Plastická operácia neslúži len na ozdobu

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Byť krásny, a to za akúkoľvek cenu!

Ide o myšlienku, ktorá v dnešnej dobe rezonuje nielen v mysliach mladých dievčat, ale veľmi rýchlo prenikla aj do povedomia zrelých žien a mužov, ktorí sa neboja ísť pod nôž plastického chirurga.

Robia to však pre seba, alebo sú pod vplyvom partnerov?

Plastická operácia – na čo slúži?

Nespokojnosť s vlastným telom je pretrvávajúcim problémom vo veľkej časti spoločnosti, a to naprieč rôznymi kultúrami. Je nesporné, že plastická operácia môže pozdvihnúť sebavedomie u ľudí, ktorí prekonali napríklad chorobu či úraz. Tieto prípady však tvoria menšinu, oveľa viac ľudí podstúpi plastickú operáciu z iného dôvodu.

Vývoj spoločenského života, možnosť sebarealizácie, zmeny v profesijných i súkromných potrebách – toto všetko, ba oveľa viac, zvyšuje nároky ľudí na vlastný vzhľad. Pocit, že dobre vyzerajú, im prináša zdravé sebavedomie. Myslia si, a v určitej miere môžu mať pravdu, že vďaka plastickej operácii získajú úspech u opačného pohlavia alebo v pracovnej oblasti, a to im prinesie uspokojenie s vlastným životom.

Druhy plastických operácií

Pod pojmom plastická operácia si častokrát predstavíme len zväčšenie pŕs či nafúknuté pery. Avšak nie je to jediná oblasť, ktorej sa plastická chirurgia venuje. K ďalším zákrokom patrí/patria:

 • chirurgia vrodených vývinových chýb,
 • chirurgia ruky,
 • operácie nádorov kože a podkožia,
 • estetická a korektívna chirurgia,
 • rekonštruktívna chirurgia,
 • mikrochirurgia.

V dnešnej dobe sa dá takmer každá „chybička krásy“ napraviť, ak vyhľadáme skúsených plastických chirurgov.

Avšak, kedy je to potrebné a vhodné, a kedy až zbytočné?

plastická operácia nosa
Zdroj foto: Shutterstock.com

Čo motivuje človeka k tomu, aby podstúpil operáciu?

Existuje niekoľko dôvodov, ktoré motivujú človeka k plastickej alebo estetickej operácii. Patria sem estetické, rekonštrukčnéfunkčné dôvody.

Estetické dôvody

Tieto dôvody odrážajú obavu človeka, že nie je dostatočne atraktívny a príťažlivý (hlavne pre druhé pohlavie). Príčinou je najčastejšie osobné porovnávanie sa s modelkami alebo hercami v časopisoch a v médiách. Obava zo straty sexuálnej príťažlivosti sa zase objavuje u ľudí, u ktorých sa začalo prejavovať starnutie kože. Napr. ženy, ktoré podstúpili tzv. „modeling tváre“, sú častokrát hlavnými adeptkami aj na ďalšie chirurgické úpravy v rámci celkového estetického omladenia tela.

Rekonštrukčné dôvody

Ide o pacientov, ktorí vyhľadávajú pomoc plastického chirurga potom, ako podstúpili napr. devastujúce liečebné zákroky, alebo utrpeli úraz, vyžadujúci estetické rekonštrukčné riešenia. Najčastejšie ide o úpravu ženského poprsia, ktoré muselo byť odňaté kvôli onkologickému ochoreniu.

Ďalšími uchádzačmi sú ľudia s vrodenými vývinovými vadami, ako napr.:

 • výrazne asymetrické prsia,
 • krivý nos,
 • odstávajúce uši,
 • zranenia,
 • nádorové ochorenie.

Funkčné dôvody

V tomto prípade vyhľadávajú pomoc ľudia, u ktorých došlo k porušeniu funkcie niektorého z orgánov. Klasický príkladom sú problémy s neúplným otváraním očného viečka. Ďalší pacienti žiadajú o zásah v oblasti intímnych partií, pretože majú ťažkosti v milostnej oblasti, dokonca pociťujú bolesť pri akte.

plastická operácia viečok
Zdroj foto: Shutterstock.com

Rekonštrukčný a estetický zákrok – aký je medzi nimi rozdiel?

Všeobecne platným dôvodom pre podstúpenie rekonštrukčnej plastickej operácie je zlepšenie funkcie tela, prípadne zlepšenie vzhľadu, ale tak, aby sa človek približoval „norme“. Korekcia však môže mať aj vyšší zmysel – môže zabrániť ďalšiemu poškodeniu alebo zhoršeniu zdravotného stavu. Dá sa teda povedať, že ide o zákroky, ktoré pomáhajú človeku, aby sa cítiť dobre a normálne. Čiže, nejde len o „zakrytie“ nejakej drobnej nedokonalosti.

Na druhej strane, cieľom estetickej operácie je zmena „normy“, inými slovami – túžba po odstránení nežiaduceho tvaru tela. Môže ísť o vrodené alebo získané kozmetické chyby. Človek sa domnieva, že vzhľad jeho tela je na nižšej úrovni, než je priemerný estetický ideál. Dúfa, že ak podstúpi estetickú operáciu, v konečnom dôsledku sa zvýši jeho sebaúcta a sebadôvera, a tým aj kvalita jeho života.

Je takáto premena vždy nutná?

