Prvá pomoc v zime

Zima. Ročné obdobie, ktoré pre človeka a jeho zdravie pripraví špecifické nebezpečenstvá. Zima prináša chlad, s ktorým sa spájajú podchladenia, či omrzliny. Keďže vonku útočí mráz, ľudia svoje vnútro zahrievajú adrenalínom na horách, lyžiarskych aj nelyžiarskych svahoch, či na zľadovatených cestách.

Je obdobie medzi Vianočnými a Novoročnými sviatkami, s prehýbajúcimi sa stolmi, na ktorých nájdeme maškrty od výmyslu sveta. Tie však pre zdravie človeka väčšinou prinášajú minimálny osoh, skôr mu škodia.

K oslavám Nového roku patrí tiež využívanie pseudovýbušnín, ktoré zhoršujú každoročnú bilanciu amputovaných končatín.

Keď si predstavíme, ako blízko týmto nebezpečenstvám stojíme, uvedomíme si, aké je dôležité, aby sme boli na ne pripravení. Len takto môžeme vzniknuté krízové, zdravie ohrozujúce situácie správne riešiť, alebo im včas predísť.

Nech sa deje čokoľvek…

Zásadou každého poskytnutia laickej prvej pomoci je prvotné a druhotné vyšetrenie. Pri prvotnom vyšetrení hlasným oslovením a šetrným zatrasením vyšetríme stav vedomia a posluchom nad ústami a pohľadom na hrudník skontrolujeme dýchanie. Nakoniec pátrame po veľkých vonkajších krvácaniach.

Pri druhotnom vyšetrení s pacientom aktívne komunikujeme, a prezrieme ho “od hlavy po päty” – pátrame po bolestivých miestach, zlomeninách, menších krvácaniach, cudzích predmetoch a podobne.

Športové zlomeniny a krvácania

Pohyb je človeku prirodzený, a preto ľudia vyhľadávajú možnosti, ako aktívne využiť aj krátke zimné dni. Lyžiarov, či snowboardistov na svahoch aj nesvahoch (tzv. free ride) každoročne pribúda, a nie raz sa v nás vynára otázka: Čo ak sa mi na svahu niečo stane? Bude mi mať kto pomôcť?

Pokiaľ sa držíte pravidiel a svahy zdolávate po vyznačených trasách, pomoci sa dočkáte bez akýchkoľvek príplatkov. Každé stredisko – bez ohľadu na jeho veľkosť – má totiž zákonnú povinnosť, vo vlastnej pôsobnosti prevádzkovať aj lyžiarsku službu. Tá je Horskou záchrannou službou školená pre riešenie život ohrozujúcich stavov, aj pre bezpečný transport zranených na miesta, kde majú prístup zložky záchrannej zdravotnej služby.

A ako sa zachovať v prípade zranení mimo lyžiarskych stredísk, či na neoznačených trasách? V tomto prípade je potrebné kontaktovať niektorú z tiesňových liniek (112, 18300), a do príchodu záchranárov improvizovane vyriešiť vzniknuté zdravotné ťažkosti. Krvácania (podľa ich rozsahu) zastavíme: zatlačením priamo v rane, alebo sterilným prekrytím a dôsledným previazaním (s dostatočnou vrstvou obväzov).

Ak ide o krvácanie z končatín, zdvihnime ich nad úroveň srdca pacienta. Pri každom zranení očakávajme vznik šoku; preto pacienta ukladáme do pohodlnej polohy, najlepšie so zdvihnutými dolnými končatinami, udržiavame ho v teple, a komunikáciou ho upokojujeme.

Zlomeniny je potrebné fixovať – fixáciou kĺbu nad a pod zlomeninou. V prípade zlomeniny hornej končatiny – končatinu uložíme do závesu, pomocou trojrohej šatky. Ak ide o dolnú končatinu, fixujeme ju o priloženú zdravú končatinu.

Oblasť okolo zlomenej kosti mierne schlaďme snehom – má to protiopuchový efekt. Ak sa zranený sťažuje na bolesti chrbtice, zabráňme akémukoľvek pohybu, a to obložením vecami. Pri zistení otvorenej zlomeniny – ranu prekryjeme najsterilnejšou tkaninou, akú máme k dispozícii.

