ÚVZ: Respiračné ochorenia ľudí na Slovensku stúpli

Bratislava 23. novembra (TASR) – Počet akútnych respiračných ochorení (ARO) na Slovensku v porovnaní s minulým týždňom podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) vzrástol o 4,4 percenta. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine detí do päť rokov.
Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 47. kalendárnom týždni hlásených 4083 ochorení, čo predstavuje 9,3 percenta z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu chorobnosti o 12,7 percenta. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná a v Trnavskom a v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji.
TASR informoval Odbor epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva SR.

Pridaj komentár