Šachová partia s rakovinou

Šach ukrýva v sebe mnohé múdrosti. Niektoré dokonca môžu pomôcť človeku, keď sa ocitne v takej ťažkej situácii, ako je nutnosť čeliť onkologickému ochoreniu.

Ozaj, viete hrať šach? Výborne. Mňa to naučil môj otec.

Prvé roky vyhrával on. Potom sa to občas podarilo i mne. Vtedy ma to začalo baviť ešte viac. Avšak, ak ho neviete hrať, nevadí, lebo šach má veľmi jednoduché pravidlá, a ja vás ich rád naučím.

K jeho pravidlám, sa však vrátime neskôr. Teraz vám poviem, prečo som sa rozhodol napísať práve o šachu – pre časopis Onko magazín.

šachová partia mat

Psychológia boja s ťažkou chorobou

Som hematológ a onkológ, a veľmi ma zaujíma, ako vyliečiť rakovinu krvi, a ako ochrániť pacienta pred návratom tohto ochorenia. Pravidelne sledujem novinky o najnovších liekoch, lebo tie vždy prinášajú novú nádej na vyliečenie chorých.

Najnovšie poznatky v onkológii potvrdzujú, že úplné vyliečenie rakoviny je možné iba vďaka úplnému obnoveniu imunitného systému pacienta.

Príkladom toho je chronická myeloická leukémia – prvá diagnóza, úspešne liečená na génovej úrovni. Dnes máme niekoľko kvalitných liekov na liečbu tejto leukémie, tzv. inhibítory tyrozín kinázy (imatinib, dasatinib, nilotinib a ponatinib), ktoré toto ochorenie “premenili” na chronické ochorenie. Dokonca sú správy z austrálskej štúdie, ale i z Francúzska, že je možné, vyliečiť ho týmito liekmi.

Dr. Izuru Mizoguchi, japonský vedec z Oddelenia Imunoregulácie lekárskeho výskumného inštitútu v Tokiu, so svojimi kolegami, ako i Dr. Mette Matilda Ilander, fínska vedkyňa z Hematologického výskumného ústavu v Helsinkách, s kolektívom európskych lekárov a vedcov, ktorí spolupracujú na celoeurópskej štúdii EUROSKI, objavili, že tí pacienti, ktorí majú obnovenú imunitu, sa môžu vyliečiť z tejto leukémie, a môžu vysadiť celoživotné užívanie liekov. Ich imunitný systém, hlavne tzv. Natural Killer Cells – “prirodzené vraždiace bunky”, je schopný prevziať úplnú kontrolu nad ochorením.

šachová partia rodina

K podobným výsledkom dospel aj profesor Orfao z Onkologického centra v Salamanke (Španielsko), so svojím špecializovaným tímom v oblasti liečby myelómu. Prof. Orfao je dokonca presvedčený, že myelomoví pacienti s obnoveným imunitným systémom, sú vyliečení.

Toto je prelomový objav, lebo doteraz vedci tvrdili, že myelóm je chemoterapiou liečiteľný, ale nie vyliečiteľný. Teda – klúčom k vyliečeniu z rakoviny, je (okrem špičkovej chemoterapie) aj uplné obnovenie obranyschopnosti pacienta.

Kvôli týmto skvelým správam, prehľadávam všetky terapie, a hľadám tie, pri ktorých je dostatok vedeckých dôkazov, že sú schopné obnoviť imunitný systém. Našiel som ich niekoľko!

Jednou z nich je i psychoonkologická liečba, tzv. logoterapia, založená profesorom Viktorom Franklom z Viedne v minulom storočí. A práve šach môže pomôcť v pochopení tejto metódy.

Šach vo väzení

Terapiu šachom, založenú na myšlienkach prof. Frankla, rozpracoval o vyše pol storočie neskôr Roumen Bezergianovpsychológ a šachista z Americkej Arizony. Roumen sa stal mojím priateľom. Nikdy som síce v Arizone nebol, ale stretol som sa s ním na lekárskom kongrese vo Viedni. Bolo to v máji minulého roku.

Roumen je veľmi invenčný a odvážny človek. Pochádza z Bulharska. Pôvodne pracoval ako taxikár vo Phoenixe, v hlavnom meste Arizony. Dnes je z neho psychológ v nápravnom stredisku pre mladých ľudí, teda vo väznici pre mladistvých.

