Úhrada ambulantnej starostlivosti v EÚ bez súhlasu poisťovne

Bratislava 10. marca (TASR) – Slovenskí pacienti majú mať nárok na preplatenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rámci ktoréhokoľvek štátu Európskej únie. Zdravotná poisťovňa im má takýto výkon uhradiť, pokiaľ o to následne požiadajú, do výšky úhrady nákladov v SR. Jej súhlas dopredu nebude potrebný. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení, ktorou sa do slovenskej legislatívy preberá európska smernica o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.
V prípade nemocničnej zdravotnej starostlivosti bude musieť úhradu dopredu odsúhlasiť zdravotná poisťovňa. Vo viacerých prípadoch, keď napríklad nie je liečba dostupná na Slovensku, preplácajú poistencom takéto náklady poisťovne aj v súčasnosti. „Ak je súhlas poskytnutý, majú poistenci na území štátu, kam za zdravotnou starostlivosťou vycestovali, nárok na rovnaké zaobchádzanie a rovnakú cenu ako tí miestni,“ píše sa v návrhu.
Ľudia môžu do zahraničia za zdravotnou starostlivosťou vycestovať aj bez súhlasu poisťovne, v takomto prípade si však náklady budú musieť zaplatiť sami. Predchádzajúci súhlas nebude potrebný, ak uplynula lehota na poskytnutie zdravotnej starostlivosti pre poistenca zaradeného na zoznam poistencov čakajúcich na zdravotnú starostlivosť.
Právna norma upravuje aj problematiku lekárskych predpisov. Predpis z iného členského štátu EÚ má byť na Slovensku uznaný tak, aby sa zabezpečila kontinuita poskytovania zdravotnej starostlivosti po návrate pacienta domov. Pacient tak bude mať nárok na predpísaný liek vtedy, ak je dostupný a povolený na predaj.
Novela zákona má v prípade súhlasného stanoviska vlády, parlamentu a prezidenta platiť od októbra tohto roku.

Pridaj komentár