OZ: Vyhláška MZ SR je v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov

Bratislava 29. decembra (TASR) – Návrh novely vyhlášky, ktorá od 1. januára 2012 prikazuje lekárom, aby regionálnym úradom verejného zdravotníctva hlásili prípady odmietnutia povinného očkovania, je v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov. Tvrdí to Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, ako aj Úrad na ochranu osobných údajov. TASR o tom informovala predsedníčka iniciatívy Iva Vranská Rojková a zaslala aj vyjadrenie úradu k spomínanému návrhu novely vyhlášky.
Iniciatíva podala podnet na Úrad na ochranu osobných údajov 22. decembra a 27. decembra sa obrátila na ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika (KDH) listom, „aby sa zabránil prijatiu novely vyhlášky s totalitnými prvkami, nezlučiteľnými s Ústavou SR, so zákonom o ochrane osobných údajov a s medzinárodným Dohovorom o ľudských právach a biomedicíne“.
Vranská Rojková ďalej informovala, že v stredu (28.12.) sa konalo na ministerstve zdravotníctva rokovanie k spomínanej vyhláške so štátnym tajomníkom Jánom Porubským, na ktoré boli pozvaní aj zástupcovia iniciatívy. Podľa predsedníčky iniciatívy Porubský ich zástupcov nakoniec na rokovanie nevpustil a hovoril iba s dvoma poslancami SaS. „Štátny tajomník na rokovaní od zavedenia povinnosti lekárov hlásiť odmietnutia očkovania neupustil. Poslancom SaS sa podarilo vyrokovať len ústupok anonymizácie hlásení odmietnutí očkovania pri ich hromadnom spracovaní. Poslanci SaS sa rozhodli, že v prípade prijatia vyhlášky podajú podanie na Ústavný súd SR,“ povedala Vranská Rojková.
Výčitky voči tejto zmene, ktorá má nadobudnúť účinnosť už od 1. januára, vyslovil pred časom aj poslanec parlamentu Peter Kalist (SaS). „O nikom sa nesmie zhromažďovať tento typ údajov, je to vyslovene v ústave,“ zdôraznil poslanec.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR však takýto výklad odmieta. Lekár podľa neho oznámi regionálnemu úradu verejného zdravotníctva meno rodiča odmietajúceho očkovanie, konkrétne očkovanie a dôvody, pre ktoré rodič odmieta dať svoje dieťa zaočkovať. Regionálny ÚVZ pozve rodiča na osobný pohovor, kde mu pracovníci odborov epidemiológie vysvetlia riziká ochorenia alebo ochorení, proti ktorým jeho dieťa nebude chránené. V prípade, že ani po pohovore nie je rodič ochotný dať svoje dieťa zaočkovať, má nasledovať priestupkové konanie v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
Podľa rezortu zdravotníctva údaje o odmietaní očkovania sa budú využívať pri odhaľovaní príčin nízkej zaočkovanosti, pri plánovaní stratégie Imunizačného programu Slovenskej republiky, komunikácie s rodičmi a pri plánovaní informačných kampaní zameraných na podporu zaočkovanosti.

Pridaj komentár