MUDr. Zuzana Murárová: Každý, koho odošlú na onkológiu, prežíva veľký strach

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Rakovina kože sa od iných druhov nádorových ochorení líši najmä tým, že dochádza k viditeľným zmenám na pokožke.

Naša koža si totiž pamätá každý prehrešok – rozsiahle i časté spálenia kože v detstve, v mladosti, ale aj to, ako sme ju vystavovali intenzívnemu slnečnému žiareniu viac, než je vhodné.

Najvyšší počet ochorení je už dlhodobo evidovaný v severských krajinách, ako Holandsko, Švédsko a Dánsko. V južnejších štátoch býva štatistika zmierlivejšia, a to vďaka vyššiemu množstvu ochranného pigmentu – melanínu u tamojších ľudí.

O tom, prečo je dôležitá včasná diagnostika, ako aj liečba pod dohľadom odborníka, ktorí pacienti sú najviac ohrození recidívou rakoviny, čo obnáša samotná terapia a ešte ďaleko viac, sme sa porozprávali s MUDr. Zuzanou Murárovou, PhD., z Národného onkologického ústavu v Bratislave.

Mnoho ľudí je presvedčených, že v dnešnej dobe si možno za peniaze kúpiť aj zdravie. Čo si myslíte o tomto tvrdení?

Ochorenia, bohužiaľ aj tie onkologického charakteru, postihujú bohatých aj chudobných ľudí bez rozdielu. Zdravotná starostlivosť na Slovensku (vrátane onkológie) je hradená z prostriedkov zdravotného poistenia. Samozrejme, k dispozícii sú tiež možnosti zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je hradená zo zdravotného poistenia. Ide napríklad o zákroky korektívnej dermatológie, stomatológie, plastickej chirurgie – a tie si skutočne môžeme kúpiť. Tiež môžeme zainvestovať do zdravého životného štýlu, kvalitnej stravy, cvičenia a relaxu, ktoré nám určite pomôžu v udržiavaní svojho telesného a duševného zdravia.

Rakovina kože má stúpajúcu tendenciu. Kde vidíte hlavný dôvod?

Skutočne sa stretávame s narastajúcim výskytom rakoviny kože. Súvisí to hlavne s nadmerným pobytom na slnku, častou turistikou do oblastí s vysokou intenzitou slnečného žiarenia, a to aj v zimnom období, či s používaním solárií. Na druhej strane, skoršia diagnostika a preventívne kampane prispievajú k vyššej záchytnosti kožných nádorov.

rakovina kože soláriá
Zdroj foto: Shutterstock.com

Takže je pravda, že soláriá spôsobujú rakovinu? Mnoho priaznivcov solárií toto tvrdenie sústavne odmieta…

Áno, je to pravda. Negatívne účinky nadmerného pôsobenia UV žiarenia sú dávno vedecky a klinicky overené.

Ako sa za ten čas zmenili pacienti? Sú zodpovednejší, bojovnejší?

Myslím, že za posledné obdobie sa situácia zlepšila a pacienti sa správajú zodpovednejšie. Mnohí absolvujú pravidelné preventívne prehliadky znamienok a chránia sa pred slnkom. Akonáhle spozorujú na koži vytvorenie alebo zmenu znamienka, pomerne skoro kontaktujú dermatológa. Bohužiaľ, stále máme  i veľa pacientov, ktorí prichádzajú na vyšetrenie neskoro.

Kto, respektíve aká skupina ľudí, je z pohľadu nádorových ochorení kože najviac v ohrození?

Najviac ohrození sú ľudia s bledým typom pokožky – fototypy I.II., ktorí majú výrazný sklon k spáleniu, málokedy im koža zhnedne, majú svetlé alebo ryšavé vlasy, modré oči a pehy. Na vznik rakoviny kože, a hlavne melanómu, bývajú náchylní tiež ľudia s mnohopočetnými pigmentovými znamienkami, pokrvní príbuzní pacientov s melanómom, alebo pacienti, ktorí melanóm mali už v minulosti.

Príznaky rakoviny kože sa rôznia, o tom niet pochýb. Kedy by sme však mali spozornieť a vyhľadať lekára?

Varovným signálom je niečo nové, čo sa vytvorí na koži. Či už je to pigmentované znamienko, alebo bez pigmentu, plošné zmeny, zdurené alebo dlhodobo zapálené znamienko, krvácajúce, mokvajúce – niečo, čo tam nebolo a spontánne sa nehojí. Tiež môže dôjsť k zmene pôvodného znamienka, ako napr. rast do plochy a nad povrch kože, zmena farby, zápal.

