Minulý rok bolo operovaných takmer 275-tisíc ľudí

Bratislava, 18. december 2013 – Podľa spracovaných a zverejnených údajov Národného centra zdravotníckych informácií, chirurgovia minulý rok zoperovali v nemocniciach takmer 275-tisíc pacientov. Ďalších asi 160-tisíc pacientov absolvovalo zákrok v rámci jednodňovej starostlivosti. Okrem toho, vyše 2 miliónov menších chirurgických ošetrení bolo riešených ambulantne.

Najviac ľudí bolo operovaných pre problémy s pohybovou sústavou (operácie kĺbov, kostí, svalov, šliach, amputácie končatín, nádorové choroby). U dospelých osôb prevládali operácie muskuloskeletárneho systému (66 360 operovaných − z toho 32 611 podstúpilo operácie kĺbov). Nasledovali operácie tráviaceho systému (43 171 operovaných), pri ktorých bol aj najväčší počet úmrtí (449). Vo veľkej miere boli tiež zastúpené operácie ženských pohlavných orgánov (41 593 operovaných žien).

Počet operovaných mladých ľudí (vo veku 0 – 18 rokov) bol 24 973. Deti najčastejšie podstupovali operácie muskuloskeletárneho systému (7 538 operovaných), resp. operácie oka, ucha a nosa (7 033 operovaných).

V rámci neodkladnej chirurgickej pomoci (pri niektorých chorobách) zaznamenávame 39 398 pacientov, pričom 36,9 % z nich bolo operovaných do 6 hodín od diagnostikovania. Najviac operovaných bolo po úrazoch (31 776).

V počte operačných výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti zaznamenávame každoročne rastúci trend. V roku 2012 bolo operovaných 159 295 pacientov, s nárastom o 28 505 osôb oproti roku 2011.

Zdroj: NCZI, www.nczisk.sk

Redakčne upravené a krátené (jam)

Pridaj komentár