Odštartoval 10. ročník fotografickej súťaže Cesta svetla

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhlasuje 10. ročník fotografickej súťaže Cesta svetla. Zmyslom podujatia je prostredníctvom fotografií priblížiť verejnosti život ľudí so zrakovým postihnutím.

Súťažiť môže každý, kto vyplní, podpíše a do 30. septembra na adresu organizátora doručí prihlášku s minimálne jednou fotografiou. Súťaž je otvorená v dvoch kategóriách:

1. čiernobiela fotografia

2. farebná fotografia

Do jednej kategórie môže autor prihlásiť najviac štyri fotografie formátu 20 x 30 cm, celkovo najviac osem fotografií. Tematika fotografie musí priamo alebo nepriamo inklinovať k problematike ľudí so zrakovým postihnutím alebo k fenoménu svetla.

Súťažiaci v prihláške vyznačí počet prihlásených fotografií, a súťažnú kategóriu pre každú z nich. Každú fotografiu musí označiť menom, adresou a názvom snímky.

Organizátor zostaví odbornú porotu aspoň z troch členov, ktorá do 15. októbra vyhodnotí fotografie, a v každej kategórií určí 3 najlepšie práce. Porota má právo niektorú z cien neudeliť. Rozhodnutie poroty je konečné.

Organizátor na webovej stránke www.unss.sk do 30. novembra zverejní počet súťažiacich, zloženie poroty, výsledky súťaže a mená víťazov, ktorí získajú poukážky na nákup fotografického materiálu a vybavenie.

1. miesto – v hodnote 100 €

2. miesto – v hodnote 50 €

3. miesto –  v hodnote 30 €.

Zo všetkých súťažných fotografií porota vyberie práce, z ktorých organizátor zostaví v novembri 2013 verejnú výstavu. Zo zaslaných fotografií porota vyberie fotografie, ktoré budú použité v propagačnom kalendári organizátora. Následne sa počas roka 2014 bude konať viacero výstav na celom území Slovenska.

Informácie o jednotlivých výstavách budú aktualizované na webovej stránke organizátora. Podrobné podmienky súťaže nájdu záujemcovia v prihláške, ktorú si môžu vyžiadať priamo u organizátora, alebo si ju môžu stiahnuť na www.unss.sk, kontaktná osoba: Marián Horanič, horanic@unss.sk

Súťaž je bez vstupných poplatkov!

Pridaj komentár