Vysoké ceny bránia v prístupe k novším liekom na HIV

Melbourne/Praha/Bratislava, 25. júla Vysoké ceny naďalej predstavujú hlavnú prekážku v prístupe k novým liekom na HIV, či pri testovaní množstva vírusu v krvi, ktoré sa zdá byť najlepším prostriedkom na kontrolu efektivity liečby. Uvádzajú to dve nové správy, zverejnené Lekármi bez hraníc/Médecins Sans Frontières (MSF).

„V dnešnej dobe dostává antiretrovírusovú (ARV) liečbu takmer 12 miliónov ľudí v rozvojových krajinách,“ uviedla Dr. Jennifer Cohn, lekárska riaditeľka kampane Access Lekárov bez hraníc. „Ľudia dnes stále častejšie nastupujú liečbu skôr, a užívajú ju po celý život. Pacienti preto potrebujú lepšie znášané lieky prvej línie, i dostupnú terapiu druhej línie pre prípad, že prvá zlyhá.“

 

 

Pre zaistenie najlepšej kvality starostlivosti sú potrebné aj ďalšie nástroje. Patrí k nim pravidelné testovanie množstva vírusu HIV v krvi, vďaka ktorému sa dá určiť, ako ktorý človek na liečbu reaguje.

„Monitoring množstva vírusu v krvi veľmi skoro odhalí problémy s dodržiavaním liečby. Ak ho dopĺňajú poradenstvo a podpora, môže ľuďom pomôcť, aby zostali na dostupnejšej terapii, ktorú zabezpečujú lieky první linie dlhšie. Testovaním tiež presnejšie a rýchlejšie určíme, či pacient musí prejsť na lieky druhej alebo tretej línie, pokiaľ dočasný liečebný režim zlyháva,“ povedala Dr. Cohn.

Nová správa Lekárov bez hraníc Getting to Undetectable (Snaha o nezistiteľné množstvo vírus) popisuje prístup k testovaniu množstva vírusu v krvi v Indii, Keni, Malawi, J.A.R. a Zimbabwe. Správa odhaľuje, že hoci sa tieto krajiny snažia do liečby začleniť pravidelné testovanie, takmer žiadnej z nich sa to nepodarilo v širšom meradle. Hlavnou prekážkou širšieho zavedenia pravidelných testov je ich cena.

Správa ďalej popisuje kroky, ktoré môžu krajiny podniknúť, aby znížili cenu i zložitosť testovania množstva vírusu.

Patrí sem:

vyjednávanie lepších cien,

zapožičanie nástrojov (namiesto nákupu),

upustenie od bežnejšieho, ale menej presného merania CD4 lymfocytov,

využívanie efektívnejších techník zberu krvných vzoriek.

 

 

Tieto kroky už niektoré krajiny s úspechom využili: vďaka vyjednávaniu se podarilo znížiť cenu testovania vírusu, napríklad Keňa za jeden test platí asi 10 USD.

Je však nutné, aby sa mobilizovali darcovia, a poskytli financie na testovanie v najohrozenejších miestach.

„Vieme, aké nástroje potrebujeme, aby sme pomohli znížiť množstvo vírusu v krvi HIV pozitívnych ľudí na nezistiteľnú mieru, a umožnili im tak dlhší život. Na väčšine miest, kde pôsobíme, je to ale cenovo nedostupné,“ dodáva Dr. Cohn.

Hoci je zavádzanie testovania množstva vírusu v krvi pomalé a nedostatočné, predpokladá sa, že odhalí mnoho prípadov, kedy u pacientov zlyhávajú lieky prvej linie, a kedy je potrebné nasadiť lieky druhej línie. Zostáva tu však zásadný problém, ako pri testovaní – lieky sú drahé.

Ako sa píše vo Výročnej správe Lekárov bez hraníc na tému cien lieku Untagling the Web of Antiretroviral Price Reductions (Sprievodca cenami antiretrovirálnej liečby), v strednepríjmových krajinách je situácia najhoršia, keďže niektoré z nich platia viac než 20-násobok najnižšej známej ceny!„Milióny ľudí vo svete nemajú prístup k liečbe, a mnoho liečených potrebuje previesť na iné režimy liečby. Pokiaľ chceme, aby sa viac ľudí mohlo liečiť, krajiny musia prekonať patentové bariéry, ktoré obmedzujú prístup k cenovo dostupným liekom,“ povedala Leena Menghaney, manažérka kampane Access Lekárov bez hraníc v Indii.

Zdroj: Lekári bez hraníc, redakčne upravené a krátené (jam)

Ilustračné fotografie

Pre dalšie informácie, obrazové a textové materiály, kontaktujte:

Míla Janišová
Press Officer
E-mail: mila.janisova@lekari-bez-hranic.cz
Mob: 773 348 358
Office: 257 090 156

Pridaj komentár