O škole, ktorá vychovala olympijského víťaza

Základná škola Kulíškova je štátna škola v bratislavskom Ružinove, ktorá vychovala športovcov svetového mena. Dlhodobou tradíciou školy je atletické zameranie na druhom stupni, s vlastným projektom „Štafety Pavla Safka“. SLOVENSKÝ PACIENT oslovil Lenku Šebianovú (na fotografii), jej učiteľku a trénerku žiakov športových tried. Rozprávame sa o aktívnom pohybe, biológii, prvej pomoci, kondícii a zdravom životnom štýle.

 

V triedach, kde vyučujete, sedeli aj niekoľkí špičkoví športovci. Prezradíte nám ich mená?

V minulosti našu školu navštevovali viacerí reprezentanti Slovenska – výškari Roman Moravec, Richard Lavo, Peter Horák, cyklista Anton Tkáč (zlatý medailista z OH v Montreale 1976), basketbalisti Stanislav Kropilák (strieborný z ME 1985), Pavol Bojanovský, oštepár Pavol Marušinec, diaľkárka Mária Devínska, krasokorčuliarky Tatiana a Zuzana Ďurkovské, majsterka SR v stepe a v skokoch na trampolíne Kristína Radošovská. Predpokladám však, že týmito osobnosťami neskončila Kulíškovská éra špičkových športovcov. Aj v súčasnosti sa venujeme športovo nadaným deťom, rozvíjame ich talent. V budúcnosti bude už len na nich, kam budú smerovať. Učím a trénujem vynikajúcich hokejistov, basketbalistov, futbalistov… Keď moji žiaci dosahujú úspechy, je to úžasný pocit, najväčšmi však hreje, keď pomôžem deťom objaviť lásku k nejakému športu. Príkladom je bývalý žiak Samo Pagáč, ktorého som priviedla k basketbalu, a dnes hráva za školu v Taliansku.

Žiakov ste pred pár dňami pripravovali na júnovú školskú akadémiu k 60. výročiu školy. Je tanečná choreografia náročnejšia ako povedzme basketbalový zápas?

Tanečnú choreografiu a basketbalový zápas možno porovnať len vo fakte, že pri ich príprave a na tréningoch sa „namaká“ učiteľ aj žiaci. Ak tvrdo a do detailov pracujeme na tanečnej choreografii, je malá pravdepodobnosť, že sa nám vystúpenie nepodarí. A hoci sa na basketbalový zápas taktiež tvrdo pripravujeme – trénujeme obranu, útok, signály – môže dôjsť k nepredvídateľným okolnostiam. Sú nimi zranenia, silné stránky súpera, psychické naladenie hráčov, čo sa odzrkadlí na výkone, a následnom úspechu či neúspechu tímu.

Koučujete športové sústredenia s tímovými hrami. Aká je ich filozofia, a podľa čoho vyberáte žiakov?

Športové sústredenia sú predovšetkým o športe, ale aj o budovaní vzťahov medzi žiakmi, ako aj medzi žiakmi a učiteľmi. Tímové hry sú okrem iného vhodným prostriedkom na rozvíjanie, skvalitňovanie vzťahov. Športové sústredenie sa realizuje na základe dvojfázových tréningov; naším cieľom je čo najviac motivovať a aktivizovať; preto trénujeme aj formou netradičných hier. Každé sústredenie prebieha ako veľká spoločenská hra s danou témou, napríklad Námorníci, Pevnosť Boyard, Sci-fi. Jednotlivé hry sú tematicky prispôsobené, a žiaci si ani neuvedomia, koľko kilometrov prebehli, že posilňovali, venovali sa rýchlosti, sile či vytrvalosti. Zloženie tímových hráčov je vždy založené na náhodnom výbere.

Máte recept na tínedžerov, ako si s nimi vytvoriť vzťah a dosiahnuť výkon?

Vzťah učiteľ – žiak má byť založený na ľudskom prístupe a vzájomnej dôvere. Učiteľ má mať primeraný rešpekt – má byť autoritou pre svojich žiakov. Má ich správne usmerňovať, musí určiť hranice a dôsledne vyžadovať ich dodržiavanie, no zároveň má byť ich priateľom. Žiaci majú cítiť, že sú rovnocennými partnermi učiteľa. Často sa vyskytnú situácie, keď sa z učiteľa musí stať ich rovesník – v prežívaní, cítení, chápaní, v zmysle pre humor, dokonca aj v slovnej zásobe. To je recept, ktorého sa vo vzťahu k mojim žiakom držím, a dovolím si povedať, že funguje. Keď fungujú vzťahy, je obľúbený aj predmet, ktorý vyučujem. A to je obrovská motivácia pre dosahovanie výkonov.

Spoznáte športový talent žiaka na skúškach, alebo po prvých hodinách v telocvični?

Talent žiaka sa dá spozorovať už na skúškach – či už ide o  koordináciu, obratnosť, rýchlosť alebo silu. Niekedy sa však môžeme zmýliť, lebo dieťa je práve indisponované pod vplyvom rôznych okolností. Na druhej strane sa stáva, že výkonnostne slabším deťom sa talentovky vydaria veľmi dobre. Preto sa na našej škole zaviedlo, že vyučujúci telesnej výchovy a športovej prípravy nižšieho sekundárneho vzdelávania (II.stupňa) vyučujú telesnú výchovu v 4. ročníku, a tak majú možnosť spoznať žiakov po športovej i osobnostnej stránke.