šachová partia väzenie

Rodičia, učitelia a iní dospelí ľudia asi zlyhali, keď neukázali správnu cestu mladým ľuďom, ktorí sa ocitli vo väzení. Mladiství väzni to možno cítia, a preto sa nerozprávajú s dospelými. Vzdorujú.

A tak sa Roumen rozhodol, že sa im bude venovať. Tiež sa s ním odmietajú rozprávať. No Roumen sa rozhodol, že s nimi začne hrať šach, a popritom ich začal učiť správnej stratégii života.

Títo mladí ľudia sa – vďaka šachu – začínajú meniť, chcú začať žiť odznovu, tentoraz s novou odvahou. Skvelá metóda! Roumen o nej prednášal na spomínanom kongrese. Hovoril o tom, ako nájsť zmysel života, aj keď sa človek ocitne v slepej uličke.

Nie je to veru jednoduchá vec!  Veľmi ma zaujal jeho terapeutický prístup, lebo má potenciál, aby aktivoval noetický systém. Noetický systém má zase obrovskú schopnosť posilniť a obnoviť náš imunitný systém. Toto je dôvod, prečo píšem o tejto metóde práve v časopise Onko magazín.

Môžem otvorene povedať, že Onko magazín veľmi rád čítam, vždy keď sa mi dostane do rúk. Sú tam vynikajúce články, vrátane tých o imunite nádorov a imunite pacienta. V tom sa skrýva veľký potenciál!

Silný imunitný systém dokáže vyčistiť naše telo od rakoviny, a nepustiť ju späť.

Noetický systém – pozadie vzniku

Promoval som na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, v roku 1989. Tam sme sa však nič neučili o noetickom systéme, hoci bol objavený a neskôr popísaný prof. Franklom, už v roku 1946. O noetickom systéme som sa dozvedel až teraz, ako hematológ a onkológ, popri štúdiu imunitného systému.

Viktor Frankl logoterapia
Prof. Viktor Frankl

Frankl – neurológ a psychiater židovského pôvodu, bol žiakom ďalšieho slávneho profesora, Sigmunda Freuda – zakladateľa prvej viedenskej psychoterapetickej školy. Neskôr sa stal žiakom profesora Adlera – zakladateľa druhej viedenskej školy. Frankl nakoniec založil tretiu viedenskú školu, s názvom: Logoterapia a existenciálna analýza.

Je potrebné dodať, že patrí medzi vedcov, ktorí overovali svoj výskum v tzv. “tvrdej realite”. Logoterapiu sformuloval ešte pred druhou svetovou vojnou, v roku 1938. Prv, než mu bolo dopriate publikovať výsledky svojho vedeckého výskumu, deportovali ho spolu s manželkou a rodičmi (Franklova matka pochádzala z Prahy, otec z Moravy) do koncentračného tábora v Terezíne, a neskôr do Oswiencimu, Dachau a iných táborov smrti.

Frankl prežil – ako jediný z rodiny! A svojimi skúsenosťami potvrdil predchádzajúci výskum – po vojne vydal svoje vedecké pozorovania, ktoré znamenali prelom v medicíne. Medicínske objavy sa ale do praxe dostávajú obyčajne s oneskorením. Väčšinou je to spôsobené odmietaním pokroku a tradičným myslením staršej generácie lekárov.

Noetický systém je pritom najvyšším systémom v hierarchii našich telesných, duševných a duchovných sústav.

Je priamo prepojený s naším psychologickým systémom a somatickými systémami: nervovým, endokrinným a imunitným.

šachová partia chemoterapia

Ako sa liečilo kedysi

Na to, aby som mohol lepšie vysvetliť úlohu imunitného systému pri vyliečení z rakoviny, by som vám najskôr mal povedať niečo z histórie onkologickej liečby. Zameriam sa na chemoterapiu, a to z pohľadu hematológa a onkológa.

Viete, kedy bola podaná prvá chemoterapia na svete?

Bolo to v roku 1947, v Bostone, v USA. Dr. Sidney Faber úspešne použil aminopterin pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie u malého, dvojročného chlapčeka, Roberta Sandlera. Vtedy bola lymfoblastová leukémia 100 % smrteľné ochorenie!

Dnes je vyliečiteľné chemoterapiou, v detskom veku až u 90 % pacientov. Podobné úspechy sa dosahujú cielenou chemoterapiou aj pri iných onkologických ochoreniach.

Chemoterapia je veľmi dôležitá na vyčistenie organizmu od obrovského množstva rakovinových buniek. Pokiaľ ich je už málo, náš imunitný systém si s nimi dokáže poradiť.

