ÚVZ SR: Západonílsku horúčku SR neeviduje

Bratislava 10. septembra (TASR) – Prípad ochorenia Západonílskej horúčky, ktoré môže v niektorých prípadoch spôsobiť zápal mozgových blán, na Slovensku k dnešnému dňu Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) neeviduje. Podľa posledných dostupných údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolou prenosných ochorení (ECDC) k 6. septembru táto choroba však bola v krajinách EÚ zaznamenaná v 136 prípadoch.
Najviac prípadov Západonílskej horúčky spomedzi členských krajín únie eviduje Grécko, kde ich bolo zaznamenaných až 118. Nasledovalo Rumunsko s 12 nakazenými a Taliansko so štyrmi. Dva prípady zaznamenal ECDC aj v susednom Maďarsku, v Českej republike zatiaľ prípad ochorenia hlásený nebol. V krajinách mimo EÚ bol hlásených výskyt ochorenia v 311 prípadoch, a to najčastejšie v Rusku (278 prípadov), Izraeli (15 prípadov) a Srbsku (15 prípadov).
Západonílska horúčka je vírusové ochorenie prenášané spravidla komármi, ktoré u malého percenta nakazených osôb spôsobuje zápal mozgu alebo mozgových blán. Výnimočne sa môže ochorenie prenášať krvou alebo pri transplantácii orgánov. Ochorenie vo väčšine prípadov prebieha bez akýchkoľvek príznakov. „U chorých sa Západonílska horúčka v prevažnej väčšine prejaví ako mierne chrípkové ochorenie. Závažné formy ochorenia ako zápal mozgu a mozgových blán sa vyskytuje predovšetkým u starších osôb,“ priblížil hlavný hygienik SR Ivan Rovný.
Na Slovensku by sa v prípade výskytu epidémie postupovalo v súlade so všeobecnými protiepidemickými opatreniami. „Prevencia ochorenia spočíva v ochrane pred komármi,“ dodal Rovný.

Pridaj komentár