RADÍME: V zime teplota v kancelárii nemá klesnúť pod 18 stupňov

Bratislava 26. novembra (TASR) – Výška teploty na pracovisku má svoje pravidlá, odvíja sa od toho, akú energeticky náročnú prácu zamestnanec vykonáva. Optimálne a prípustné hodnoty mikroklimatických podmienok ako teplota vzduchu, rýchlosť prúdenia vzduchu a vlhkosť vzduchu na uzatvorených pracoviskách pre teplé aj chladné obdobie roka možno nájsť v prílohe vyhlášky ministerstva zdravotníctva o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.
Z tej vyplýva, že napríklad v kancelárii je v chladnom období prípustná teplota od 18 do 26 stupňov Celzia, optimálna je od 20 do 24 stupňov Celzia. Pre ľahšie práce je zase prípustná teplota od 15 do 24 stupňov, vodiči autobusov či nákladiakov by zase mali pracovať v teplote od 22 do 12 stupňov Celzia. Ťažšie manuálne práce môžu zase zamestnanci vykonávať v prostredí, kde je od 6 do 20 stupňov Celzia. Pre fyzicky veľmi namáhavé práce limity stanovené nie sú ani v chladnom a ani v teplom období.
„Vo všeobecnosti je zamestnávateľ povinný vykonávať opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov a zabezpečiť na pracoviskách podmienky v súlade s ergonomickými, fyziologickými a psychologickými požiadavkami práce,“ poukázala pre TASR Martina Merková z Úradu verejného zdravotníctva SR. Vysvetlila, že podľa zákona je zamestnávateľ povinný zabezpečiť opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia nepriaznivé účinky faktorov mikroklímy na zdravie zamestnancov na najnižšiu možnú mieru. Okrem iného má zabezpečiť pracovné podmienky zamestnancov tak, aby nebola prekračovaná prípustná záťaž chladom.
Orgány verejného zdravotníctva podľa Merkovej systematicky vykonávajú štátny zdravotný dozor u zamestnávateľov počas celého roka, ale prešetrujú aj podnety na nedržiavanie podmienok na ochranu zdravia. „Ak orgány verejného zdravotníctva nedostanú podnety z dôvodu ohrozenia zdravia zamestnancov pri práci, nie je dôvod vykonávať mimoriadny štátny zdravotný dozor,“ doplnila.

Pridaj komentár