Rakovinové bunky vznikajú v našom tele každý deň – v rámci bežného opotrebovania, vo veľmi malom množstve. Zdravý imunitný systém ich nikdy nepustí dovnútra, zabije ich – podobne, ako baktérie, alebo vírusy – v lymfatickom systéme. Preto je potrebné, obnoviť imunitný systém po ukončení chemoterapie, alebo už počas nej.

šachová partia lekár pacient

Ako môžeme obnoviť imunitný systém

Táto úloha je viac v rukách pacienta, než lekára! Lekár môže navrhnúť úplnú výmenu imunity – pomocou alogénnej transplantácie krvotvorných buniek, alebo najnovšie – úplne novú technológiu, tzv. lymfocyty CAR (chimeric antigen receptor – engineered lymphocytes: lymfocyty pripravené v laboratóriu, s vysokou bojaschopnosťou proti rakovine.Táto metóda bola predstavená na kongrese ASH (Americká hematologická spoločnosť) v roku 2013.

(Najnovšie novinky v hematológii a hemato-onkológii sú predstavované na výročných kongresoch ASH v decembri. V roku 2014 sa kongres uskutočnil v San Franciscu, toho roku sa uskutoční v Orlande na Floride, 5. až 8. decembra).

Terapia infúziou tzv. lymfocytmi CARs znamená, že pacient dostane malú transfúziu lymfocytov, bielych krviniek, vyškolených v laboratóriu, aby bojovali iba proti tomu špecifickému nádoru, ktorý má pacient. Avšak, nie každý pacient musí dostať transplantáciu imunity, alebo transfúziu lymfocytov CARs.

Mnohé iné technológie sú schopné obnoviť imunitný systém pacienta v rámci jeho vlastnej integrity, cez psycho-neuro-endokrinno-imunitný systém (v literatúre uvádzaný pod skratkou PNI).

Bezergianova metóda, založená na princípoch tretej viedenskej psychoterapetickej školy, patrí medzi ne.

šachová partia Pavel Kotouček

List, ktorý som napísal po medzinárodnom kongrese logoterapie vo Viedni

Po Roumenovej prednáške, som hneď napísal pánovi doc. Hriankovi – zástupcovi celoslovenského Klubu pacientov Slovenskej myelómovej spoločnosti (SMyS), o tejto novej metóde. Navrhol mi, aby sme spoločne pripravili prednášku v rámci Školy myelómu pre pacientov a programu integratívnej liečby myelómu. “Škola” v Liptovskom Jáne bola naplánovaná na september 2014.

Doc. Hrianka písal o integratívnej liečbe v predchádzajúcich číslach Onko magazínu. Len pre úplnosť zopakujem, čo znamená integratívna liečba v onkológii: je to rovnocenné partnerstvo lekára a pacienta, v snahe nájsť tie najúčinnejšie metódy pri liečení nádorového ochorenia. (Prvýkrát bola predstavená na kongrese Americkej spoločnosti pre hematológiu ASH v roku 2005, Dr. Rosenthalom, hematológom a onkológom).

V septembri roku 2014 sa teda v Liptovskom Jáne konal celonárodný seminár pacientov s myelómom. S obrovským úspechom sme na ňom prezentovali Bezergianovu metódu, a preto sa o ňu chceme podeliť i s vami.

Vedecké poznatky o Franklovej logoterapii a existencionálnej analýze psychoterapie, dokazujú jej potenciál pri obnovení imunitného systému. Vo svojich vedeckých prácach to uvádzajú prof. Lukas z Rakúska a Dr. Barbona z Talianska.

Hlavným obsahom (alebo cieľom) logoterapie je – nájsť pravý zmysel života, ktorý prináša pravú radosť a ktorý je schopný pacientovi pomôcť, aby prekonal tažké chvíle počas onkologickej liečby a obnovil si vlastnú obranyschopnosť. Tým sa zvýši šanca na vyliečenie a ochranu pred návratom ochorenia.

šachová partia pravidlá šachu

Ako nájsť skutočný zmysel života?

Toto nie je jednoduchá vec… Ale navrhujem, aby sme si zahrali šach, a pri tom sa vám to pokúsim vysvetliť.

Šach je veľmi stará, strategická hra, ktorá pochádza z Indie. Dnes sa hrá prakticky po celom svete. Hráme ho na šachovnici, ktorá pozostáva z 8 x 8 políčok, teda 64 bielych a čiernych políčok.

