Presnosť glukomera – prečo na nej záleží?

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Určite už viete, že keď vám diagnostikovali cukrovku, musíte na jej liečbe spolupracovať s lekárom-diabetológom.

Jedna z činností, ktorú budete pravidelne vykonávať, je meranie glukózy (cukru) v krvi.

Pomôže vám pri tom glukomer, jeho presnosť je však veľmi dôležitá.

Prečo je to tak?

A prečo vlastne musíme sledovať hodnoty glukózy v krvi? 

Čo by sa mohlo stať, keby hladina glukózy v krvi kolísala?

Zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémia) predstavuje nebezpečenstvo, a to z viacerých dôvodov. Glukóza sa pri vyšších koncentráciách viaže na cievne steny a – poškodzuje ich. Cievy potom nemôžu plniť svoju funkciu, zle zásobujú orgány kyslíkom, čím sú poškodzované telesné orgány. Ide najmä o oči, obličky alebo kožu, na ktorej vznikajú ťažko sa hojace rany (tzv. diabetická noha).

Navyše, pri hyperglykémii sa väčšie množstvo glukózy uvoľňuje do moču. Cukor na seba naviaže veľké množstvo vody, a človek s cukrovkou potom musí počas dňa často a veľa močiť, čo pri dlhodobom stave ešte viac zaťažuje obličky. Pri častom močení tiež narastá riziko dehydratácie, ak tekutiny pravidelne nedopĺňame.

presnost-glukomera-tekutiny
Zdroj foto: Shuttersock.com

Diabetická ketoacidóza

Hrozbou pri príliš vysokej glykémii je aj tzv. diabetická ketoacidóza, čo je život ohrozujúci stav. Ak je koncentrácia glukózy v krvi vysoká, znamená to, že glukózy máme málo aj v iných bunkách tela, ktoré ju však tiež potrebujú. A keďže bunky túto energiu musia niekde získať, namiesto z cukrov, začnú ju odoberať z tukov.

Vtedy sa z tukov stávajú látky, nazývané ketóny, ktoré sú vo vysokom množstve toxické – nastáva spomínaná diabetická ketoacidóza. Tá sa prejavuje:

 • zrýchleným dychom,
 • závratmi, nevoľnosťou, slabosťou,
 • bolesťou v bruchu,
 • smädom,
 • častým močením,
 • acetónovým zápachom z úst.

Hypoglykémia

Nebezpečná je tiež nízka hladina cukru v krvi – hypoglykémia. Môže spôsobiť zrýchlený tep, nervozitu, bledosť, potenie, až bezvedomie. Tento stav sa nazýva aj diabetická alebo hypoglykemická kóma, ktorá môže byť život ohrozujúca. V prípade kómy treba neodkladne zavolať lekársku pomoc.

Za normálnych okolností, ak nastane hypoglykémia, telo vysiela varovné signály (hlad, potenie, tras, nervozita). Vďaka tomu si uvedomíme, že musíme „niečo“ zjesť, aby sa hladina glukózy vrátila na normálne hodnoty. Ak ale u diabetika dochádza často k hypoglykémii, môže nastať stav, pri ktorom sú varovné signály nízkej koncentrácie glukózy v krvi potlačené, a tak si pacient neuvedomuje hrozbu blížiacej sa hypoglykemickej krízy. Tento stav sa vyskytuje až už 40 % ľudí s diabetes mellitus typu I.

presnost-glukomera-ako-ju-zistit
Zdroj foto: Shutterstock.com

Vidíte, že zvýšené aj znížené hodnoty glykémie sú neželané javy, ktoré môžu nepriaznivo vplývať na vaše zdravie. Za normálnych okolností je hladina glukózy v krvi veľmi dobre regulovaná, ale u diabetikov kolíše. Preto je také dôležité, aby ste si pravidelne merali hodnoty glykémie.

Samozrejme, veľmi dôležitá je presnosť glukomera. Pretože iba tak budeme dostávať výsledky, na ktoré sa dá spoľahnúť.

Presnosť glukomera – ako je zisťovaná?

Každý glukomer musí spĺňať požiadavky, dané ISO smernicami. ISO je skratka pre Medzinárodnú organizáciu pre normalizáciu (z ang. International Organization for Standardization).

Viete, čo tieto smernice vyžadujú?

