Slovenskí reumatici rozbiehajú kampaň „Opri sa“

Známa speváčka Edith Piaf, či maliar Auguste Renoir. Týchto taletovaných umelcov spája s miliónmi ďalších ľudí po celom svete ochorenie, ktoré sa ľudovo nazýva reuma.

Nejde pritom len o ochorenie starších ľudí – na reumu trpia aj mladí ľudia, či trojročné deti.

Ako sa prejavuje reuma

Reuma sa vyznačuje zníženou pohyblivosťou, bolesťou kĺbov, svalov, šliach, väzov a kostí. Ušetrené často nie sú ani ďalšie vnútorné orgány, alebo zrak či sluch. Najťažšie, veľmi vážne a bolestivé stavy takmer úplne znemožnia pacientovi pohyb, a ten je potom odkázaný na pomoc a opateru iných.

Reumu sprevádza zápal

Kĺb je miesto, kde sa stretávajú dve kosti. Je uložený v puzdre, ktoré ho chráni a podporuje. Puzdro je vystlané synoviom, druhom tkaniva, ktoré produkuje synoviálnu tekutinu.

Táto číra tekutina zvlhčuje chrupavku a kosti vo vnútri kĺbového puzdra, takže kosti sa pohybujú ľahko. Reumatoidná artritída (RA) spôsobuje zápal synovia, ktorý sa nazýva aj synovitídou. Ten vedie k bolesti, opuchom, začervenaniu a zvýšenej teplote, a postupne ničí chrupavky a kosti v kĺbe. Zápal môže tiež oslabiť svaly, väzy a šľachy, ktoré normálne udržujú stabilitu kĺbu.

Oslabený podporný systém tak smeruje k ďalšiemu poškodeniu kĺbov, čo prispieva k významnému zhoršeniu kvality života. Vykonávanie každodenných činností, ktoré bolo v minulosti jednoduché, môže byť odrazu zložité. Preto je dôležitá včasná diagnóza, aby sa začalo s liečbou, ktorá potlačí zápal.

Príčiny vzniku a druhy reumatických ochorení

Príčiny vzniku reumatických ochorení nie sú doposiaľ objasnené. Predpokladá sa, že úlohu zohrávajú genetické faktory, hormonálne zmeny, či stres a fajčenie.

Do skupiny reumatických ochorení patrí viac ako 150 druhov chorôb, ktoré odborníci delia na ochorenia sprevádzané zápalom a na nezápalové reumatické ochorenia.

„Medzi základné zápalové reumatické ochorenia patrí juvenilná idiopatická artritída, reumatoidná artritída, psoriatická artritída a Bechterevova choroba. Tieto ochorenia sú bolestivé, a nepriaznivo ovplyvňujú funkčné schopnosti a kvalitu života pacientov. Niektoré z týchto ochorení postihujú aj iné orgány,“ uviedol profesor Jozef Rovenský, riaditeľ Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch a zakladateľ Ligy proti reumatizmu na Slovensku.

Podporné centrum v Piešťanoch

Každý krok pacienta s RA je preňho víťazstvom nad bolesťou. Poškodené kĺby ho obmedzujú v pohybe. Bolesti, a s nimi súvisiace poruchy spánku, majú dopad na prežívanie pacienta.

Choroba môže znamenať úplnú invaliditu pacienta. Stratí zamestnanie, čo ovplyvní jeho sociálnu situáciu: začne byť odkázaný na pomoc iných. Pracovníci Ligy proti reumatizmu v septembri 2014 otvorili v Piešťanoch Centrum sociálno-psychologickej podpory.

„Poskytujeme v ňom základné sociálne a psychologické poradenstvo. Nášho klienta sprevádzame ťažkým obdobím po oznámení diagnózy, či v čase pred náročnou operáciou, kedy môže prirodzene pociťovať obavy,“ vyjadrila sa sociálna pracovníčka centra, Silvia Lišková.

Lekári volia biologickú liečbu

Skorá diagnóza je základným predpokladom na spomalenie progresu reumatického ochorenia. Od prvých klinických príznakov môže ubehnúť aj niekoľko rokov.

„Treba myslieť na to, že medzi včasným odhalením choroby a správnym terapeutickým zásahom je priama úmera,“ hovorí profesor Jozef Rovenský.

V terapii sa používa liečba glukokortikoidmi, spolu s ďalšou bazálnou liečbou. V prípade Bechterevovej choroby sa používajú nesteroidové antireumatiká.

Pokrokom v terapii zápalových reumatických ochorení za posledných desať rokov je biologická liečba. Štúdiom zápalových procesov vedci identifikovali látky, ktoré zápal spúšťajú. Biologickým liekom sa tieto látky neutralizujú, čo potlačí zápalovú reakciu.

„Pacientovi sa tak umožní plnohodnotnejší život, bez rozsiahlejších obmedzení,“ uvádza profesor Jozef Rovenský.

Kampaň „Opri sa“

Jana Dobšovičová Černáková, predsedníčka Ligy proti reumatizmu, je pacientka, ktorá na reumatické ochorenie trpí od detstva:

„Nikto z nás neráta s tým, že reuma ovplyvní práve jeho život, či život jeho dieťaťa. Napriek tomu je dôležité, vedieť chorobu prijať“.

Odhodlanie, ako sa postaviť chorobe, by mala ukázať štafeta cez mestá, kde má LPR svoje pobočky. 11. októbra 2014, v predvečer Svetového dňa reumatizmu, sa v Piešťanoch, na Kúpeľnom ostrove, uskutoční celoslovenské stretnutie pacientov s reumou. Pripravený je bohatý kultúrny program, na ktorý pozýva LPR verejnosť a kúpeľných hostí.

V rámci sprievodného programu bude uvedená do života jedinečná zbierka príbehov pod názvom MATERSTVO A REUMA, ktoré napísali slovenské matky – reumatičky. Sú to príbehy o ľudskom šťastí pacientok, ktoré priviedli na svet zdravé detičky. Zbierka vychádza aj v anglickom preklade.

Pacientske združenie reumatikov

Liga proti reumatizmu na Slovensku (LPR SR) je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1990 z iniciatívy skupiny pacientov a zamestnancov vtedajšieho Výskumného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch. LPR SR – a pri nej pôsobiace Kluby Motýlik (Združenie pacientov s lupusom) a KĹBIK (združuje deti a mládež trpiacich na reumatické ochorenie) – podporujú ľudí s chronickými a bolestivými reumatickými chorobami od narodenia, až po starobu. Pôsobia v rámci celej krajiny – centrála a sekretariát Ligy sídlia v Národnom ústave reumatologických chorôb v Piešťanoch. Na Slovensku má 16 organizačných jednotiek, z toho 14 miestnych pobočiek, a dva kluby.

Ilustračné fotografie

Pripravila: Tatiana Juríková

Redakčná úprava (jam)

Pridaj komentár