Pomôcky pri inkontinencii

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Pomôcky pre inkontinentných sú hradené zdravotnými poisťovňami na základe zdravotného poistenia. Systém a spôsob predpisovania je stanovený Opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (aktuálne úplné znenie nájdete aj na www.inkontinencia.sk).

Pomôcky predpisujú odborní lekári odborov urológia, neurológia, gynekológia, geriatria, chirurgia a onkológia a na ich odporúčanie aj praktickí lekári pre dospelých a praktickí lekári pre deti a dorast. V tomto článku sa budeme zaoberať tzv. „savými pomôckami“, ktorých úlohou je ochrániť inkontinentného občana pred neželaným únikom moču.

K dispozícii máme nasledovné druhy: vložky, vkladacie plienky (k nim sa používajú fixačné nohavičky), plienkové nohavičky a podložky. Zdravotné poisťovne uhrádzajú tieto pomôcky pre deti (od troch rokov veku) a dospelých formou mesačných finančných limitov. Znamená to, že pacient – klient zdravotnej poisťovne – nemá obmedzený počet kusov pomôcok, ako to bolo v minulosti.

Existujú 3 stupne inkontinencie. Výška finančného limitu – úhrady zdravotnej poisťovne je v roku 2021 nasledovná:

I. stupeň: (občasný únik moču) – poisťovne nehradia. 

II. stupeň: (častý únik moču) – finančný limit 14,77 eur/mesiac. Poskytované môžu byť: vložky, vkladacie plienky a fixačné nohavičky v úhrnnej sume 17,77 eur mesačne.

III. stupeň: (trvalý únik moču, príp. aj stolice) – finančný limit 51,94 eur /mesiac. Poskytované môžu byť: vložky (maximálne 60 kusov na mesiac), vkladacie plienky, plienkové nohavičky, fixačné nohavičky a podložky pod chorých (maximálne 60 kusov na mesiac) v úhrnnej sume 51,94 eur mesačne.

Jednotlivé druhy poskytovaných pomôcok je teda možné kombinovať až do výšky príslušného finančného limitu. Na každý druh pomôcky musí byť vypísaný samostatný poukaz.

Ako zistiť kvalitu plienky?

Našťastie, dnes sa už na Slovensku nestretávame s druhotriednymi výrobkami, ako to bolo v minulosti. Každý výrobca má totiž svoje laboratórium, kde okrem sústavnej kontroly svojej produkcie sleduje aj konkurenčné značky.

Napriek tomu, existujú rozdiely v kvalite, vyplývajúce z rozdielnej technológie výroby. Ak jeden výrobca vyrába na najmodernejších, a iný na zastaralejších strojoch, musí sa to prejaviť aj na kvalite výrobku.

Základnou funkciou každej plienky je bezpečne zachytiť moč, rozptýliť ho do celej plochy plienky, spracovať na netekutý gél, a pohltiť pritom neželané pachy a signalizovať, koľko ešte bude plienka fungovať, a kedy ju už treba vymeniť.

Tieto činnosti zabezpečujú základné komponenty – buničina, superabsorbent, netkaná textília a tekutinu neprepúšťajúca fólia s indikátorom vlhkosti. Nepokladáme za nevyhnutné, podrobne sa zaoberať funkciami jednotlivých komponentov, ich charakteristikou a možnými kvalitatívnymi rozdielmi u jednotlivých výrobcov.

Pre užívateľa sú dôležitejšie iné skutočnosti – aby mu pomôcka poskytla istotu pred pretečením a súčasne primeraný komfort. Pod užívateľským komfortom rozumieme opakované spracovávanie tekutiny na gél, pohlcovanie pachov „Odour system“, neustále suchý povrch plienky „Top dry“ a indikátor vlhkosti (najnovšie aj so stupnicou).

Aktuálnou novinkou u niektorých výrobcov je priedušná spodná fólia „Air“ (dovoľuje pokožke dýchať) a zapínanie na suchý zips s naťahovacími lepkami.

Ekológia a kvalita

Začiatkom roka 2011 sa aj na Slovensku objavili plienky pre dospelých s ekologickým certifikátom. Na celom svete existuje zatiaľ iba jediný výrobca plienok pre dospelých, ktorý má takéto ocenenie a môže svoje výrobky označovať eko-známkou SWAN.

Na získanie certifikátu je potrebné splniť množstvo náročných a prísnych kritérií (výber surovín, materiálové zloženie výrobkov, technológia výroby, možnosti likvidácie použitých výrobkov atď.) a celý proces trvá približne 5 rokov. Nechceme nikomu vnucovať ekologické cítenie, ale je potrebné poukázať na podmienky jeho získania. Kvalita a funkčnosť plienok s certifikátom musí byť minimálne taká dobrá alebo lepšia, ako pri plienkach bez certifikátu.

Správny výber pomôcky

Musíme si uvedomiť, že čím je plienka väčšia, tým je aj drahšia. To isté platí aj v prípade jej sacej schopnosti.