Zvládajú žiaci nulté hodiny a popoludňajšiu športovú prípravu – popri bežnej výučbe?

Doteraz som sa nestretla s problémom ohľadom nultej hodiny alebo popoludňajšieho vyučovania. Žiaci si na tento režim zvykli, a keďže nejde o vyučovanie slovenčiny alebo matematiky, ale o ich obľúbený šport, zvládajú skoré ranné i popoludňajšie vyučovanie bez ťažkostí. Áno, máme aj „notorických zaspávačov“, ale už sme si zvykli. Na popoludňajšom vyučovaní sa zúčastňuje menej detí, keďže mnohí naši športovci v tom čase trénujú vo svojich športových kluboch, a na základe individuálnych vzdelávacích plánov sú uvoľnení z popoludňajšej športovej prípravy.

Učíte tiež biológiu, zadávate deckám rôzne projekty. Je vo vašich osnovách aj sexuálna výchova?

Keď som biológiu študovala, nemyslela som si, že ju budem tak rada učiť. Srdcom som síce telocvikárka, ale v biológii viem viac uplatniť moje „nápady“. Je to kreatívnejšia časť mojej práce. Napríklad kotúľ nemôžete učiť kreatívne a inovačne, je to jednoducho dané –  prípravné cvičenia, didaktický postup. Na biológii sa snažím učiť moderne, pútavo, zážitkovo, učebnice používam zriedkakedy. Využívam predovšetkým prezentácie, videá, konkrétne príklady zo života, praktizujeme pokusy, vypracúvame domáce projekty. Preto žiakov biológia baví, sú aktívni, veľa si pamätajú z hodín, majú dobré vedomosti. Sexuálnu výchovu obsahuje štátny vzdelávací program, preto musí byť súčasťou mojich tematických výchovno-vzdelávacích plánov. Je to téma, na ktorú sa všetci siedmaci tešia už od septembra, hoci sa jej venujeme až v máji. Mám ju spracovanú veľmi pekne, hovorím s deťmi o všetkom otvorene, a myslím, že to je ten správny spôsob.

Tínedžeri vo vývine, ktorí intenzívne športujú, potrebujú kvalitnú stravu. Myslíte na to?

O tejto téme sa veľa hovorí, ešte viac píše. Je už len na samom športovcovi, ako sa stravuje, čo mu vyhovuje, a čo nie. U nás v škole dostávajú žiaci športových tried ku každému obedu ovocie, zeleninu, jogurt alebo fit tyčinku. Aj takto vedieme športujúce deti k zdravej a výživnej strave, ktorá je pre ne dôležitá.

Vyznávate v súkromí zdravý životný štýl, udržiavate si kondíciu?

Snažím sa o zdravé stravovanie, milujem zeleninu, ovocie, a aj napriek tomu, že mäso veľmi neobľubujem, patrí do môjho jedálnička. Sem-tam príde chuť na sladké, ale vôbec sa tomu nebránim, keďže ide o dobitie energie, ktorej má telo nedostatok. Samozrejme, všetko s mierou. Šport je môj život – pravidelne behávam, cvičím, korčuľujem, lieziem na umelú stenu, milujem turistiku, lyžovanie. A keď nám chýba hráč na basketbalovom krúžku, zahrám si s deťmi.

Pri športe môže prísť aj k úrazom. Dokážete poskytnúť prvú pomoc?

Každý učiteľ telesnej výchovy dokáže poskytnúť prvú pomoc. Najčastejšie ide o ľahšie zranenia – narazené prsty, odreniny, krvácanie z nosa…. To ošetríme raz-dva, je to bežná súčasť telesnej výchovy. A pri ťažších zraneniach sa snažím zachovať chladnú hlavu, zvládnuť prvú pomoc, postarať sa o zraneného, zavolať lekársku pomoc a rodičov. Keď je o dieťa postarané, namiesto úľavy sa mi „roztrasú kolená“.

Získali ste so žiakmi športové ocenenia v rámci regiónu?

Ocenenia, ktoré sme získali v tomto školskom roku, sú: 3.miesto na Majstrovstvách kraja v basketbale chlapcov, 4. miesto na Majstrovstvách kraja vo futbale dievčat, 1.miesto na Majstrovstvách obvodu v atletike, 1. miesto na Majstrovstvách obvodu v hádzanej chlapcov, 2. miesto na Majstrovstvách obvodu v basketbale dievčat. V minulom školskom roku sme popri viacerých oceneniach dosiahli najväčší úspech, a to 7. miesto na Majstrovstvách Slovenska vo vybíjanej dievčat.

Idete so žiakmi vždy vyhrať?

Samozrejme, chceme zvíťaziť v každej súťaži, na každom turnaji, v každom zápase, na všetkých pretekoch, na ktorých sa zúčastníme.

SLOVENSKÝ PACIENT bude držať palce!

 

Foto: archív ZŠ Kulíškova

Pridaj komentár