Cudzie teleso z rany nikdy nevyťahujeme! Môže ísť o prienik rôznych predmetov, ako napr. konárov, či kovových predmetov do rôznej hĺbky tela. V rane ich fixujeme obložením a previazaním.

Pýtate sa, prečo? Teleso v rane zastavuje krvácanie, ktoré by vzniklo po jeho vytiahnutí. Tým zabránime vzniku ďalších komplikácií, ktoré v teréne nevieme inak odvrátiť.

Športový výstroj ako základná ochrana

Prevencia je sled úkonov, ktorými sa snažíme odvrátiť hroziace nebezpečenstvo. Pri zimných športoch dbajme o nosenie ochrannej výbavy. Základom je prilba, ktorá rapídne zvyšuje prežívanie pacientov pri pádoch. Už aj na našom trhu nájdeme vystužené odevy, ktoré znižujú riziko poškodenia chrbtice.

Či je zima, alebo iné ročné obdobie, platí zásada – NA HORY NIKDY NECHODIŤ SÁM! A v dnešnej dobe už môžeme doplniť: a len s plne nabitým telefónom v nepremokavom vrecku.

Podchladenie a omrzliny

V zimnom období, kedy sa k chladu pridáva vietor a vysoká vlhkosť, ľudia potužení alkoholom, ľudia stratení v prírode, či na veľkom priestranstve s vysokou pravdepodobnosťou utrpia podchladenie alebo omrzliny. Koncové časti organizmu najskôr blednú, neskôr ich farba dostáva modrý nádych.

Omrznuté miesta sú bolestivé. Čo najskôr je potrebné zabezpečiť suchý odev a teplé prostredie, a teplý, nie horúci kúpeľ podchladených častí. Dôležitý je aj príjem teplých sladených nápojov. Omrzliny je lepšie prekryť, aby sa zabránilo poškodeniu kožného krytu a preniknutiu infekcie. V prípade vážnejších omrzlín okamžite vyhľadajme odbornú lekársku pomoc.

Silvestrovské delobuchy

Tradícia zaháňania všetkého zlého zo starého roku – enormným hlukom tvz. delobuchov – sa rozšírila po celom svete. Veľmi rýchlo sa však ukázali aj nedokonalosti mnohých výbošno-svetelných pomôcok: mnohé z nich stoja za popáleninami, amputáciami končatín, či dokonca za tragickými úmrtiami.

prvá pomoc delobuch

Popáleniny sú v tomto prípade často sprevádzané aj porušením kože. Miesto je potrebné schladiť studenou vodou, a následne ho prekryť sterilným obväzom – bez akejkoľvek dezinfekcie a aplikácie mastí. V prípade väčšej popáleniny (ako veľkosť dlane), alebo popáleniny s porušením celistvosti kože, neodkladne vyhľadajme odbornú pomoc.

Amputácia končatín po použití závadnej pyrotechniky je hrôzostrašná predstava. Zachovanie rozvahy, uloženie pacienta do protišokovej polohy, zastavenie krvácania, sterilné prekrytie a obviazanie rany, to je maximum, čo môže laik pre raneného urobiť. Čo s amputátom? Zabaliť ho do vrecka, vložiť do ďalšieho vrecka, naplneného studenou vodou, snehom alebo ľadom, a takto ho odovzdať záchranárom.

Záchranný balíček, ktorý vám môže byť vždy nápomocný, by mal obsahovať:

  • dve trojrohé šatky,
  • aspoň dva obväzy,
  • elastické obväzy,
  • sterilné štvorce,
  • nožnice,
  • alumíniovú fóliu,
  • resuscitačnú rúšku
  • leukoplasty.

V Novom roku vám prajeme istotu v krokoch pri poskytovaní prvej pomoci, a hlavne málo situácií, ktoré si podobné riešenia vyžadujú.

(V článku spomínané úkony si môžete vyskúšať aj na niektorom z kurzov prvej pomoci, kde vám školení pracovníci vysvetlia to najdôležitejšie).

Redakčne upravené (jam)

Pridaj komentár