Myslíte si, že počet chorých bude naďalej stúpať?

Výskyt rakoviny kože, a hlavne melanómu, narastá. V európskych krajinách sa zvyšuje počet novodiagnostikovaných melanómov každoročne o 5 %. Pozitívom však je, že rakovinu kože diagnostikujeme v skorších štádiách ako v minulosti, čo výrazne zlepšuje prognózu a predlžuje prežívanie našich pacientov.

Svoje zohráva určite aj prevencia. Treba na ňu myslieť celoročne, alebo iba v súvislosti s blížiacom sa letom?

Mnohé preventívne kampane pomáhajú dermatológom k skoršej diagnostike pigmentovaných a nepigmentovaných kožných nádorov. Záujem pacientov o tieto kampane je pomerne veľký. Mnoho pacientov navštívi dermatológov počas Melanoma Day, ktorý sa koná každoročne v máji. Dermatológovia sa, pochopiteľne, venujú vyšetrovaniu znamienok u pacientov celoročne.

rakovina kože nebezpečné znamienka
Zdroj foto: Shutterstock.com

Čo by mal obsahovať, respektíve podľa čoho si vybrať kvalitný opaľovací krém?

Určite dostatočný UV faktor s ochranou proti UVBUVA. U pacientov po prekonaní kožného nádoru odporúčame najvyšší ochranný faktor 50 +. Tiež je nutné zvoliť vhodnú aplikačnú formu (olej, krém, mlieko…), podľa typu pokožky. Súčasne treba dodržiavať zásady bezpečného pobytu na slnku a zabezpečiť, aby nedošlo k spáleniu pokožky.

Dokážu genetické vyšetrenia vopred odhaliť, či človek v budúcnosti (ne)ochorie na rakovinu kože? Sú tieto vyšetrenia hradené poisťovňou?

Genetické vyšetrenie dokáže overiť, či má pacient vrodený sklon na onkologické ochorenie. Najčastejšie sa tieto testy odporúčajú na dôkaz dispozície na rakovinu prsníka a vaječníkov u pokrvných príbuzných pacienta, ktorý prekonal toto nádorové ochorenie. Existujú tiež testy na dôkaz sklonu na karcinóm prostaty, ale aj na malígny melanóm. Poisťovne tieto vyšetrenia pacientom hradia, avšak musia byť splnené prísne kritériá.

Ako vyzerá liečba pacienta s pozitívnym onkologickým nálezom, a ktorá časť liečby je najnáročnejšia?

Po diagnostikovaní kožného nádoru sa stanoví najoptimálnejší spôsob liečby – podľa druhu a rozsahu rakoviny kože, lokalizácie nádoru, celkového zdravotného stavu pacienta a jeho veku. Najčastejšie pacienti postupujú operáciu, keď sa odstráni nádorové tkanivo s dostatočným okrajom zdravej kože. Pri melanóme tiež realizujeme vyšetrenie lymfatických uzlín. Ďalší postup potom závisí od histologického vyšetrenia. Pri pokročilom ochorení pacienti podstupujú chemoterapiu, prípadne rádioterapiu. Pri liečbe bazocelulárneho karcinómu sú k dispozícii aj nechirurgické možnosti liečby.

Aké sú novinky v liečbe melanómov a čo pozitívne prinesú pacientom?

Ide hlavne o nové lieky, ktorú sú podávané pacientom s pokročilým ochorením, keď sa už vyskytnú  orgánové metastázy. Okrem štandardnej chemoterapie je v súčasnosti možnosť biologickej liečby a imunoterapie.

Ktorá fáma vám v súvislosti s rakovinou kože napadne ako prvá?

Napríklad to, že niekto si dal odstrániť materské znamienko, a potom zomrel. Mnohí pacienti preto váhajú s chirurgickým odstránením podozrivého znamienka. Toto tvrdenie nie je pravdivé. Práve včasné odstránenie nepravidelného znamienka, predstupňa rakoviny kože alebo nádoru, často zachráni život pacienta.

Ako lekárka vstupujete často do života svojich pacientov. Aké s nimi máte vzťahy? Je vôbec možné oddeliť prácu od súkromia?

