UNION preplatí doplatky za lieky a dietetické potraviny deťom do 18 rokov

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Mať zdravé dieťa je veľký dar. Väčšinou si to uvedomíme až vtedy, keď nám ochorenie.

Všetci dobre vieme, že choré dieťa vyžaduje veľkú starostlivosť. Navyše, situácia môže byť náročná aj z finančného hľadiska.

Ľahké to nemajú napríklad rodičia detí, ktoré potrebujú dietetické potraviny. Rodina nemôže nakupovať hocijaké jedlo a musí počítať aj s vyššími cenami.

Dobrou správou je, že od 1. januára 2018 musia všetky zdravotné poisťovne vracať rozdiely medzi doplatkami na lieky a na dietetické potraviny, pokiaľ presiahli limit spoluúčasti.

Viete, na čo máte nárok, ak má vaše dieťa predpísané lieky alebo dietetické potraviny?

Čo je limit spoluúčasti

Limit spoluúčasti je akýsi ochranný limit. Je to maximálna suma, ktorou sa poistenec spolupodieľa na úhrade zakúpených liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok za jeden kalendárny štvrťrok.

Zmena limitu spoluúčasti, platná od 1. januára 2018, sa týka nielen liekov, ale aj dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok. V prípade detí do 6 rokov bol limit zvýšený na 10 eur.

Čo to znamená v praxi?

Ak prekročíte limit 10 eur, zdravotná poisťovňa vám vráti doplatok v cene najlacnejšieho lieku, najlacnejšej dietetickej potraviny alebo najlacnejšej zdravotníckej pomôcky, určenej na liečbu alebo stav vášho dieťaťa.

V prípade dieťaťa do 6 rokov, ktoré je držiteľom preukazu zdravotne ťažko postihnutej osoby, je ochranný limit 0 eur, teda poisťovňa prepláca v plnej miere všetky predpísané lieky, potraviny alebo pomôcky.

doplatky-za-lieky-na-recept
Zdroj foto: AdobeStock.com

Za čo vám vráti poisťovňa doplatok?

Len za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky, ktoré dieťaťu predpísal lekár – teda za tie, ktoré sú na lekársky predpis alebo lekársky poukaz. Presný zoznam liekov, ktoré sú hradené poisťovňou, aj doplatkov, ktoré vám budú vrátené, nájdete na stránke ministerstva zdravotníctva.

Ako vám poisťovňa vráti doplatok?

Presné údaje vám poisťovňa poskytne osobne alebo telefonicky, prípadne ich nájdete na internetových stránkach. Ak spĺňate všetky kritériá, nemusíte podávať do poisťovne žiadosť na vrátenie doplatkov, ani doklady o zaplatení.

Sumu, o ktorú ste prekročili limit spoluúčasti, dostanete na svoj bankový účet do 90 dní od skončenia daného štvrťroka. Ak je váš doplatok menej ako 3 eurá, suma vám bude prirátaná do ďalšieho štvrťroka.

„Union zdravotná poisťovňa má už teraz najširšiu ponuku benefitov na trhu. Sme radi, že prinášame ďalší nový benefit, ktorý odbremení rodičov od finančnej záťaže, súvisiacej so zdravím ich detí,“ povedala členka predstavenstva ZP Union Elena Májeková na margo nových výhod.

Iba Union prepláca v neobmedzenej výške a do 18 rokov

Špeciálny benefit pre rodičov poskytuje zdravotná poisťovňa UNION od začiatku roka 2019. Rodičia detí, ktoré sú evidované v poisťovni UNION, ušetria od 1. januára za lieky a dietetické potraviny ešte viac, ako hovorí zákon. Poisťovňa ich totiž prepláca v neobmedzenej výške, a to nielen do veku 6 rokov, ako v iných poisťovniach, ale až do 18 rokov.

O tom, aké podmienky musíte spĺňať, sa dočítate tu: www.union.sk/lieky a tu: https://www.union.sk/doplatky-za-lieky-pre-deti.

Ako požiadať o doplatok v neobmedzenej výške?

Ak máte záujem o vrátenie doplatkov v neobmedzenej výške, požiadajte online pobočku poisťovne. Najskôr si cez jednoduchú registráciu vytvorte konto na meno vášho dieťaťa. Všetky potrebné informácie získate na stránke zdravotnej poisťovne.

doplatky-za-lieky-2019
Zdroj foto: AdobeStock.com

Ako ušetriť na liekoch?

Jednou z metód, ako ušetriť na liekoch, je užívanie generík. Sú to lacnejšie verzie liekov, ale rovnako účinné. Ak chcete mať istotu, či existuje v prípade vášho lieku generikum, informujte sa u svojho lekára alebo lekárnika.

Poisťovňa Union už v roku 2017 vyzvala svojich poistencov, aby užívali generické verzie liekov. V tlačovej správe vysvetlila, že takto by pacienti celkovo ušetrili až 2 milióny eur ročne.

Prečo sa nebáť generík?

Obavy z užívania generík nie sú na mieste. Tieto lieky sú kontrolovanétestované rovnako prísne ako všetky ostatné lieky. Musia byť rovnako účinné ako originály, ich bezpečnosť je preverovaná v klinických skúšaniach.

Navyše, generický liek je takmer vždy lacnejší ako originál. Napríklad za jedno z najčastejšie používaných antibiotík na angínu doplatíte 4,13 eura, no generikum s rovnakým účinkom stojí len 0,48 eura.

Prečo sú generické lieky lacnejšie?

Výrobca generického lieku nemusí do vývoja investovať toľko peňazí ako výrobca originálneho lieku, čo je vždy najdrahšia položka. Preto môže byť generický liek aj niekoľkonásobne lacnejší ako originál.

doplatky-za-lieky-UNION
Zdroj foto: AdobeStock.com

Fakty o generikách

  • Generikum musí byť vyrobené v rovnakej forme ako originál. Ak je originálny liek tableta, aj generický liek musí byť tableta, a nie napríklad sirup.
  • Generikum nemá v príbalovom letáku napísané, že je generikum. Ale ani pri originálnom lieku nenájdete takúto informáciu. Najjednoduchší spôsob, ako zistiť, či ide o originál alebo generikum – spýtajte sa na to lekárnika.
  • Ak majú v lekárni tri lieky, pričom názvy dvoch sú podobné a tretí je odlišný, ten odlišný bude pravdepodobne originál.
  • Prevažná väčšina liekov, ktoré vidíte v lekárni, sú generiká (až 80 %). Slovensko je v užívaní generík na 3. mieste spomedzi všetkých krajín EÚ.

Odbornú kontrolu zabezpečila MUDr. Jana Straková, praktická lekárka pre dospelých s atestáciou z endokrinológie, člen výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

Zdroje: TASR, union.sk, dovera.sk, vszp.sk, vzdravotnictve.sk.

Pridaj komentár