Pacientska organizácia požaduje skríning na fibriláciu predsiení

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Bratislava, 21. novembra 2019 – Na Slovensku chýba skríningový program na včasné odhalenie fibrilácie predsiení.

Práve táto diagnóza sa podľa Svetovej asociácie fibrilácie predsiení stáva novou epidémiou 21. storočia.

Dopad ochorenia je taký obrovský, že len v Európe presiahnu náklady na liečbu 3 mld. eur.

Aj preto je dôležitý včasný záchyt choroby, a to už na úrovni lekárov prvého kontaktu.

Fibrilácia predsiení sa môže vyvíjať nenápadne

Fibrilácia predsiení sa najčastejšie prejavuje rýchlym srdcovým rytmom a nekoordinovanými sťahmi srdcových predsiení. Nepravidelný rytmus môže vyvolať krvné zrazeniny už v srdci, teda ešte predtým, ako krv odchádza do mozgu. Pacient je tak vystavený riziku cievnej mozgovej príhody.

Fibrilácia predsiení  je zákerná v tom, že takmer 30 % pacientov nepociťuje žiadne príznaky, čiže o svojej chorobe nevedia. Ide však o typické progresívne ochorenie, čo znamená, že u 1 z 5 ľudí sa v priebehu 1 roka zmení chvíľková fibrilácia, na tzv. stálu fibriláciu predsiení.

„Uvedomujeme si závažnosť tejto problematiky, a to najmä v kontexte s cievnou mozgovou príhodou. Ak by sme u človeka včas zachytili chorobu, nemusel by v konečnom dôsledku dostať mozgovú porážku. Z hľadiska nákladov na liečbu, je pacient s mozgou porážkou pre štát omnoho drahší, ako človek, u ktorého bola zachytená firbrilácia predsiení včas, lieči sa na ňu, alebo podstúpil tzv. ablačný výkon,“ upozorňuje Richard Fides z pacientskej organizácie Sekunda pre život.

Bude u nás skríning na fibriláciu predsiení?

Pacientske združenie Sekunda pre život volá po zavedení celoslovenského skríningového programu. Najprv však musia presvedčiť MZ SR, a hlavne zdravotné poisťovne, aby iniciatívu, za ktorou stoja aj mnohí lekári, podporili.

„Sme presvedčení, že fibrilácia predsiení si zaslúži väčšiu pozornosť MZ SR, poisťovní, či všeobecných lekárov. Skríningový program by nepredstavoval ani vysokú záťaž na výdavky z verejného zdravotného poistenia,“ dodáva R. Fides.

Za pravdu mu dáva aj viceprezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecného a praktického lekárstva MUDr. Michaela Macháčová, ktorá má vo svojej opatere viacerých pacientov s fibriláciou predsiení:

„V ambulantnej praxi sa u rizikových pacientov sústreďujeme na dôsledný monitoring, najmä na kontrolu pulzu a EKG. V ambulancii máme záchyt pacientov s fibriláciou predsiení na úrovni takmer 5 %. Za našu spoločnosť môžem povedať, že sme pripravení prevziať podiel zodpovednosti a vykonávať skríning na fibriláciu predsiení,“ hovorí MUDr. M. Macháčová.

skríning-na-fibriláciu-predsiení 2
Zdroj foto: AdobeStock.com

Fibrilácia predsiení je najčastejšia srdcová arytmia

Fibrilácia predsiení postihuje najmä ľudí po 60-tke, nevyhýba sa však ani mladším ľuďom. Na Slovensku rastie počet tých, ktorým bola fibrilácia predsiení diagnostikovaná vo veku 2244 rokov.

Prof. MUDr. Robert Hatala, PhD., prezident Slovenskej asociácie srdcových arytmií a primár oddelenia arytmií a kardiostimulácie NÚSCH a.s. v Bratislave, preto upozorňuje:

„Okrem skríningového programu, potrebujeme zefektívniť aj prístup pacientov k liečbe. Napríklad v porovnaní so susednou ČR vykonávame omnoho menej tzv. ablačných výkonov, a máme aj pomerne dlhé čakacie lehoty na tento zákrok.“  

V roku 2018 podstúpilo na Slovensku abláciu 1497 pacientov, v Českej republike až 7467 a v Maďarsku 4197. Tento zákrok nedávno podstúpil aj exprezident Andrej Kiska.

Fibriláciou predsiení majú až 3 % obyvateľstva

Podľa Národného centra zdravotníckych informácií, rozšírenosť diagnózy sa pohybuje okolo 2 – 3 %. Iba každý 5. pacient je však nahlásený do registra cievnych mozgových príhod, hoci má fibriláciu predsiení. Každý 13. pacient s fibriláciou je pritom do 4 rokov hospitalizovaný aj na cievnu mozgovú príhodu.

Fibrilácia predsiení sa u každého človeka prejavuje inak, čo významne komplikuje diagnostiku. Spoľahlivé je však EKG vyšetrenie. Ak sa choroba potvrdí, pacient je liečený medikamentózne – antiarytmikami, alebo podstúpi katétrovu abláciu, či operáciu.

Horšie je, že až 30 % pacientov nepociťuje žiadne ťažkosti, takže lekár u nich zistí fibriláciu až v momente, keď utrpia cievnu mozgovú príhodu. Väčšina chorých má tieto príznaky:

  • slabosť,
  • únava,
  • dýchavica,
  • búšenie srdca,
  • nepravidelný rytmus.

Pridaj komentár