Presnosť glukomera sa testuje tak, že jeho merania sú porovnávané s výsledkami laboratórnych testov, ktoré sú presnejšie, ako domáce testovanie. Aby glukomer zodpovedal medzinárodným normám, muselo až 95 % meraní, ktoré na ňom vykonali, spĺňať nasledovné:

 • pri koncentrácii glukózy pod 4,2 mmol/l je tolerovaná odchýlka do ± 0,83 mmol/l (v porovnaní s laboratórnym výsledkom),
 • pri koncentrácii glukózy nad 4,2 mmol/l je tolerovaná odchýlka do ± 20 % (v porovnaní s laboratórnym výsledkom).

To znamená, že ak je presná koncentrácia glukózy v krvi napríklad 6 mmol/l, za prijateľný výsledok, ktorý vykázal glukomer, je považovaná hodnota 4,8 mmol/l7,2 mmol/l.

Najnovšie smernice, ktorými sa musia výrobcovia riadiť od mája 2016, zvyšujú požiadavky na presnosť glukomerov ešte viac:

 • požadované normy musí spĺňať 99 % nameraných výsledkov (namiesto 95 %),
 • dovolená odchýlka sa znižuje z 20 % na 15 %,
 • zvýšili sa podmienky na presnosť výsledku aj nad koncentráciu glukózy 4,2 mmol/l – konkrétne po 5,6 mmol/l.

Vo vyše 90 % prípadov však za nepresnosť výsledku nezodpovedá glukomer, ale používateľ!

presnost-glukomera-znecistenie
Zdroj foto: Shutterstock.com

Ako môžete ovplyvniť presnosť merania?

Pred každým meraním nezabudnite na pár vecí:

 1. Umyteosušte si ruky, miesto vpichu dezinfikujte – nechcete si predsa do rany zaniesť infekciu.
 2. Použite dostatočne veľkú kvapku krvirovnomerne ju naneste na testovací prúžok – pri nedostatočnom množstve krvi vám glukomer nemusí glykémiu vyhodnotiť.
 3. Skontrolujte, či testovacie prúžky nie sú po záruke – tak, ako lieky, aj testovacie prúžky majú stanovenú dobu, počas ktorej je garantovaná ich kvalita (používanie prúžkov po záruke môže výsledok skresliť).
 4. Uskladňujte testovacie prúžky pri správnej teplotevlhkosti, resp. v balení, ktoré odporúča výrobca – zabránite tiež tomu, aby sa prúžky znečistili (a teda znehodnotili).
 5. Oboznámte sa s veľkosťou odchýlky glukomera – až po zohľadnení možnej odchýlky nadobudnete istotu, že ste prekročili/neprekročili hranicu odporúčanej glykémie.

Za nepresným výsledkom môže byť aj zlá kvalita prúžkov alebo nesprávne nanesenie kvapky krvi.

Ak máte subjektívny pocit, že odmeraný výsledok nie je v súlade s tým, ako sa cítite, meranie zopakujte.

Pozor aj na hematokrit

Pri meraní glykémie môže výsledok skresliť aj zvýšený alebo znížený hematokrit.

Čo je to hematokrit?

Ide o podiel červených krviniek a celkového objemu krvi. Pri zvýšenom hematokrite (napr. pri dlhodobých dýchacích ochoreniach, šoku, dehydratácii) vám môže glukomer ukázať nižšiu hodnotu glykémie, ako v skutočnosti máte. Pri zníženom hematokrite (napr. v tehotenstve) môže – naopak – ukazovať zvýšenú hodnotu.

Výsledok vedia ovplyvniť aj hladiny cholesteroluniektorých bežných liečiv – napríklad ibuprofén, paracetamol a kyselina askorbová (vitamín C). Chyby v meraniach, ktoré sú spôsobené liekmi, však bývajú veľmi malé.

Presnosť merania glukózy = najistejšia zbraň v boji proti cukrovke

Monitorovanie hladiny cukru v krvi je najúčinnejší spôsob, ako predchádzať komplikáciám cukrovky. Kontrola správnej hladiny glukózy v krvi je kľúčová oblasť liečby, no nezabúdajte na to najdôležitejšie:

Iba presný glukomer dokáže zabezpečiť presný výsledok!

Autorka je farmaceutka

Bibliografia:

 1. Hill J. a kol, Blood Glucose Monitoring Guidelines Consensus Document, 2014, Trend UK
 2. ISO Standards for Bloog Glucose Meters, Diabetes.co.uk, 2016 Diabetes Digital Media Ltd
 3. Herceg Peter a kol., dia šlabikár, 2016, ISBN:978-80-972320-0-9

Pridaj komentár