Respondenti Slovenského národného panela a MEDIARESEARCH SLOVAKIA pomáhajú nevidiacim a slabozrakým

Slovenský národný panel (www.narodnypanel.sk) sa spoločne so spoločnosťou MEDIARESEARCH SLOVAKIA stal partnerom občianskeho združenia Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Prispieť na aktivity združenia, ktoré sa (okrem iného) zaoberá kurzami informačných technológií pre nevidiacich, výučbou Braillovho písma, či chôdze s bielou palicou, má teraz možnosť aj každý člen komunity Slovenský národný panel.

Každý, kto sa zaregistruje do komunity Slovenského národného panela, získava nielen možnosť zúčastniť sa na výskumoch verejnej mienky, hodnotiť najrôznejšie produkty a služby, testovať reklamné koncepty a vyjadrovať svoje názory k aktuálnym spoločenským aj politickým témam, ale môže sa zapojiť i do jednoduchej formy pomoci nevidiacim a slabozrakým ľuďom, ktorí žijú na území Slovenskej republiky. Za každú účasť vo výskume (typicky za vyplnený dotazník) získava respondent finančnú odmenu, ktorú môže darovať práve v prospech Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Získané finančné prostriedky využije Únia na podporu svojich aktivít, ako napríklad na výučbu Braillovho písma, výcvik vodiacich psov pre nevidiacich, alebo preventívne programy pre deti v materských školách na Slovensku.

 

Čo je Slovenský národný panel?

Spoločnosť poskytujúca rýchly a kvalitný zber dát pomocou online opytovania v Slovenskej a Českej (www.narodnipanel.cz) republike. Ide o projekt významných výskumných agentúr MEDIARESEARCH, NMS Market Research a STEM/MARK. Panel disponuje početnou skupinou viac ako 25.000 respondentov na Slovensku a 65.000 respondentov v Českej republike.

Zdroj: unss.sk

Pridaj komentár