Lieky po záruke – užívať ich, či nie? Čo je to expiračná doba?

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Exspiráciou lieku označujeme lehotu, počas ktorej sú zaručené základné vlastnosti lieku, ako bezpečnosť, účinnosť a kvalita.

Doba použitia lieku je teda časový interval, počas ktorého výrobca lieku zaručuje 100 % účinok.

Po uvedenom dátume účinok klesá, alebo sa zvyšuje – kvôli prebiehajúcich fyzikálno-chemických zmien v prípravku.

Takže liek sa „nepokazí“, ale výrobcom zaručená účinnosť sa môže zmeniť.

Ako sa „správajú“ lieky po záruke?

Predstavme si liek, napríklad tabletu, ako zmes múky, vodného roztoku cukru a soli. Účinná látka, vďaka ktorej má liek žiadaný účinok na náš organizmus, bude v tomto prípade soľ (alebo NaCl) zložená zo sodných a chloridových iónov.

Do krvi sa vstrebávajúce ióny sodíka zadržiavajú množstvo vody v krvnom riečisku a spôsobujú zvyšovanie krvného tlaku. Ďalšie zložky, súhrnným názvom pomocné látky, sú tie, ktoré umožňujú, aby sa účinná látka dostala do vhodnej liekovej formy, napr. do tabliet.

V spomenutom príklade – múka vypĺňa najväčší objem tablety, a roztok cukru pomôže „zlepiť“ múkusoľ. Okrem týchto látok, môžu byť pridané aj antimikrobiálne látky, ktoré udržiavajú liek bez nechcených mikroorganizmov.

Všetky zložky tejto sústavy sú vo vzájomnom vzťahu, pričom ich správny pomer je zaručený stabilitnými testami, ktoré vykonal výrobca lieku pred uvedením lieku na trh.

Pozor však, platí to iba pre vymedzenú dobu použitia!

Po tomto termíne sa môžu, ale i nemusia rozbehnúť chemické reakcie, aj s prípadným vznikom ďalších látok (metabolitov). Tie môžu byť menej účinné, alebo môžu prejaviť aj oveľa vyšší účinok (aj s vedľajšími účinkami).

Je dobré, ak si uvedomíme, že rozkladné reakcie sa spúšťajú hneď po tom, ako liek opúšťa výrobu, a to pôsobením vnútorných (vzájomná reakcia dvoch zložiek prípravku), a/alebo vonkajších faktorov (UV žiarenie, teplota, vlhkosť).

Existuje však určité rozmedzie vlastností lieku, keď výrobca zaručuje jeho bezpečnosť. Túto lehotu nazývame exspirácia.

Lieky po exspirácii likvidácia

Čo mám urobiť, keď nájdem doma lieky po záruke?

Odporúča sa, aby sme svoju domácu lekárničku pravidelne kontrolovali a lieky po záruke vracali do lekární. Tam použité lieky separujú do zvlášť uzavretých nádob alebo priestorov.

Ich odvoz zabezpečuje súkromná firma Modrá planéta v spolupráci so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Modrá planéta pracuje v oblasti odpadového hospodárstva. Okrem iného, prevádzkuje aj správnu likvidáciu liekov (ako nebezpečného odpadu); lieky triedi a spaľuje vhodným spôsobom.

Môžem užiť liek po záruke?

Odporúča sa, aby pravidelne užívané lieky, napr. lieky na úpravu srdcového rytmu, pri ktorých je cieľom liečby udržanie účinnej hladiny liečiva v krvi, boli použité do určitého dátumu. A či užiť takýto liek deň alebo týždne po exspirácii?

Rozhodnúť sa, resp. zvážiť možné riziká, musíte vy. Na jednej strane – je tu možné riziko zmenenej účinnosti lieku. Na strane druhej – existuje možnosť, že sa „znovuobjavia“ poruchy srdcového rytmu…

Platí preto, že vaše lieky by ste si mali dopĺňať priebežne. Nečakajte do poslednej tablety, pretože niektoré lieky sú na trhu horšie dostupné.

kvapky do očí po záruke

Ako dlho môžem používať očné kvapky?

U predpísaných liekov, pri ktorých vám lekárnik určí uchovávanie v chladničke, alebo použitie na obmedzenú dobu, je užívanie po exspiračnej dobe neopodstatnené. Napríklad, v antibiotických kvapkách, ktoré sa musia uchovávať v chladničke, sa antibiotikum v niektorých prípadoch po týždni rozkladá, a mimo chladničky aj v ten istý deň!

