ÚVZ: Pracie guľôčky môžu ľudia doniesť na otestovanie

Bratislava 21. februára (TASR) – Pracie guľôčky značky Primato a Ecoball z Číny, u ktorých namerali zvýšenú aktivitu prírodných rádionuklidov, môžu ľudia doniesť na otestovanie. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje verejnosť, že v rámci jednotlivých regionálnych úradov sú k dispozícii laboratóriá, v ktorých možno rádionuklidy zmerať. Informoval o tom hlavný hygienik Slovenskej republiky Ivan Rovný.
Verejnosť môže priniesť predmetné výrobky na príslušný regionálny úrad v dňoch pracovného týždňa v čase od 8.00 do 15.00 h a v piatok od 8.00 do 14.00 h. K dispozícii sú Úrad verejného zdravotníctva SR, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. „Vykonanie laboratórnej skúšky je bezplatné,“ dodal Rovný.
V období december 2012 až január 2013 bolo zmeraných šesť vzoriek dovážaných pracích guľôčok rôznych komerčných značiek. Gamaspektrometrickým meraním boli v guľôčkach zistené prírodné rádionuklidy. Vo vzorkách značky Primato a Ecoball hodnoty rádioaktivity prekročili povolené úrovne. Nameraná hodnota hmotnostnej aktivity tória – 232 bola približne 2800 Bq/kg, čo znamená, že asi 2,8-krát presahuje povolenú úroveň.
Tórium sa vo vode rozpúšťa len veľmi málo a ak sa výrobky použijú len na pranie, prispieva aj externé ožiarenie k ožiareniu osôb tiež pomerne slabo. Isté riziko externého ožiarenia môžu guľôčky predstavovať pre deti, ktoré by sa s nimi hrali. Guľôčky síce nepredstavujú bezprostredné ohrozenie zdravia, v každom prípade však používanie pracích guľôčok so zvýšeným obsahom prírodných rádionuklidov predstavuje neodôvodnené riziko ožiarenia.

Pridaj komentár