OTS: Nefunkčnosť systému a neochota poslancov

Bratislava 27. januára (TASR-OTS) – Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z., v marci 2011 oslovila premiérku, MZ SR, ÚVZ a poslancov formou podnetu, upozorňujúceho na početné následky spôsobené povinným očkovaním a na nefunkčnosť systému rozpoznávania a nahlasovania vedľajších účinkov vakcinácie. Na zasadaní zdravotníckeho výboru 26.1. chcelo združenie informovať poslancov, ako MZ SR a ÚVZ zmarili prešetrenie toho podnetu. 
MZ SR v liste z 11.5.2011 totiž konštatovalo, že „nebolo zaznamenané žiadne trvalé zdravotné poškodenie… U 2 detí boli hlásené nežiaduce reakcie po očkovaní BCG vakcínou, v obidvoch prípadoch išlo o… reakcie bez trvalých následkov.“  Preverovanie ÚVZ a MZ SR identifikovalo len tie prípady poškodenia zdravia očkovaním, ktoré lekári nahlásili na RÚVZ, čo vytvára dojem, že ostatné zo 40 prípadov poškodenia zdravia neboli spôsobené očkovaním.
Voči tomu sa združenie ohradilo. Ministerstvo v liste z 1.7.2011 na svojom stanovisku trvalo a uviedlo: „Nesúhlasíme s Vaším tvrdením, že prípady neboli dostatočne prešetrené.“ Preverovanie pritom neodhalilo ani tie zo 40 prípadov poškodenia očkovaním, ktoré boli nahlásené lekármi na ŠÚKL: detská cukrovka u Marianny H. a u Lucie O. – tento prípad sa ani neobjavil v štatistikách ŠÚKL, lebo sa stratil. Neodhalil sa ani prípad detskej cukrovky nahlásený na ŠÚKL rodičmi Patrika R. Nežiaduce reakcie po očkovaní nenašla kontrola ani v zdravotných kartách. V dôsledku vakcinácie slepá Veronika B. ju má zapísanú v prepúšťacej správe i očným lekárom. Simonka T. s onkologickou komplikáciou po BCG-vakcíne má tento fakt zapísaný všetkými odbornými lekármi, no prípad sa neobjavil v štatistikách ŠÚKL ani ÚVZ, ako ani ďalších 6 prípadov komplikácií po BCG. 
Združenie následne požiadalo o dôkladné prešetrenie prípadov ÚVZ. ÚVZ sa vyjadril, že na toto nemá kompetencie, no súhlasil, že dá prípady prešetriť ÚDZS. V decembri sa združenie dozvedelo, že tento postup nie je možný.
Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania sa preto rozhodla obrátiť na poslancov zdravotníckeho výboru. Vo svojom liste píše: „Nami iniciované preverovanie potvrdilo naše podozrenie – preukázala sa ním absolútna nefunkčnosť systému rozpoznávania, hlásenia a evidencie poškodenia očkovaním. A navyše aj neschopnosť kontroly! Všeobecným listom uzavrieť preverovanie, nenájsť ani nahlásené prípady a deklarovať takýto výsledok za relevantný, je neakceptovateľné. … Cítime sa istým spôsobom podvedení a takéto preverovanie považujeme za zmarené. Preto sa obraciame na vás, poslancov zdravotníckeho výboru, s prosbou o vykonanie poslaneckého prieskumu, ako MZ a ÚVZ prešetrovalo náš podnet a aký je reálny skutkový stav. Za súčasného stavu považujeme za neprípustné pokutovať rodičov. Pri každom zdravotnom úkone má pacient právo byť o zákroku informovaný a udeliť k nemu informovaný súhlas, alebo úkon odmietnuť. Je neprípustné, aby využitie tohto zákonného práva bolo viazané na priestupok a aby bolo sankcionované. Veď nielen štáty západnej Európy, ale už aj Rusko a Ukrajina rešpektujú v otázke vakcinácie právo informovaný súhlas udeliť alebo neudeliť. Odmietame byť posledným reliktom totality.“ Poslanci však neumožnili zástupcom združenia na rokovaní výboru vystúpiť, len poslanci SaS hlasovali za. Ani z pozície parlamentu sa teda prípady neprešetria.

Pridaj komentár