Všetky očné kvapkymasti, by sa po otvorení mali používať maximálne 1 mesiac, pretože sa zanášajú baktériami (tento jav sa volá kontaminácia). V prípade ušných kvapiek, sú to 2 roky od otvorenia, u liekov do ďalších telesných dutín (čapíky rektálne a vaginálne), sa treba riadiť exspiráciou na obale.

Na voľnopredajné lieky a výživové doplnky sa vzťahujú rovnaké pravidlá, ako na lieky na lekársky predpis!

A čo lieky pripravené priamo v lekárni?

Pri takto pripravovaných krémoch, géloch a mastiach na vonkajšie použitie, by sme mali mať na mysli, že väčšinou neobsahujú konzervanty – preto je ich odporúčaná doba použitia 3 mesiace. Pozor si treba dať najmä na krémy, ktoré sa ľahšie kontaminujú baktériami – vďaka väčšiemu podielu vody, ako masti. (U mastí môže byť vyššia tolerancia.)

Lieky vyrábané hromadne (výrobcami, fabrikami) majú väčšinou dlhšiu exspiráciu, keďže s výnimkou liekov na jedno použitie, obsahujú aj antimikrobiálnu prísadu.

Vždy platí zásada:

Lieky hocijakej formy (tablety, masti, kvapky), ak zmenia svoju farbu, konzistenciu, tvar, či pach, nikdy nepoužívajte! Deťom nikdy nepodávajte lieky po záruke, pretože neviete odhadnúť, aký účinok vyvolajú v ich rozvíjajúcom sa organizme.

teplomer po záruke

Čo so starými ortuťovými teplomermi?

Ortuť je jediný ťažký kov tekutej konzistencie, ktorý sa pri kontakte so vzduchom snaží zachovať čo najmenší povrch. Vďaka tejto schopnosti, ak rozbijeme teplomer na podlahe, ortuťové kvapky rýchlo nadobudnú tvar gule, a ľahko sa vkotúľajú aj do tých najmenších dierok. Pôsobením vonkajších faktorov, sa však ortuť vyparuje, čím poškodzuje hlavne dýchacie cesty – v takomto prípade je rýchlou pomocou čerstvý vzduch a pokoj na lôžku.

V prípade rozbitia teplomera, je vhodné kontaktovať zdravotníckych pracovníkov z Národného toxikologického informačného centra, najlepšie telefonicky.

Staré teplomery však (pre nebezpečnú ortuť) už dnes nahrádzajú teplomery s alkoholom, či digitálne alebo infračervené teplomery. Nepoškodené ortuťové teplomery preto nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte v lekárni.

Ako prichystať lieky po záruke pred odovzdaním v lekárni?

Pri odovzdávaní liekov do lekárne, odstráňte vonkajší obal – krabičku. Uľahčíte tak prácu zamestnancom lekárne, a aj výsledný odpad bude mať menší objem.

Navyše, rozbaľovaním predchádzate tomu, aby sa zamestnanec lekárne poranil, napríklad injekčnou striekačkou. Mnohé lekárne od vás budú vyžadovať, aby ste takéto ostré predmety priniesli v obaloch (napríklad fľašiach), ktoré bránia poraneniu personálu.

lieky po záruke

Prečo lieky nevyhadzovať do bežného odpadu?

Nepoužité lieky po záruke, by sme nikdy nemali vyhadzovať do odpadu alebo toaliet, pretože sa nimi kontaminujú spodné vody.

Napríklad mikroorganizmy, si na takto vyhodené antibiotiká vytvárajú odolnosť (rezistenciu). Dôsledkom je potom zvýšené úmrtie rýb vo vodných tokoch, či vznik odolných infekcií, ktoré sa nedajú zvládnuť bežne používanými antibiotikami.

Nespotrebujeme príliš veľa liekov?

Ukazuje sa, že v roku 2015 sa u nás vyseparuje viac liekov, ako v roku 2014. Na druhej strane, medzi vrátenými liekmi nájdeme veľa prípravkov viazaných na lekársky predpis, ktoré nie sú často ani načaté…

Preto je dôležité, aby sme kupovali lieky rozumne. Šetríme tým finančné zdroje, keďže lieky na predpis sú zvyčajne čiastočne alebo plne hradené zo všeobecného zdravotného poistenia.

Autorka je farmaceutka

Ilustračné fotografie

Zdroje:

Ministerstvo zdravotníctva – http://www.health.gov.sk

ŠÚKL – www.sukl.sk

www.likvidacieliekov.sk

http://arnika.org/mercury

www.ntic.sk

www.wikiskripta.eu

www.galvex.sk

Pridaj komentár