Cievna mozgová príhoda

garant podstránky:
MUDr. Ester Točíková, MBA

SZC Hippokrates: Tradícia, profesionalita, ľudský prístup a moderné priestory

(Zdroj foto: Hippokrates)

SZC Hippokrates počas svojho 23-ročného pôsobenia začínalo v Dúbravke, dlho sídlilo na Šulekovej ulici v Starom Meste a momentálne poskytuje svoje služby na Prievozskej ulici v Bratislave.

Adresa sa menila, ale ideál, ktorý sa v SZC Hippokrates snažia napĺňať, ľudský prístup a túžba naozaj  liečiť dostupnými modernými spôsobmi, ostali rovnaké.

Rozprávali sme sa s medicínskym riaditeľom a zakladateľom Súkromného zdravotníckeho centra Hippokrates, s.r.o., neurológom MUDr. Karolom Točíkom, PhD.

Pán doktor, vaše zdravotnícke centrum je známe predovšetkým úspechmi v liečbe ochorení pohybového aparátu. Ako a kedy centrum vzniklo?

Príbeh súkromného zdravotníckeho centra Hipporates sa začal písať v roku 1995, keď som opustil prácu klinického neurológa na bratislavských Kramároch a založil som prvé súkromné zdravotnícke centrum konvenčnej medicíny na Slovensku. Hippokrates sa spočiatku venoval výlučne neurologickým pacientom, ale v priebehu prvých dvoch rokov svojej existencie sa pretransformoval na polikliniku a rozšíril svoju činnosť. Malé súkromné zdravotnícke centrum Hippokrates vzniklo ako rodinný podnik, z túžby realizovať v praxi vysoký ideál medicíny, ktorý je v plnom objeme vyjadrený v Hippokratovej prísahe:

„Urobiť všetko pre pacienta, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, s rešpektovaním súčasného poznania a vedomostí, s cieľom uzdraviť, alebo zlepšiť kvalitu života, nepoškodiť slovom ani skutkom…“

mudr_karol_tocik_hippokrates
(Zdroj foto: Hippokrates)

Je to rok, čo sa Hippokrates presťahoval do nových, moderných priestorov biznis centra. Malo sťahovanie vplyv na chod kliniky?

Momentálne sídlime v Apollo Biznis Centre II na Prievozskej ulici v Bratislave. Presťahovanie sme uskutočnili na základe viacerých faktorov – najmä potreby sídliť v moderných funkčných priestoroch, ktoré by spĺňali vysoké nároky kvality. Zohľadnili sme tiež potreby moderného pacienta, ktorý má k dispozícii napr. možnosť parkovania, dobrú dostupnosť lokality MHD a pod.

Vďaka vytrvalosti a obetavosti celej rodiny, zdravotnícke centrum Hippokrates funguje nepretržite od svojho založenia. Na manažérskej pozícii riaditeľa ma vystriedal v roku 2015 syn Michal, ktorý prebral zodpovednosť za vedenie a ďalší osud kliniky. Okrem neho pracuje v centre aj moja manželka, dcéra a nevesta. Som hrdý, že napriek presťahovaniu a neustálej zmene slovenského zdravotníctva, moji rodinní príslušníci spolu s ostatnými zamestnancami vytvárajú ducha spolupráce a rodinnú atmosféru, na ktorú boli naši klienti vždy zvyknutí.

Aké služby momentálne poskytujete pacientom vo vašom zdravotníckom centre?

SZC Hippokrates disponuje kvalitnými neurológmi, FBLR lekárom, rehabilitáciou, všeobecným lekárom, interným lekárom, ortopédom, arteterapeutom, psychológom a možnosťami tzv. „daily care“ (komplexná liečba, schopná nahradiť hospitalizáciu), ale ponúka aj detoxikačné a regeneračné procedúry. Máme nadštandardne vypracovanú starostlivosť o pacientov po cievnej mozgovej príhode, pacientov s Parkinsonovou chorobou (a Parkinsonovým syndrómom), či so sklerózou multiplex, najmä z hľadiska ich rehabilitácie. Poskytujeme kvalitnú starostlivosť o pacientov s polyneuropatiou (bolestivé ochorenie  nervov). Sú to ľudia s chronickými ochoreniami, ktorí potrebujú okrem odbornej zdravotnej starostlivosti aj orientáciu v možnostiach svojej ďalšej sociálnej existencie, psychoemočnú podporu a niekedy dodanie sily a energie do života.

hippokrates_infuzna_miestnost
Zdroj foto: Hippokrates

Pridaj komentár