Spontánnych potratov je stále viac

Bratislava, 24. marec 2014 – Už niekoľko rokov Národné centrum zdravotníckych informácií eviduje nárast v počte spontánnych potratov. Pokračovanie v tomto negatívnom trende potvrdzuje aj najnovšia zverejnená štatistika Národného centra zdravotníckych informácií, ktorá prezentuje vývoj potratovosti na Slovensku. Celkový počet potratov však medziročne klesol. Zásluhu na tom má najmä výrazne menší počet umelých prerušení tehotenstva.

V zdravotníckych zariadeniach na Slovensku sme v uplynulom roku zaevidovali celkovo 16 362 potratov (vrátane mimomaternicových tehotenstiev). Počet umelých prerušení tehotenstva (UPT) naďalej výrazne klesá –  v roku 2013 ich bolo evidovaných 7 999, čo je o 444 menej, ako v roku 2012.

Na druhej strane, počet spontánnych potratov je z roka na rok vyšší. Oproti roku 2012 sme zaznamenali nárast o 76 spontánnych potratov, čím sa ich celkový počet vyšplhal na 5 248. O 344 medziročne vzrástol aj počet iných potratov (celkovo 2 750), kde sú započítané napríklad tzv. zamĺknuté potraty.

UPT volia ženy s dvoma deťmi, spontánne potraty postihujú bezdetné tridsiatničky

Spontánne potraty boli najčastejšie u žien z PrešovskéhoBratislavského kraja, pričom najviac ich bolo vo vekovej skupine 30 až 34-ročných (1 448 spontánnych potratov). Ženy v tejto vekovej skupine zároveň najčastejšie podstupovali aj UPT (celkovo 1 869).

Podľa údajov o počte živonarodených detí pred potratom je zasa možné sledovať, že najčastejšie podstúpili UPT ženy, ktoré už majú dve deti. Naopak, spontánnych potratov bolo najviac evidovaných u žien, ktoré zatiaľ nemajú žiadne dieťa.

U maloletých dievčat do 14 rokov bolo zaznamenaných 27 potratov, z toho 17 UPT.

Celosvetové štatistiky

Podľa posledných celosvetových štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), každoročne otehotnie na svete približne 210 miliónov žien. Z týchto tehotenstiev sa asi 135 miliónov skončí pôrodom živonarodeného dieťaťa. Zvyšných 75 miliónov sa končí umelým prerušením tehotenstva, spontánnym potratom, alebo narodením mŕtvonarodeného dieťaťa.

Od roku 2003 počet umelých prerušení tehotenstva v rozvinutých krajinách klesol o 600-tisíc. Naopak, v rozvojových krajinách sa počet zvýšil o 2,8 milióna.

Na porovnanie, v rozvinutých krajinách bolo v roku 2008 vykonaných 6 miliónov umelých prerušení tehotenstva, no v rozvojových je tento počet až o 32 miliónov vyšší.

V Európe sa každé tretie tehotenstvo končí interupciou

Podľa WHO štatistík v Európe, umelým prerušením sa končí asi 30 % tehotenstiev. Na 1000 živonarodených detí bolo v roku 2011 najviac interupcií v krajinách ako Rumunsko (526, 81), Bulharsko (447,68), Maďarsko (436, 61) a Lotyšsko (384,25). Naopak, medzi krajiny s nižším počtom patrí Slovensko (145), ďalej Švajčiarsko (137,1), Chorvátsko (105, 52) alebo Turecko (56,13).

V USA sa pätina tehotenstiev končí interupciou

Podľa štatistík Guttmacherovho inštitútu, zameraného na podporu sexuálneho a reprodukčného zdravia, v USA sa končí umelým prerušením približne 21 % tehotenstiev. V roku 2011 bolo v USA vykonaných 1,06 milióna potratov, čo je o 13 % menej, ako v roku 2008.

Pridaj komentár