Národné odhady výskytu rakoviny pre rok 2012

Bratislava, 11. apríl 2013 – Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) aktualizovala  na svojom portáli European Cancer Observatory údaje pre rok 2012. Údaje na portáli prezentujú národné odhady výskytu rakoviny (24 hlavných typov) a mieru úmrtnosti na zhubné nádory v 40 krajinách vrátane Slovenska. Podrobnosti nájdete  na portáli  European Cancer Observatory v časti EUCAN http://eu-cancer.iarc.fr/EUCAN/Default.aspx.

Aktualizované odhady sú získané z údajov národných onkologických registrov v jednotlivých krajinách a slúžia ako základ pre stanovenie priorít na kontrolu rakoviny v Európe. Za Slovensko údaje pre agentúru poskytuje Národný onkologický register, ktorý je súčasťou Národného centra zdravotníckych informácií.

Podľa zverejnených odhadov pre Slovensko za rok 2012 bolo vyše 24-tis. nových onkologických ochorení všetkých orgánov okrem nemelanómových zhubných nádorov kože. V tom vyše 12,5-tis. mužov a takmer 11,5-tis. žien. U mužov prevažovali najmä zhubné nádory hrubého čreva (kolorekta), prostaty, pľúc a priedušiek a napokon pier, ústnej dutiny a hltana. U žien boli na prvom mieste zhubné nádory prsníka. Nasledovali zhubné nádory hrubého čreva (kolorekta), tela maternice, pľúc a priedušiek.

Pokiaľ ide o úmrtnosť, podľa zverejnených odhadov u mužov prevažovala najmä úmrtnosť na zhubné nádory pľúc a priedušiek, hrubého čreva (kolorekta), prostaty. U žien zhubné nádory prsníka, hrubého čreva (kolorekta), pľúc a priedušiek.

Pridaj komentár