Cievna mozgová príhoda

garant podstránky:
MUDr. Ester Točíková, MBA

Spasticita nemusí byť trvalý stav

Spasticita je problém, s ktorým sa potýka zhruba 80 % pacientov po prekonaní mozgovej porážky. Jej ignorovanie vedie k zvyšovaniu bolestí vo svaloch a následne k degenerácii svalov na väzivo. O riešeniach sme sa rozprávali s MUDr. Denisom Richterom, primárom Neurologického oddelenia FNsP Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.

Mozgová porážka a fibrilácia predsiení

Na Slovensku trpí fibriláciou srdcových predsiení približne 50- až 60-tisíc ľudí. Fibrilácia vzniká ako následok abnormálnej elektrickej aktivity srdcových predsiení. Ľudia s fibriláciou predsiení majú 2 – 7-násobne vyššie riziko, že dostanú cievnu mozgovú príhodu.

Ako prežiť mozgovú porážku, a čo potom?

Tretia najčastejšia príčina smrti postihuje mužov skôr než ženy, no u žien máva fatálnejší priebeh. Cievna mozgová príhoda je však strašiakom nielen pre riziko smrti. Čo mnohých z nás máta možno o trochu viac, je strach, že ju prežijeme – s vážnymi trvalými následkami.