Pohyb, to je život

Štvrtý ročník parkinsoniády bol pre slovenský tím zvlášť radostný. Zo zúčastnených krajín sme boli najúspešnejším tímom!

Prvý rok iba na skusoch

Toto nevšedné športové zápolenie parkinsonikov začalo písať svoju históriu v roku 2008. Vzniklo z iniciatívy predsedu klubu Parkinson Slovácko, o. s., pána Jana Škrkala z Dubňan. Slovensko vtedy reprezentovali iba dvaja súťažiaci nezávisle na sebe. Môj dojem bol úžasný. Vidieť spolu toľko zapálených nadšencov bol zážitok. Atmosféra priam nútila človeka absolvovať všetky disciplíny, aj keď polovica z nich bola pre viacerých novinkou. Bolo skvelé môcť si zmerať sily s inými rovnako postihnutými. Bola to zábava; prostredie a celková atmosféra podnietili všetkých súťažiacich k mimoriadnym výkonom. Možno povedať, že prekonávali samých seba.

Druhý rok delegácia

Na druhý ročník parkinsoniády sme sa už prihlásili ako družstvo zastupujúce Spoločnosť Parkinson Slovensko. Prípravu sme nemali žiadnu – išli sme za zábavou, nadviazať kontakty, zasúťažiť si, overiť náš pohybový potenciál. Prvú medailu pre nás získal Janko Krnáč, predseda regionálneho klubu Zvolen. V stolnom tenise obsadil tretie miesto a získal bronzovú medailu. Všetci boli veľmi spokojní, podujatie sa im páčilo. Medzi seberovnými sa stratili pocity neistoty, bavili sme sa všetci veľmi dobre.

Tretí ročník medailisti

Vlaňajšia, tretia parkinsoniáda už bola pre nás priaznivejšia. Z dvanástich súťažiacich sme utvorili dve družstvá, ostatní súťažili ako jednotlivci. Ako jednotlivci sme si odniesli päť medailí: zlato získali Ing. Andrej Šoltýs z Liptovského Mikuláša v kategórii šípky, Anna Gašparcová zo Zvolena v stolnom tenise a Anna Polónyová z Banskej Bystrice (klub Zvolen) v kope loptou do bránky, kde si tesne za ňou odniesla striebro Anna Marková z Liptovského Mikuláša. Bronz poputoval tiež do Liptovského Mikuláša, Ľudmila Kokošková bola tretia v kategórii stolný tenis. Úspešnejší bol regionálny klub Zvolen.

Do štvorice šampióni!

Tohtoročná parkinsoniáda bola pre nás milým prekvapením, ale aj zhodnotením predchádzajúcej prípravy. V neopakovateľnej atmosfére sa pokúšalo získať nejakú medailu trinásť súťažiacich. Najúspešnejším klubom bol zvolenský klub – 2 zlaté, 2 strieborné a 2 bronzové medaily. Potom Liptovský Mikuláš – 1 striebro a 2 bronzové; klub Košice – 1 striebro a 1 bronz; klub Bánov 1 zlato a Bratislava 1 striebro. Sami sme boli prekvapení, ako sa nám darilo! V curlingu mužom o vlások uniklo tretie miesto, snahu nášho družstva rozhodcovia odmenili zvláštnym ocenením, kde zhodnotili ich mimoriadny výkon.

O rok prídeme zas

Skladám hlbokú poklonu organizátorovi tohto jedinečného podujatia, a zároveň aj všetkým, ktorí mu pomáhali. Rok čo rok sa tešíme a chystáme do Dubňan hlavne kvôli skvelej atmosfére, duchu priateľstva a súdržnosti. Nadviazali sme už mnohé priateľstvá a asi sami viete, že tieto vzťahy sú úprimnejšie a trvalejšie ako bežné kontakty. Parkinsoniáda nás všetkých chytila za srdce, pretože bola a je pripravovaná so srdcom. Vďaka výbornej myšlienke, ktorú pán Jan Škrkal aj dokázal zrealizovať, žijeme pestrejšie a máme sa o čo snažiť.

1. miesto a zlatú medailu získali: 
Helena Záthurecká – (RK Zvolen) – v stolnom tenise
Katarína Mazúchová – (RK Bánov) – v petangu 
Ján Krnáč – (RK Zvolen) – v hode krúžkami

2. miesto a striebornú medailu dostali: 
Ľudmila Kokošková – (RK Liptovský Mikuláš) – v stolnom tenise 
Helena Záthurecká – (RK Zvolen) – v šípkach
Ján Krnáč – (RK Zvolen) – v stolnom tenise 
Ing. Melánia Kahanová – (RK Bratislava) – v kope do bránky
Ing. František Scherer – (RK Košice) – v šípkach

3. miesto a bronzovú medailu majú:
Anna Marková – (RK Liptovský Mikuláš) – v hode krúžkami 
Anna Marková – (RK Liptovský Mikuláš) – v hode na kôš 
Anna Gašparcová – (RK Zvolen) – v stolnom tenise
Irena Ištvánová – (RK Zvolen) – v šípkach
Ing. Alexander Adam – (RK Košice) – v petangu

 

Pridaj komentár