To, že si žena nechá vyrovnať vrásky, či podstúpi iné zákroky, ešte neznamená, že sa zmení aj vo svojom vnútri. Neustála potreba „byť stále krajšia“ je veľmi náročná na psychické prežívanie. Žena nemusí byť nikdy dostatočne uspokojená, lebo vždy sa nájde niečo, čo by potrebovalo „trošku upraviť“.

Faktory, ktoré ovplyvňujú nespokojnosť s vlastným telom

Sme naozaj nespokojní so svojím vzhľadom, alebo iba počúvame názory druhých ľudí? Ide o veľmi dôležitú otázku, na ktorú by si mal každý „nespokojný“ človek odpovedať. Teraz uvedieme tri kategórie faktorov, ktoré môžu naše pocity ovplyvňovať.

Individuálne rizikové faktory

Túto skupinu môžeme deliť aj na biologicképsychologické rizikové faktory. Je to oblasť, ktorá súvisí len so samotným človekom a jeho vlastným prežívaním. K biologickým faktorom zaraďujeme:

 • genetickú predispozíciu človeka,
 • neurobiologické faktory,
 • začiatok dospievania.

Ďalšie, a možno ešte dôležitejšie, sú psychologické faktory:

 • depresie a depresívne nálady,
 • negatívne pocity o sebe samom,
 • miera schopnosti prekonávať problémy,
 • stres a traumatické zážitky.

Všetky uvedené kategórie sú len orientačným pohľadom na to, čo nás môže ovplyvniť do takej miery, že sme nespokojní s vlastným telom, a teda sme ochotní podstúpiť rôzne estetické a plastické zákroky.

Sociokultúrne rizikové faktory

Najčastejšie ide o posmešné komentáre od druhých ľudí na náš vzhľad. Výsmech a kritika majú veľký vplyv na naše sebavedomie a sebahodnotenie. Práve pod vplyvom okolia, si necháme upraviť nos či odstávajúce uši.

Vzťahové rizikové faktory

Chceme zmeniť vzhľad svojho tela, aby sme sa páčili sami sebe, alebo preto, že to ocení náš partner? Ženy sú ochotné podstúpiť operáciu napríklad pod tlakom svojho partnera. Samozrejme, nie je to pravidlo, no väčšinou je to hlavná pohnútka.

plastická operácia prsníkov
Zdroj foto: Shutterstock.com

Ako si sami ubližujeme

Nepretržité negatívne prežívanie vlastnej nedostatočnosti jednoznačne narušuje kvalitu nášho života. Človek meria kvalitu žitia na základe subjektívneho prežívania, svojho myslenia a „samohodnotenia“. Život považujeme za šťastný, ak sa naše vysnené očakávania zhodujú so životnou realitou.

Existuje niekoľko podmienok pre osobnú spokojnosť:

 • dobrý osobný život,
 • dobrý život našich najbližších,
 • dobré uplatnenie (spoločenské, pracovné),
 • kladné citové odozvy najbližšieho sociálneho okolia.

Tieto faktory výrazne ovplyvňujú našu sebaúctu, autenticitu, no i kompetentnosť. Čo však vtedy, keď sa nám nedostáva adekvátnej odozvy? Najčastejšie to vyústi do duševného trápenia sa, ktoré je sprevádzané rôznymi emóciami:

 • strach, úzkosť,
 • napätie,
 • nespavosť,
 • neustále očakávanie nepríjemných správ (opustí nás partner, prepustia nás z práce).

Hlboko zakorenená psychická nepohoda môže dokonca spôsobiť zdravotné problémy. Nie je novinkou, že napríklad nespokojnosť s vlastným telom u mladých dievčat (no čoraz častejšie aj u chlapcov) prerastie do patologických stravovacích návykov, v niektorých prípadoch až anorexie či bulímie.

Ako zmeniť pohľad na seba?

Z bludného kruhu pociťovania vlastnej nedostatočnosti môžeme vyjsť rôznymi spôsobmi. Prvou cestou je psychoterapia, ktorá slúži na to, aby človek spoznal dôvody svojich pocitov, resp. zmenil nerealistický pohľad na seba. Druhou cestou môže byť plastická chirurgia či estetická chirurgia, ktoré sčasti odstránia aktuálny problém.

A aké sú ďalšie cesty?

Tie si môžeme určiť sami. Napríklad aj podľa toho, či sme na seba príliš prísni, alebo či sa – nerozumne – porovnávame s najkrajšími ľuďmi v okolí, či v zábavnom priemysle. Najmä v druhom prípade postačí, keď si uvedomíme, že hviezdy filmového plátna boli vybraté spomedzi miliónov ľudí na celom svete.

Naučiť sa byť spokojný sám so sebou je v mnohých prípadoch celoživotný proces. Keď sa to naučíte, nikto vás nebude môcť uraziť, že máte veľký nos alebo malé prsia, pretože vaša miera sebaúcty bude nezlomným bodom, od ktorého sa bude všetko odrážať. Len človek, ktorý pozná nielen svoje nedostatky, ale aj pozitívne vlastnosti, môže byť naozaj šťastný vždyvšade, bez ohľadu na to, koľko poklony sa mu z okolia dostáva.

Redakčne upravené (jam)

 1. Brychta, P, Stanek, J. 2014. Estetická plastická chirurgie a korektívni dermatologie
 2. Dušková, M. 2010. Plastická chirurgie
 3. http://e-psycholog.eu/pdf/rasticova.pdf

Pridaj komentár