Sprievodca pôrodnicami: Najlepšia slovenská pôrodnica je v Trenčíne

Prvé miesto v celkovom hodnotení pôrodníc získala za rok 2013 pôrodnica vo Fakultnej nemocnici Trenčín.

Na druhom mieste sa umiestnila pôrodnica Nemocnice Košice-Šaca a na treťom pôrodnica v Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca.

Podľa získaných údajov zo Sprievodcu pôrodnicami, percento cisárskych rezov na Slovensku každoročne stúpa. Pod hladinou, ktorú určili experti ­– 18,67 % – sa nachádza len 7 pôrodníc.

Stále viac pôrodníc poskytuje možnosť zazmluvnenia pôrodníka a pôrodnej asistentky –  tu sa hodnotenie medziročne zlepšilo o 11 %.

.>> Čítajte u nás: Rakovina ženských orgánov – strašiak všetkých žien

Najväčší problémy slovenských pôrodníc boli zaznamenaný v podpore dojčenia a bondingu (tzv. prirodzené materstvo), kde pôrodnice súhrnne získali len 18 % bodov.

V hodnotení mamičiek výrazne bodovali pôrodnice, ktoré umožňujú prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode (áno od 87,9 % opýtaných).

 

Čo sa medziročne najviac zhoršilo:

– vnímanie odbornosti personálu,

– ochota žien znovu ísť rodiť do tej istej pôrodnice,

odporúčanie pôrodnice svojej kamarátke,

– spokojnosť s predpôrodnou prípravou.

 

V centre záujmu mamičiek zostáva:

rešpekt k intimite a individuálnym potrebám ženy (samostatné pôrodné sály; neobmedzovaná prítomnosť sprevádzajúcej osoby, ak si to rodička želá; minimalizácia rušivých zásahov; rešpekt k informovanej voľbe okolností pôrodu,

dodržiavanie ľudských práv,

očakávanie, že zdravotnícky personál bude konať v súlade so súčasnými poznatkami vedy (znižovanie pomeru cisárskych rezov, efektívna centralizácia, neoddeľovanie matiek a detí po pôrode, podpora dojčenia a rodičovských kompetencií v starostlivosti o dieťa).

 

Zopár čísel

Do tretieho ročníka hodnotenia kvality pôrodníc Sprievodca pôrodnicami sa zapojilo 50 z 54 slovenských pôrodníc.

Na portáli www.sprievodcaporodnicami.sk v roku 2013 hlasovalo 2149 mamičiek.

Od začiatku projektu (v roku 2011) sa na hlasovaní zúčastnilo takmer 10.00 mamičiek.

 

Prečo vznikol Sprievodca pôrodnicami?

Jeho tvorcovia – Health Policy Institute (HPI) a rodinka.sk –  chcú poskytnúť mamičkám priestor, kde nájdu komplexné informácie o slovenských pôrodniciach. V tomto ročníku uverejnili hodnotenie 10 najlepších pôrodníc:

– v celkovej úrovni,

– v expertnom hodnotení,

– v hodnotení služieb,

– v hodnotení mamičiek.

Portál prináša aj nové profily zahraničných nemocníc (týka sa pohraničných oblastí), ktoré sú pre slovenské mamičky ďalšou alternatívou.

 

Zdroj: Health Policy Institute

Redakčne upravené

Ilustračné foto

Pridaj komentár