Každý deň prichádza do mojej ambulancie veľa pacientov s kožnými nádormi. Verím, že ktokoľvek, kto je odoslaný na onkológiu, prežíva veľký strach a obavy z výsledku vyšetrenia a z liečby. Preto sa snažím o korektný a ľudský prístup, pacientom dôkladne vysvetľujem priebeh vyšetrenia, liečby ochorenia, podporujem ich. Dlhodobo sledovaných onkologických pacientov poznáme bližšie ako tých, ktorí sú vyšetrení iba raz. Dôležitou súčasťou mojej práce je tiež šikovnosť a ľudský prístup zdravotnej sestry, s ktorou spolupracujem. Nie vždy sa dá práca oddeliť od súkromného života, no doma sa snažím byť dobrá mamina i manželka a tráviť pekné chvíle s blízkymi.

MUDr Zuzana Murarova rakovina kože
Zdroj foto: archív MUDr. Murárovej

Akú úlohu zohráva v procese liečby pacienta jeho rodina?

Veľmi dôležitú. Často sú to práve rodinní príslušníci, ktorí pri podozrení na kožný nádor upozornia pacienta a podporia ho v návšteve dermatológa.  V neposlednom rade je dôležitá podpora blízkych po diagnostike a počas liečby onkologického ochorenia. Na vyšetrenie často prichádzajú pacienti s partnerom alebo rodičom.

Aký máte názor na alternatívne spôsoby liečby a rôzne „zázračné“ nápoje či mastičky, ktoré prezentujú pofidérne webové stránky? Prečo je lepšie vyhľadať odbornú lekársku pomoc?

Pri nádorovom ochorení kože je skutočne najdôležitejšia čo najskoršia diagnostika a kompletné odstránenie nádoru, s následným histologickým vyšetrením. Tým sa výrazne znižuje riziko metastázovania. Rôzne alternatívne spôsoby nám môžu tento dôležitý čas zbytočne predĺžiť. Ak máme podozrenie na kožnú rakovinu, rozumnejšie je kontaktovať dermatológa a dať sa odborne vyšetriť.  Vyšetrenia sa pacienti nemusia obávať, je bezbolestné a trvá len niekoľko minút.

Myslíte si, že je dobré, keď majú pacienti dnes prístup k rôznym informáciám, ktoré súvisia s liečbou ochorení kože? Nesnažia sa byť pacienti niekedy múdrejší ako doktori?

Dostatočný prístup k informáciám z akéhokoľvek zdroja, či už je to internet, televízia alebo tlač, považujem za pozitívny faktor. Aj keď má pacient naštudované kvantum informácií o ochorení, úlohou lekára je, aby mu podrobne vysvetlil charakter ochorenia a optimálny spôsob liečby. Stále však nachádzame pomerne veľkú skupinu pacientov, ktorí si o chorobe informácie nevyhľadávajú a plne dôverujú lekárovi.

Ako môže úspešnosť liečby ovplyvniť samotný pacient?

Ako som už spomínala – keď príde na vyšetrenie včas a podstúpi optimálnu liečbu. Po liečbe by mal chodiť na pravidelné prehliadky a dodržiavať zdravý životný štýl.

Dá sa štatistika recidívy rakoviny nejako zovšeobecniť? Ktorí onkologickí pacienti sú najviac ohrození?

Je to veľmi individuálne. Najčastejšie však dochádza k návratu ochorenia a k tvorbe metastáz u pacientov s pokročilejším nádorom. Pacienti sú počas a po ukončení onkologickej liečby v našom dlhodobom sledovaní, keď sa snažíme objaviť návrat ochorenia, resp. komplikácie včas a účinne liečiť.

Čo považujete doposiaľ za svoj najväčší pracovný úspech?

Nemôžem sa pochváliť žiadnym veľkolepým objavom v oblasti medicíny, nie som špičkový vedec. Moje pracovné úspechy sa skladajú z klinických skúseností, úspešne diagnostikovaných a vyliečených pacientov, či ich dôvery vo mňa.

Ak by ste si mali vaše povolanie vybrať ešte raz, bola by to opäť dermatológia?

Po skončení štúdia medicíny som mala spočiatku obavy, či sa úzko špecializovať, no netrvalo dlho a dermatológiu som si veľmi obľúbila. Určite neľutujem, a tento odbor by som si vybrala znova.

1 odpovedí na “MUDr. Zuzana Murárová: Každý, koho odošlú na onkológiu, prežíva veľký strach

  1. Spätné upozornenie: Alergia na slnko: Slnečné lúče potrebujeme, ale čo ak sme na ne alergickí? - Swiss natural

Pridaj komentár