Sme s vami: Výber mýta v nemocnici v Malackách

Signatári občianskych aktivít vo štvrtok, 19. júna, vyzvali listom riaditeľa nemocnice v Malackách na okamžité ukončenie výberu poplatkov za vstup pacientov do ambulancií, a za výsledky vyšetrení.

Výber týchto poplatkov je podľa nich nehorázne vyberanie mýta od ľudí, ktorí sú v núdzi, a odkázaní na poskytnutie zdravotnej starostlivosti.

Tá má byť súčasťou dostupnosti zdravotnej starostlivosti, hradenej z verejných zdrojov zdravotného poistenia.

 

Ako to vyzerá v Malackách

Výber poplatkov pri vstupe do nemocnice trvá cca dva roky, a nemá legislatívnu oporu v zákone.

Je to proti verejnému záujmu, a v rozpore s dobrými mravmi!

Neustále dofinancovanie nákladov na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, ktoré je každodennou realitou nielen v Malackách, je neprípustný stav.

Musí ho nahradiť systémový prístup, zameraný na kvalitu a efektívnosť alokácie zdrojov a nákladov na zabezpečovanie a poskytovanie všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti pre pacienta.

 

Tvrdá lekcia pre malackých pacientov

Je ľahké, zaviesť nadštandard, keď ho máte posvätený mestom. Takto sa dá jednoducho vydláždiť cesta pre ďalšie poplatky. Stačí jeden precedens, aby sa nemocnice začali učiť jedna od druhej. Nečakajme, kým spoplatnia aj výber výsledkov vyšetrení!

Je nebezpečné, začínať s malými, „kvázi“ oprávnenými poplatkami. V Malackách sa už začal zneužívať systém objednávania.

Povinnosti má vždy iba pacient. Arogancia mesta Malacky, ktoré im odkazuje: „choďte si kľudne do Bratislavy, tam nemajú vstupné poplatky“, aj argument, že keď je niekto súkromník, môže so štátnym narábať súkromne, je falošné ukrývanie sa za princíp súkromného podnikania.

 

Pacient platí, dopláca, a bude doplácať?

Mám nemocnicu, no nemám peniaze. Teda zavediem wifi, televízor a klimatizáciu, a vyberám nadštandard. Vymyslíme niečo, len aby sme mohli vyberať mýto: raz to bude poplatok nadštandardu, raz poplatok za otvorenie karty, a nakoniec budeme platiť za stretnutie s lekárom?!

Za takýchto podmienok ­– občan, ktorý odviedol povinnú daň zvanú poistenie, musí mať možnosť, vybrať si späť svoje peniaze!

 

Dokedy bude na systém doplácať pacient, keď ho platí?

Podľa dostupných údajov, 3 % z výdavkov domácností idú priemerne na výdavky na zdravie, čo je nad priemerom OECD. V Česku sú to 2 %.

No Česi pokrývajú zdravotným poistením 100 % všetkých zdravotných služieb, Slováci iba 95,2 %!

Sme vysoko nad priemerom OECD, Česi hlboko pod ním. Pritom výdavky na hlavu sú v porovnaní s Čechmi takmer rovnaké. V Európe je na tom horšie už iba Estónsko!

Čo je významné, na Slovensku za 11 rokov (2000 – 2011) najviac stúpli náklady na zdravie z vlastného vrecka: 15-násobne (Čechom 5-násobne), pričom priemer OECD klesol o 1,2 %!

Na Slovensku sú nízke platby štátu za svojich poistencov – tvoria iba 7% príjmov.

Keď naši ľudia zostarnú, zo všetkých krajín OECD majú najhorší pocit ohľadom svojho zdravia, keďže sú limitovaní vo svojich denných aktivitách, a nevedú kvalitný život.

 

Toto chce SLOVENSKÝ PACIENT

1. Efektívny systém zdravotníctva, aby sme neboli na chvoste krajín OECD.

2. Prehľadný systém, kde je vidieť, ako štát hospodári s našími peniazmi.

3. Zdravotnícke služby, na 100 % pokryté zo zdravotného poistenia.

4. Zastavenie bariér pri prístupe k zdravotnej starostlivosti.

5. Dodržiavanie Ústavy SR. Koniec praktikám, že na slabšieho si dovolí každý.

 

SLOVENSKÝ PACIENT…vždy na strane pacienta.

 

Foto: SLOVENSKÝ PACIENT, zľava: Radoslav Herda (SLOVENSKÝ PACIENT), Miroslav Kollár (Hlas občanov)

Pridaj komentár