Rodí sa menej detí, starším matkám

Na Slovensku sa v roku 2009 narodilo menej detí (55 157), ako v roku 1997 (58 483), najmenej za toto sledované obdobie sa ich však narodilo v roku 2002 (len 49 578). Vyplýva to z údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) SR.

Najviac matiek do 14 rokov rodilo v roku 1998 (41 pôrodov), najmenej v roku 2001 (25 pôrodov). Medzi 15 – 19 rokom rodilo najviac matiek v roku 1997 (6512 pôrodov), najmenej v roku 2009 (3866 pôorodov). Naopak, najviac rodičiek nad 40 bolo v roku 2009 (874 pôrodov) a najmenej v roku 1999 a 2002 (zhodne po 598 pôrodov). Prudko sa zvýšil aj počet cisárskych rezov, zo všetkých pôrodov v roku 1997 ich bolo 7606, zatiaľ čo v roku 2009 až 15 065 – čo je nárast takmer o dvojnásobok.

S epidurálnou anestéziou rodilo v roku 1997 len 666 žien, čo bolo 1,14 % rodičiek, kým v roku 2009 to bolo už 5163 žien, čo bolo 9,36 % rodičiek.

Priemerný počet prenatálnych prehliadok na jednu tehotnú ženu bol v roku 1997 až  10,14, kým v roku 2009 klesol na 9,73. Stúpol však počet rodičiek, ktoré navštívili gynekológa pred 12. týždňom tehotenstva – kým v roku 1997 to bolo 55,07 % žien, v roku 2009 ich bolo už 75,16 %. Tento nárast v číslach však môže byť spôsobený lepším vykazovaním sledovaných údajov.

Pridaj komentár