Ortotické riešenie pre pacientov s ochrnutím (2. časť)

Prvú časť z oblasti problematiky ortotických riešení pre pacientov s ochrnutím sme venovali kategóriám vyšpecifikovaným podľa svalového testu: ochrnutie svalov dvíhača chodidla a svalstva predkolenia s oslabením extenzorov kolena. V dnešnej časti sa venujeme ďalším príznakom ochrnutia.

Oslabenie extenzorov kolena s nestabilitou bočných väzov a rekurváciou kolena

Pacient s oslabenou svalovou silou, ktorá extenduje dolnú končatinu, sa snaží dosiahnuť pevnú oporu tým, že pri našľapovaní maximálne prepne svaly do tzv. uzamknutia kolena. To časom vedie k zvyšovaniu hyperextenzie (rekurvácii) v kolene a k postupnému poškodzovaniu kĺbu. Z dlhodobého hľadiska tým dochádza k silnej rekurvácii s nestabilitou väzov kolenného kĺbu. Zhoršuje sa chôdza pacienta, ktorý ju pre bolesť a snahu „šetriť si“ koleno obmedzuje.

Ortotické riešenie

Pre pacienta je najvhodnejšia individuálne vyrábaná kolenná ortéza (Knee-Orthosis), ktorá sa v oblasti stehna opiera o prednú a v oblasti predkolenia o zadnú časť. Kĺby so zubovými segmentmi možno individuálne upraviť pomocou vymeniteľných extenzných dorazov, pričom požadovaná istota kolenného kĺbu v stoji sa dosiahne pomocou rekurvácie približne o 5º. Podľa varóznej alebo valgóznej odchýlky od osi možno oporné zóny obmieňať podľa 3-bodového princípu korekcie. V niektorých, väčšinou ľahších prípadoch sa dajú využiť aj rámové ortézy zostavené z prefabrikovaných dielov, ktoré väčšinou ponúkajú lepší estetický vzhľad.

Ochrnutie celej dolnej končatiny so zachovaním sily bedrového a čiastočne aj kolenného extenzora

Pacient nedokáže chodiť bez kompenzačných pomôcok. Nedokáže zdvihnúť chodidlo, ani sa špičkou odraziť od zeme. Okrem toho oslabený extenzor kolena spôsobuje podlamovanie končatiny na začiatku stojnej fázy chôdze.

Ortotické riešenie

S ohľadom na celkový stav pacienta sa pre správny výber ortézy zohľadňuje niekoľko kritérií. Napríklad: v akom teréne sa pacient najviac pohybuje, ako často chodí, či má pevné väzy a kĺby dolných končatín atď.. 
A) Ortéza KAFO s voľne pohyblivým kolenným kĺbom – pre pohyb na rovnom teréne Ortéza KAFO (Knee-Ankle-Foot-Orthosis) s voľne pohyblivým kolenným kĺbom predstavuje ortotickú pomôcku, ktorá pacientovi zabezpečuje stabilizáciu dolnej končatiny v kolene a členku. Pacient sa v stojnej fáze môže oprieť o ochrnutú končatinu vybavenú ortézou a vo fáze švihu prechádza s flektovanou končatinou. Pomôcka užívateľovi na rovnom teréne umožňuje vyvinúť značne dynamický obraz chôdze. 
B) Ortézy s riadenou stojnou fázou – pre bezpečný pohyb v každom teréne Ortézy s riadenou stojnou fázou, ako napríklad Free Walk alebo KAFO ortéza s elektronickým kĺbom E-MAG Active, boli vyvinuté pre pacientov, ktorí kvôli čiastočnému ochrnutiu alebo úplnému výpadku extenzorov kolena nedokážu zaistiť kolenný kĺb bez nejakých kompenzačných opatrení. Zjednodušene možno povedať, že užívateľovi poskytujú pevnú oporu pri zaťažení ochrnutej končatiny (kolenný kĺb sa uzamkne) a zároveň možnosť prešvihnúť pokrčenou končatinou vo fáze švihu (kolenný kĺb sa uvoľní). Terapeutický účinok je pre pacientov postihnutých parézou alebo čiastočným ochrnutím mnohostranný: zabráni sa kontraktúram a poškodeniu kĺbov, ktoré spôsobuje nepohyblivosť, zníži sa atrofia svalstva, pričom kardiovaskulárna výkonnosť pri každodenných činnostiach zostáva zachovaná. Tým pri ochorení centrálneho nervového systému možno podporiť nahradenie funkcií nepostihnutými oblasťami mozgu (osvojenie nových motorických úkonov, kortikálna reorganizácia).

Ochrnutie celej dolnej končatiny

Pacient bez kompenzačných pomôcok nedokáže chodiť a o ochrnutú končatinu sa nemôže podoprieť ani pri státí. Nedokáže aktívne pohybovať žiadnou časťou končatiny.

Ortotické riešenie

Po zistení anamnézy a ostatných patológií pacienta sa ponúka niekoľko možností ortotického vybavenia, pričom vždy musíme použiť kolenný kĺb so zámkom, ktorý sa dá pri pokrčení končatiny rôznymi spôsobmi odomykať.

Ortéza KAFO s elektronicky riadeným kolenným kĺbom E-MAG Control

Najbezpečnejším variantom kolenného kĺbu pre ortézu KAFO s uzáverom predstavuje elektronicky riadený kĺb E MAG Control. Ten prostredníctvom zvukových, svetelných a vibračných signálov informuje pacienta o stave kĺbu, čím zaisťuje absolútnu spoľahlivosť. Súčasťou kĺbu je diaľkové ovládanie, ktorým pacient môže kĺb odomykať. Tak môže uvoľniť kĺb len pohybom palca. Toto zlepšenie nájde uplatnenie najmä u ľudí s horšou stabilitou v stoji, pre ktorých je ťažké uvoľňovať kolenný kĺb mechanicky. Kĺb je celý uzavretý, aby sa doň nedostali nečistoty, alebo aby sa doň pacientovi nepriškripli šaty, čo býva častým dôvodom na nezamknutie mechanického kĺbu a následného pádu pacienta. Kĺb E-MAG je chránený vonkajšou škrupinou a uvoľňuje ho elektromagnet, takže vonkajším nárazom sa nedá uvoľniť. Pre ochrnutých ľudí, ktorí pracujú, alebo sa často pohybujú v prostredí, v ktorom hrozia takéto vplyvy, je kĺb E-MAG tou najlepšou voľbou.

Vysvetlivky skratiek:

AFO = Ankle-Foot Orthosis 
KAFO = Knee-Ankle-Foot Orthosis 
HKAFO = Hip-Knee-Ankle- Foot Orthosis 
KO = Knee-Orthosis

Pridaj komentár