Plienka s kapacitou 2500 ml musí byť drahšia, ako tá s kapacitou 1500 ml. Preto je dôležité, zvážiť výber z jednotlivých druhov pomôcok, veľkosť a saciu schopnosť konkrétnej pomôcky, pretože vyššia cena znamená menej kusov do limitu.

V prípade nesprávne zvoleného výberu z najdrahších druhov a veľkostí pomôcok, prichádza „nevyhnutnosť“ dokupovania ďalších kusov, čo nepoteší peňaženky najmä starších užívateľov. Zdravotné poisťovne zaplatia iba do výšky finančného limitu pre príslušný stupeň inkontinencie.

Zároveň je potrebné sledovať, či využívame celú saciu kapacitu plienky. Na to slúži tzv. indikátor vlhkosti na spodnej fólii, ktorý nám zmenou farby signalizuje nutnosť jej výmeny.

Realita je totiž taká, že mnohí užívatelia pomôcok pre inkontinentných ani netušia, akú saciu schopnosť má ich plienka. Je to škoda, pretože keď vyčerpajú iba polovicu jej úžitkovej hodnoty, druhú polovicu plienky v podstate vyhadzujú nepoužitú.

Údaje o sacej schopnosti pomôcok pre inkontinentných sa dajú zistiť z propagačných materiálov, resp. z internetových stránok jednotlivých výrobcov/dovozcov. Nájdete ich aj na www.inkontinencia.sk.

Zabezpečenie dostatočného počtu kusov pomôcok

Všeobecne platí, že z hygienického hľadiska by mal mať inkontinentný užívateľ k dispozícii 3 kusy plienok denne, čo je cca 90 kusov na mesiac. Problémy s nedostatočným množstvom preto nastávajú u drahších pomôcok, teda pri plienkových nohavičkách pre dospelých väčších veľkostí a navliekacích plienkových nohavičkách.

V tejto súvislosti je potrebné poukázať na nezanedbateľné cenové rozdiely medzi jednotlivými výrobcami plienok. Sú výsledkom rozdielnej cenovej a marketingovej politiky výrobcov/dovozcov, teda vo výške nákladov na propagáciu, prezentáciu a „známosť“ svojej značky. Môžu tvoriť aj 30 % ceny výrobku.

Výsledkom je nie vždy vyrovnaný vzťah ceny a úžitkovej hodnoty, rozdiel aj niekoľkých desiatok centov na každom kuse porovnateľnej plienky. Znamená to, že napr. v prípade plienkových nohavičiek veľkosti Large so sacou schopnosťou cca 2400 ml sa do výšky limitu 58,32 eur „zmestí“ 67 ks jednej značky, ale aj 82 ks od iného výrobcu.

Ešte väčší rozdiel je v prípade plienkových nohavičiek veľkosti Medium so sacou schopnosťou cca 2200 ml, kde sa do výšky limitu „zmestí“ 73 ks jednej značky, ale aj 94 ks od iného výrobcu. Výsledkom silnej marketingovej politiky teda nemusí byť iba známosť značky a jej výrobkov, ale aj nižší počet kusov porovnateľných plienok oproti inému výrobcovi. Pre užívateľa to vytvára možnosť získať každý mesiac na poukaz aj o 30 % viac kusov pomôcok.

Dôležité informácie na www.inkontinencia.sk

Obsahom tejto osvetovej stránky sú rôzne užitočné informácie pre laickú i odbornú verejnosť. Okrem všeobecných informácií o inkontinencii (prečo vzniká, ako vzniká, možnosti jej riešenia a pod.), tam nájdete aj praktické rady pre inkontinentných, a je tam vytvorený priestor aj na korešpondenciu s odborníkmi, ktorí poradia s riešením konkrétneho problému.

Súčasťou tejto nekomerčnej stránky sú aj informácie o množstvách plienok, ktoré sa jednotlivým výrobcom/dovozcom „zmestia“ do hodnoty finančného limitu pre príslušný stupeň inkontinencie. V časti Počty kusov sú vo forme tabuliek (podľa jednotlivých druhov pomôcok) spracované údaje piatich najznámejších firiem.

Každý druh pomôcky je rozdelený podľa úrovne sacej schopnosti, plienkové nohavičky samozrejme aj podľa jednotlivých veľkostí. Čísla v tabuľkách znamenajú počet kusov, ktoré príslušná značka „ponúka“ v rámci stanoveného finančného limitu.

Ak na ľubovoľnom čísle podržíte kurzor, objavia sa vám nasledovné údaje: názov pomôcky, jej sacia schopnosť, kód na predpisovanie a predajná cena v lekárni/výdajni. Tieto údaje slúžia pre širokú verejnosť – od predpisujúcich lekárov cez pracovníkov lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok, až po konečných užívateľov. Títo majú zároveň možnosť kontroly, či im lekár predpísal, resp. lekáreň/výdajňa vydala taký počet kusov, aký zodpovedá výške finančného limitu.

Zároveň si môžu v rovnakom riadku, v akom sa nachádza „ich“ plienka, nájsť lacnejšiu alternatívu porovnateľnej sacej schopnosti od iného výrobcu, a mať tak väčší počet kusov.

Pridaj komentár