Projekt Dni zdravých žíl sa tento rok v SR uskutoční od 13. do 30. marca

Bratislava 1. marca (TASR) – Bolesť, pocit ťažkých nôh, opuchy – to sú na prvý pohľad banálne a neraz ignorované ťažkosti, ktoré pociťujú pacienti v súvislosti s rozvíjajúcim sa chronickým žilovým ochorením (CHVO-chronické venózne ochorenie), ktoré trápi takmer 60 percent slovenskej populácie.
„Aby počiatočné problémy neprerástli do štádií, ktoré si vyžadujú radikálne a invazívne riešenia, treba brať vážne uvedené signály, prísť včas k lekárovi a začať liečbu. Dokáže to zabrániť bolesti, ale aj progresu ochorenia, zápalovému procesu a vážnejším komplikáciám CHVO, ku ktorým patrí vred predkolenia,“ zdôraznila dnes na stretnutí s novinármi Viera Štvrtinová, prezidentka Slovenskej angiologickej spoločnosti SLS (Slovenskej lekárskej spoločnosti).
Štvrtinová predstavila prítomným výsledky veľkej štúdie, na ktorej sa zúčastnilo 13 krajín vrátane Slovenska. Ukázalo sa, že až u 61 percent vyšetrených pacientov zistili rôzne štádia CHVO, ľudovo nazývaného i kŕčové žily. V nižších štádiách sa ochorenie zistilo najmä u žien, ale závažné stavy CHVO vrátane vredu predkolenia sa častejšie prejavili u mužov, konštatovala okrem iného. 
Poukázať na závažnosť chronického žilového ochorenia je cieľom tretieho ročníka projektu Dni zdravých žíl, ktorý sa tento rok uskutoční v dňoch 13. až 30. marca v takmer 800 ambulanciách všeobecných lekárov po celom Slovensku. „Zámerom projektu je naučiť pacientov neignorovať prvé príznaky, zachytiť čo najviac počiatočných štádií a pacientov trpiacich závažnejšími štádiami CHVO odporučiť priamo k špecialistom – angiológom a cievnym chirurgom,“ povedal Peter Lipták zo Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS, ktorá prebrala nad projektom záštitu. 
Minulý rok sa na projekte Dni zdravých žíl zúčastnilo 2444 pacientov, pričom výsledky sú viac ako alarmujúce. Ukázali, že 8 z 10 vyšetrených pacientov trpí chronickým žilovým ochorením a až tri štvrtiny pacientov ostáva neliečených. Tieto skutočnosti potvrdzujú, že zvyšovanie informovanosti a budovanie zodpovedného prístupu pacientov k svojmu zdraviu sú mimoriadne dôležité. Celý tento preventívny program sa sústreďuje v ambulanciách všeobecných praktických lekárov. Podľa Liptáka je potrebná informačná a vzdelávacia kampaň, dôležitú úlohu v tejto oblasti plnia médiá, na závažnosť CHVO majú upozorňovať všetci lekári, sestričky či opatrovateľky. 
S možnosťami medikamentóznej a chirurgickej liečby CHVO na Slovensku oboznámil prítomných František Žernovický z Národného ústavu srdcovocievnych chorôb v Bratislave. Zdôraznil, že v súčasnosti sa už používajú moderné chirurgické metódy, ktoré si nevyžadujú práceneschopnosť ani anestéziu. Pacienti nemusia mať obavy a mali by zmeniť postoj k týmto metódam, zdôraznil Žernovický.

Pridaj komentár