Skončil si strednú alebo vysokú školu? Nezabudni na zdravotné poistenie!

Za absolventa strednej školy platí poistné štát najviac do konca prázdnin, teda do 31. augusta.

V prípade vysokoškolákov, štát za nich platí poistné iba do dňa zloženia štátnej skúšky (nie do promócií).

 

Musíš sa po skončení školy nahlásiť do zdravotnej poisťovne?

NIE – ak zostaneš nezamestnaný a prihlásiš sa na úrade práce. Zostávaš totiž naďalej poistencom štátu, a oznamovaciu povinnosť splní externý subjekt. To, že si ukončil školu, za teba nahlási zdravotnej poisťovni Ministerstvo školstva SR, a evidenciu na úrade práce zas Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

NIE – ak sa hneď po škole zamestnáš. Oznamovaciu povinnosť za teba v tomto prípade splní Ministerstvo školstva SR, a tvoj zamestnávateľ, ktorý za teba bude odvádzať poistné.

ÁNO – ak sa staneš samoplatiteľom. Zdravotné poistenie si v tomto prípade budeš platiť sám, a preto je potrebné, aby si do 8 dní navštívil zdravotnú poisťovňu, a nahlásil jej to. Následne budeš odvádzať poistné na príslušný účet.

ÁNO – ak začneš podnikať. V tomto prípade síce máš voči zdravotnej poisťovni oznamovaciu povinnosť (musíš si nahlásiť platiteľa poistného), dobrou správou však je, že si ju môžeš splniť prostredníctvom tzv. jednotného kontaktného miesta (na živnostenskom úrade). Nemusíš teda navštíviť pobočku zdravotnej poisťovne. Pozor, v prípade, ak začneš podnikať na základe iného, ako živnostenského zákona, musíš si oznamovaciu povinnosť splniť sám, v poisťovni.

NIE – ak po ukončení strednej školy plynulo nastupuješ na vysokú školu. Naďalej za teba platí poistné štát, nemusíš ísť do zdravotnej poisťovne.

NIE – ak po bakalárskom štúdiu pokračuješ v magisterskom/inžinierskom/doktorskom programe, ak bol zápis na toto štúdium do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané predchádzajúce vysokoškolské vzdelanie. Naďalej za teba platí poistné štát, nemusíš ísť do zdravotnej poisťovne.

 

Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa, vszp.sk

Pridaj komentár