ÚVZ SR: Horské a lesné studničky nie sú zárukou nezávadnej vody

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Priezračnosť vody v horských a lesných studničkách nie je spoľahlivým ukazovateľom zdravotnej bezpečnosti, informuje Úrad verejného zdravotníctva SR.

Úrad na svojich stránkach radí, aby sme takúto vodu využívali iba príležitostne.

Vo vlastnom záujme by sme mali uprednostňovať lesné studničky a pramene s označením „Pitná voda“, pretože voda z neznámeho zdroja môže obsahovať črevnú nákazu.

Aký zdrojom vody sú horské a lesné studničky?

Ide o zdroje vody, ktoré nie sú určené na trvalé využívanie a hromadné zásobovanie. Starostlivosť o studničky nevykonáva zvyčajne žiaden subjekt – napríklad nemajú vytvorené ochranné pásmo, sú voľne prístupné, a teda aj „ľahko zraniteľné“.

Používanie vody z neznámych zdrojov, studničiek aj prameňov, možno považovať za rizikové. Každý zdroj pitnej vody totiž musí mať určené ochranné pásmo a stanovený režim hospodárenia, aby nedošlo k ovplyvneniu kvality vody.

V akej miere je voda z lesných studničiek bezpečná?

Pitie vody z neznámeho zdroja je vždy rizikové, preto využívajte iba studničky a pramene s označením „Pitná voda“ – tie boli laboratórne vyšetrené. Pri neoznačených zdrojoch si všímame celkový stav vody, pričom zapojíme hlavne dva zmysly – zrakčuch.

Na druhej strane, ani voda, ktorá má priezračnú farbu, je bez zákalu, zápachu a má ,,dobrú chuť“, nemusí byť zo zdravotného hľadiska bezpečná. Jediným spoľahlivým dôkazom zdravotnej bezpečnosti vody tu zostávajú laboratórne testy.

Čo nám hrozí, ak sa napijeme kontaminovanej vody zo studničky?

Vodou sa môžu šíriť predovšetkým črevné nákazy, v našich podmienkach sú to najmä gastroenteritídy a bacilárne dyzentérie. Z vírusových ochorení sú to predovšetkým rotavírusy, resp. hepatitída typu A. Infikovanie sa najčastejšie prejaví:

  • nevoľnosťou,
  • bolesťami brucha a hlavy,
  • hnačkami,
  • kŕčmi,
  • zvracaním,
  • teplotou až triaškou.

Zabezpečuje ÚVZ SR kontrolu alebo dozor nad niektorými lesnými studničkami?

Monitorovanie lesných studničiek a prameňov, ktoré nie sú určené na hromadné zásobovanie, orgány verejného zdravotníctva nevykonávajú. Na základe spolupráce s obcami, občianskymi združeniami alebo štátnymi lesmi, však niektoré regionálne úrady verejného zdravotníctva vyšetrujú kvalitu vody aspoň orientačne, a to najmä na lokalitách, ktoré sú turisticky využívané.

Pri identifikovaní prípadných zdravotných rizík, resp. po nevyhovujúcich výsledkov, ÚVZ SR informuje zodpovedné osoby, zástupcov miest, obcí a lesov. Ukazovatele kvality pitnej vody, ich limity, rozsah a početnosť kontrol, ustanovuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z.

Zdroj: Odbor hygieny životného prostredia ÚVZ SR

Pridaj komentár