Ústredný krízový štáb navrhol sprísnené opatrenia od 1. októbra

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí, Ústredný krízový štáb SR navrhol nasledovné opatrenia, s predpokladanou platnosťou od 1. októbra.

Hromadné podujatia

Od 1. októbra sa nesmú organizovať akékoľvek hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy. Výnimku tvoria obrady, ako je sobáš, krst či svadba, a tiež podujatia, ktorých konanie stanovuje zákon (zasadnutia štátnych a samosprávnych orgánov, súdov a podobne.

Limit účastníkov na obradoch je ešte predmetom rokovania Ústredného krízového štábu SR. Hromadné podujatia možno organizovať len prípade, že všetci účastníci budú mať potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu na COVID-19, nie staršie ako 12 hodín. Tieto podujatia bude treba hlásiť na miestny príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred začiatkom.

Ústredný krízový štáb dôrazne odporúča preložiť rodinné oslavy.

Rúška

Novými nariadeniami sa predlžuje povinnosť nosenia rúška pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Rúška naďalej nebudú povinné v predškolských zariadeniach a na prvom stupni základných škôl, budú však dôrazne odporúčané. Rúška však bude povinné v interiérových priestoroch (mimo tried), a to vo všetkých školách, s výnimkou konzumácie jedál a nápojov.

Pre všetkých občanov budú rúška povinné v exteriéri, kde nemožno zaručiť 2-metrovú vzdialenosť od ľudí, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti. Toto opatrenie má opodstatnenie aj vzhľadom na blížiacu sa chrípkovú sezónu, pretože chrípka má podobné klinické príznaky ako COVID-19.

Ústredný krízový štáb dôrazne odporúča rúška pri športovaní v interiéroch.

Prevádzky

Obchody a obchodné domy, budú mať opäť obmedzený počet zákazníkov na prevádzku – 1 zákazník na 10 štvorcových metrov. Pri vstupe do predajne musí zamestnanec predajne kontrolovať dodržiavanie nových, ale aj doteraz platných hygienických pravidiel.

Prevádzky verejného stravovania môžu byť otvorené od 6:00 do 22:00, v prípade rozvozu a predaja cez okienko – nonstop.

Otvorené môžu len tie prevádzky verejného stravovania, kde zákazníci sedia.

Rizikové krajiny a núdzový stav

Od 1. októbra sa zoznam menej rizikových krajín nemení. Úrad verejného zdravotníctva SR však vypracuje bližšiu špecifikáciu opatrení, s ich definitívnym znením bude verejnosť v dohľadnom čase oboznámená. Ústredný krízový štáb SR tiež rozhodol, že predloží vláde návrh na vyhlásenie núdzového stavu.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas:

„Chápeme, že ľudia sú už z pandémie unavení, a tak ťažšie akceptujú a dodržiavajú opatrenia. Nie je naším cieľom, robiť ľuďom zle. Sme tu preto, aby sme chránili ich zdravie, mali čo najmenej hospitalizovaných a chorých, a hlavne – eliminovali úmrtia. Liečba je stále obmedzená, účinná a bezpečná vakcína zatiaľ nie je dostupná. Rešpektovanie opatrení a nosenie rúšok, je preto v súčasnosti pilierom ochrany nášho zdravia.“

Zdroj: ÚVZ SR

Redakčne upravené (jam)

Pridaj komentár