POPRAD: V Nemocnici otvorili nové priestory financované EÚ

Poprad 23. októbra (TASR) – V Nemocnici Poprad, a. s. dnes za účasti ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej slávnostne otvorili desať nových operačných sál a zrekonštruované priestory oddelení centrálnej sterilizácie, diagnostickej a intervenčnej rádiológie a anestéziológie a intenzívnej medicíny. „Išlo o finančne veľmi náročné prevádzky z pohľadu investícií. Celý projekt stál viac ako 16 miliónov eur,“ priblížil riaditeľ nemocnice Jozef Tekáč.
Podľa neho je otvorenie nových priestorov zásadnou udalosťou pre ďalší pokrok, rozvoj a smerovanie popradskej nemocnice. „Prinášajú tie najmodernejšie technológie pre operačné výkony, pri procese sterilizácie a znamenajú určite vyššiu bezpečnosť pre pacientov a tak isto aj dôstojné pracovné podmienky pre personál,“ konštatoval riaditeľ. Nemocnica vďaka projektu rozšírila kapacitu svojich operačných sál z ôsmich na desať, čím sa otvára priestor na zvýšenie počtu operovaných pacientov i zvýšenie škál operačných výkonov. Tým by sa mala znížiť čakacia doba pacientov plánované operačné výkony a na špecializované diagnostické výkony.
Prístavba, komplexná rekonštrukcia a technologická modernizácia bola realizovaná vďaka nenávratnému finančnému príspevku (NFP) z Európskej únie a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Zdravotníctvo. NFP pritom predstavoval takmer 14 miliónov eur, čo je 95% z celkových oprávnených výdavkov. Nemocnica Poprad zabezpečila z vlastných zdrojov viac ako 730.000 eur, čo predstavuje 5% z celkových oprávnených výdavkov. Z vlastných zdrojov popradskej nemocnice boli hradené aj neoprávnené výdavky projektu vo výške takmer 1,6 milióna eur. S prípravami realizácie projektu sa začalo v júni 2009 a stavebné práce boli ukončené v júli tohto roku.
„Naše zdravotníctvo síce má množstvo problémov, ale tento projekt je dôkazom, že máme veľa pozitív, okrem výbornej liečby pacientov vieme výborne využívať všetky prostriedky, ktoré sa nám ponúkajú,“ konštatovala Zvolenská po otvorení nových priestorov. Rezort zdravotníctva je podľa nej v čerpaní prostriedkov z EÚ jeden zo špičkových rezortov, ktorý pripravuje projekty tak, že vyčerpal všetky prostriedky, ktoré mu boli pridelené. „Pevne veríme, že to bude základom aj do budúcnosti, máme pripravené ďalšie projekty, podobné ako tento popradský,“ dodala ministerka.
Dlhodobým strategickým cieľom nemocnice bolo podľa Tekáča vytvorenie celku pre príjem, rádiológiu s priamym napojením na Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, s čo najkratším prepojením na operačné sály. Realizáciou projektu sa taktiež vyriešili priestorové a technologické nedostatky týchto oddelení.
„Nové sály sú lepšie vo všetkom, sú klimatizované, fungujú v režime centrálnej sterilizácie, čo je prínos pre pacienta i samotný operujúci personál,“ zhodnotil novú prístavbu vedúci lekár centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie Jaroslav Marčišin. Operačné sály na prvom poschodí už fungujú v normálnom režime, tam operuje už chirurgia, urológia a gynekológia. „Postupne presťahujeme do konca novembra ďalšie odbory, konkrétne očné, krčné, ortopédiu a traumatológiu,“ doplnil Marčišin.

Pridaj komentár