Šach je hra dvoch partnerov, či skôr súperov. Jeden má biele figúrky, ten oproti – čierne. Alebo naopak.

Postavme figúrky na šachovnicu, a začnime teda proti sebe hrať.

Aké figúrky sú v šachu?

Kráľ je najdôležitejšia figúrka. Kraľovná má hodnotu 9 bodov, a je tiež veľmi vyznamná.  Strelec, aj kôň, majú hodnotu 3 body. Veža zase 5. Pešiak je základná figúrka, a má hodnotu 1 bodu.

Akú hodnotu má kráľ?

Kráľ nemá hodnotu vyjadrenú v bodoch, ako ostatné figúrky. Kráľ má totiž absolútnu hodnotu. Keď ho stratíme, žiadna figúrka už nebude mať hodnotu…

šachová partia kráľ

O kráľa sa bojuje. V tejto hre, môj kráľ predstavuje môj vlastný život. Kráľ môjho súpera, znamená zmysel môjho života.

Začínam teda túto šachovú partiu, aby som zajal súperovho kráľa, a aby som získal naozajstný zmysel života, ktorý upravuje moju integritu, dokonca môj imunitný systém.

Koľko krokov môže urobiť kráľ?

Iba jeden. Smiešne. Kráľ na šachovnici, toho veľa nedokáže. Ale: kráľ má svoju hodnotu, lebo existuje, a nie preto, čo robí!

Naša hodnota tiež nespočíva v tom, koľko dokážeme a aké výsledky dosahujeme. Naša hodnota tkvie v našej existencii, jednoducho v tom, že sme!

Najviac to ocenujú pacienti s novodiagnostikovaným onkologickým ochorením. Veľakrát im ochorenie neumožní pokračovať vo vynikajúcom zamestnaní a dosahovať výborné zárobky. Dokonca zvyknú mať falošný pocit, že stratili hodnotu v očiach a mysliach svojej  rodiny, partnera, detí, či vnúčat.

Vtedy nám veľmi pomôže, uvedomiť si vlastnú hodnotu v našom bytí, a nie v našich výsledkoch. V angličtine to vystihuje slovná hračka: “We are not HUMAN DOING, but HUMAN BEING” (vo voľnom preklade to znamená: “Nie sme ľudskí roboti, ale ľudské bytosti”).

Keď sme robili prieskum medzi účastníkmi celoslovenského seminára SMyS v Liptovskom Jáne (v roku 2013), zistili sme, že 63 % respondentov, pacientov s myelómom, alebo ich blízkych rodinných príslušníkov, objavilo zmysel života práve cez skúsenosť s onkologickým ochorením.

Myslíme si, že práve títo pacienti sú tí, ktorí majú najlepšiu odpoveď na chemoterapiu. Plánujeme uskutočniť ďalší výskum na potvrdenie tejto vedeckej hypotézy.

šachová partia veža

V čom je veža významná pre kráľa?

Kto pozná pravidlá šachu, ten vie, že kráľ dokáže urobiť aj dva kroky, ale iba vďaka veži. Táto možnosť sa volá rošáda.

To isté platí aj v našom živote. Dokážeme urobiť aj dva kroky, teda dokážeme i nemožné, keď máme oporu v rodine, v priateľoch, v lekárovi, v psychológovi a v sebe samom. V šachu to symbolizuje veža.

Význam veže pre kráľa, bol dokázaný i vedecky – tímom onkológov. Dr. Aizer, onkológ z Harvard Medical School v USA, (s kolegami) publikoval článok v poprednom onkologickom odbornom časopise Journal of Clinical Oncology (v roku 2013): Marital Status and Survival in Patients With Cancer (Manželský stav a prežívanie onkologických pacientov).

Analyzovali 734 889 pacientov s rôznymi onkologickými ochoreniami. A čo zistili? Lepšie výsledky a dlhší život u pacientov, ktorí mali oporu vo svojom partnerovi!

Aby som mohol urobiť rošádu, teda aby mi veža pomohla urobiť s kráľom dva kroky, musím dodržať dve dôležité podmienky. Od začiatku hry, nesmiem s kráľom hýbať, a nesmie byť v ohrození! To isté platí aj pre políčka, cez ktoré ide (jeho cestu). Znamená to, že musím vynaložiť úsilie v spolupráci s rodinou, lekárom, psychológom, fyzioterapeutom, dietológom a pod.

