Odštartovala Akadémia pacienta

OZ SLOVENSKÝ PACIENT usporiadalo pilotný vzdelávací seminár z projektu Akadémia pacienta. Podujatie pre Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou sa konalo 1. júna v banskobystrickom hoteli Dixon. Na stretnutí sa zúčastnilo 28 pacientov zo 130-tich liečených s pľúcnou hypertenziou na Slovensku. Prednášať im prišli 3 odborníci z Bratislavy – MUDr. Jolana Zlatošová, MUDr. Viera Lesáková a JUDr. Milan Kučo.

Jolana Zlatošová uviedla poslucháčov do problematiky posudzovania zdravotného stavu, a vysvetlila rozdiel medzi invalidným občanom a občanom s ťažkým zdravotným postihnutím. MUDr. Viera Lesáková informovala o dostupnosti a úhradach liekov z pohľadu najväčšej zdravotnej poisťovne – Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Priblížila, aké možnosti sa ponúkajú ľuďom s touto zriedkavou chorobou. Prednášky uzatváral právnik zo Sociálnej poisťovne, JUDr. Milan Kučo. Účastníkov oboznámil najmä s ich právami a povinnosťami, ktoré im vyplývajú zo vzťahu so Sociálnou poisťovňou. Podrobne sa venoval najmä kontrolám pacientov a často spomínanému využívaniu sociálnej podpory od štátu.

Poslucháči mali možnosť vstupovať do diania, a pýtať sa na konkrétne veci z ich pacientskeho života. Každá prednáška bola ukončená 5 otázkovým testom, a účastníci si mohli vyskúšať, koľko si z nej zapamätali.

Prednášajúci vyjadrili úprimnú radosť z toho, aký záujem zaznamenali zo strany pacientov. Na záver projektový manažér OZ SLOVENSKÝ PACIENT Radoslav Herda odovzdal knihu 7 návykov skutočne efektívnych ľudí od Stephena R. Coveyho – najúspešnejšej účastníčke, ktorá sa v dotazníku pomýlila iba v jednej odpovedi. Podľa výsledkov prieskumu si OZ SLOVENSKÝ PACIENT dalo za cieľ pripraviť ďalšie vzdelávanie tejto pacientskej skupiny.

Viac informácií o projekte ako aj internetovú formu testov nájdete na www.slovenskypacient.sk/akademia.

Akadémia pacienta

• Akadémia pacienta priamo nadväzuje na činnosť celoslovenských konferencií pacientskych organizácií. 
• Jej cieľom je vzdelávať pacientov v oblasti sociálno-zdravotnej starostlivosti, práv a povinností. 
• Akadémia sa skladá z dvoch časti
– neinteraktívna, v ktorej sú spracované jednotlivé oblasti vo forme testov, vychádzajúca v podobe brožúr alebo internetových testov, pričom tlačená aj webová forma testov má svoje vyhodnotenia.
– Interaktívna časť Akadémie pacienta znamená vzdelávanie (prednášky) alebo tréningy, podľa počtu účastníkov v skupine.

Pridaj komentár