Nová koncepcia výučby všeobecného lekárstva

Bratislava 23. mája (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva chce riešiť problém nedostatku všeobecných lekárov, a to prostredníctvom novej koncepcie výučby všeobecného lekárstva pre študentov medicíny. Má sa preto rozšíriť teoretická výučba študentov piateho ročníka medicíny lekárskych fakúlt a novinkou je aj Rezidentský program po absolvovaní fakulty. Prvá časť Rezidentského programu, na financovanie ktorého sa počas prvých dvoch rokov využijú asi dva milióny eur z eurofondov, sa má spustiť v budúcom školskom roku na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a zúčastní sa na ňom 41 medikov.
Koncepcia má podľa ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej pomôcť omladeniu všeobecných lekárov do budúcna, cieľom je znížiť ich priemerný vek o desať rokov na 45 rokov. Na Slovensku je v súčasnosti vyše 3000 lekárskych miest všeobecných lekárov. Ako priblížila hlavná odborníčka ministerstva pre všeobecné lekárstvo Monika Palušková, väčšina lekárov je vo veku od 50 do 59 rokov. Mladých lekárov do 29 rokov je v praxi desať. Upozornila, že desiatky percent absolventov lekárskych fakúlt odchádzajú do zahraničia.
„Priemerný vek všeobecných lekárov sa neustále zvyšuje. Žiaľ, na Slovensku nemáme dostatok mladých medikov, ktorí by sa chceli tomuto odboru venovať po skončení štúdia,“ skonštatovala šéfka rezortu. Aj v dôsledku toho tak v niektorých regiónoch lekári prvého kontaktu chýbajú. Dôvodom je najmä nízka atraktivita tohto odboru v rámci štúdia a absencia rovnoprávnych podmienok v špecializačnej príprave v porovnaní s inými medicínskymi odbormi.
Projekt s názvom Rezidentský program má preto zatraktívniť povolanie a odbornosť všeobecného lekára, ako aj posilniť teoretické vedomosti a praktické zručnosti medikov a absolventov. „Špecializačná príprava v odbore všeobecné lekárstvo má na Slovensku určité nedostatky,“ pripustila ministerka Zvolenská. Okrem lepšej študijnej prípravy sa má zlepšiť aj atraktivita povolania všeobecného lekára a jeho finančné ohodnotenie. Všeobecní lekári majú mať v budúcnosti viac kompetencií, vďaka čomu majú byť aj lepšie zaplatení.
Rezidentský program sa bude skladať z dvoch častí, Medici a  Rezidenti. Pilotný projekt – časť Medici plánuje ministerstvo spustiť v budúcom školskom roku. „Táto časť počíta okrem prednášok aj s praktickou výučbou v ambulanciách všeobecných lekárov. Je to pre študentov 5. ročníka pridaná hodnota, keďže doteraz teoretické vedomosti a praktické zručnosti nadobúdali len v posluchárňach a v lôžkových zariadeniach,“ povedala Palušková. Lekári v školiacich ambulanciách pilotného projektu budú školiť medikov bez nároku na finančnú odmenu. Ambulancie sú vybrané podľa geografickej dostupnosti, aby medici mali k praktickej výučbe jednoduchý prístup v mieste bydliska.
Druhá oblasť Rezidentského programu umožní lekárom pripraviť sa na špecializačnú skúšku priamo v ambulanciách všeobecných lekárov, ktorá by mala trvať v 29 mesiacov. „Na zmenu čakajú všeobecní lekári už niekoľko rokov. Som rada, že sa nám podarilo vytvoriť projekt, ktorý môže naše rady posilniť a ukázať študentom, že práca v ambulancii je pestrá aj zaujímavá a úloha všeobecného lekára v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti je naozaj veľmi dôležitá,“ uzavrela Palušková.

Ilustračné foto

Pridaj komentár