Takouto vežou môže byť aj internetová komunita pacientov, ktorí si medzi sebou vymieňajú cenné informácie. Lekári často takouto vežou nie sú, lebo v ambulancii nemajú dostatok času na všetky dôležité detaily. Bohužiaľ, zdravotnícke systémy (celosvetovo) zápasia s nedostatkom času v ambulanciách.

šachová partia internet

Liečba cez internet?

Úžasné svedectvo nám o tom prináša Dave deBronkart. Onkologický pacient, ktorému náhodne diagnostikovali veľmi pokročilý nádor obličiek.

Vyliečil sa vďaka intenzívnej komunikácii s inými pacientmi s rovnakou diagnózou, cez ACOR (Association of Cancer Online Resources, čo vo voľnom preklade znamená: Združenie internetových komunít onkologických pacientov). Je to internetové spoločenstvo pacientov, ktorí neustále konzultujú so svojím ošetrujúcim onkológom.

Pravidelné konzultácie s ošetrujúcim lekárom plnia rovnako dôležitú úlohu, ako nenahraditeľné skúsenosti pacientov z celého sveta (cez ACOR). Bronkartove skúsenosti a výpovede uverejnili mnohé časopisy, napr. aj British Medical Journal, z ktorého som sa o tom dozvedel (v roku 2013).

Následne ma to motivovalo, aby som sa stal členom združenia ACOR v komunite myelóm. Emailový kontakt na Davea deBronkarta je: dave@epatientdave.com.

Neviditeľné sily

Nie všetky riešenia sú hneď viditeľné. Spoľahnite sa na obrovskú schopnosť vašej MYSLE, a zvlášť vášho SVEDOMIA.

Prof. Frankl objavil, že v každej situácii sme schopní nájsť správne riešenie, len sa treba spojiť s naším svedomím, ktoré má transcendentné schopnosti, teda má schopnosť vidieť veci zvrchu, z nadhľadu.

šachová partia kráľovná dáma

Kráľovná je veľmi vplyvná osobnosť v šachu. Má schopnosti veže (5 bodov) a strelca (3 body). No jej hodnota je 9 bodov, teda má väčšiu hodnotu, ako veža a strelec dohromady.

Kráľovná predstavuje náš talent a schopnosti. Je zaujímavé, že práve onkologické ochorenie nám môže pomôcť, aby sme našli talent, ktorý sme nerozvíjali kvôli dennodenným starostiam. A naopak, na vyliečenie onkologického ochorenia potrebujeme zapojiť všetky naše schopnosti a všetky druhy talentu.

Kôň je jediná figúrka, ktorá preskakuje ostatné figúrky, a tak sa dokáže dostať – správnym skokom – aj z obkľúčenia. Kôň znamená vašu odvahu. Čeliť chemoterapii a znášať jej následky, vyžaduje poriadnu dávku odvahy.

šachová partia kôň

Transplantácia, operácia, rádioterapia, dlhodobá hormonálna terapia i imunoterapia, to všetko si vyžaduje odvahu. Chodiť do preplnených čakární, si vyžaduje odvahu. Zmeniť svoj život a obnoviť vlastnú imunitu, je tiež o odvahe. V neposlednom rade, vyliečenie z rakoviny, vyžaduje odvahu.

Namiesto záveru

Keď budete mať ťažkú chvíľu, pozbierajte svoje sily a zavolajte manželku, manžela, priateľku, priateľa, vnuka, či vnučku, a opýtajte sa ich:

“Zahráš si so mnou šach”?

Môžete im popritom porozprávať o múdrosti, ktorú v sebe ukrýva. A možno začnete novú cestu v liečení, s pomocou vášho šachového partnera.

šachová partia dôchodcovia

A ešte jedna prosba…

Ak objavíte akúkoľvek liečbu, pri ktorej bola potvrdená schopnosť obnovenia imunitného systému, prosím, napíšte mi o nej, na adresu: pavel.kotoucek@nhs.net.

Budem vám veľmi vďačný. Ďakujem.

Homerton, Londýn, 2.3.2015

Ilustračné fotografie (shutterstock.com a google.com)

Tento článok vyšiel v tohtoročnom Onko magazíne číslo 1. Ak máte záujem o celý časopis, môžete si ho stiahnuť po kliknutí na obrázok.

baner-dlhy-Onko

1 odpovedí na “Šachová partia s rakovinou

  1. Spätné upozornenie: Šachová partia s rakovinou

Pridaj komentár