby zmysluplne a dôstojne.
Poukázala na to, že starnutie sa týka každého, keďže je to prirodzený fyziologický proces zmien v organizme, ktorý trvá celý ľudský život a začína už od narodenia. Z funkčného hľadiska najvýraznejším prejavom starnutia je pokles fyzickej výkonnosti. Nastávajú funkčné zmeny zraku, sluchu, pamäti, zhoršuje sa pohyblivosť. 
Predpokladom aktívneho a plnohodnotného života seniorov je i kvalitná zdravotná starostlivosť. Nie všetko je však o liečbe a sociálnom zabezpečení. Dôležitú rolu zohráva dedičnosť, stravovanie, pohyb, celkový životný štýl. „Starnutie znamená naplno sa zapájať do diania v spoločnosti bez ohľadu na vek a pohlavie, či už v práci, doma alebo vo svojej komunite. Pred starnutím nemožno nikoho uchrániť, ale je dokázané, že ľudia s optimistickou povahou sa na vlastné starnutie pozerajú s patričným nadhľadom, žijú dlhšie a plnohodnotnejšie ako ich pesimisticky založení rovesníci,“ uzavrela Šramková.

Pridaj komentár