Nič ťa to nestojí, poďakuj sestre

Komora pre medicínske právo – MEDIUS, o.z., predstavila novinárom (28.2. v Košiciach) projekt „Poďakuj sestre“. MEDIUS ním chce zvýšiť právne povedomie sestier a pôrodných asistentiek pri výkone svojho povolania, ako aj prestíž sestry a pôrodnej asistentky na Slovensku.

 

 

V rámci projektu spustili aj portál www.podakujsestre.sk. Obsahuje vybrané webináre, kde sestry a pôrodné asistentky môžu absolvovať e-learnigové kurzy, kreditované slovenskou komorou sestier. Tie poskytnú ­– a nielen sestrám­ – cenné poznatky z oblasti práva, psychológie a etiky z vybraných oblastí, ktoré súvisia s výkonom ich povolania.

Súčasťou stránky je tiež právna poradňa pre sestry a pôrodné asistentky. Bezplatne tu možno získať právne poradenstvo, ktoré uľahčí orientáciu v právnych otázkach. Cieľom právneho poradenstva je, aby sestry a pôrodné asistentky pri svojej práci nadobudli väčšiu právnu istotu. Odpovede na otázky v právnej poradni vypracováva advokátska kancelária h&h PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o., ktorá sa špecializuje na oblasť medicínskeho práva.

.>> Čítajte u nás: Domáca ošetrovateľská služba

Stránka podakujsestre.sk zároveň slúži ako ďakovný kanál pre verejnosť. V sekcii Poďakuj sestre majú slovenskí pacienti a slovenské mamičky možnosť poďakovať konkrétnej sestre alebo pôrodnej asistentke. Touto cestou ocenia jej prácu, prístup a pochopenie.

Členovia Komory pre medicínske právo – MEDIUS a lektori sa tvárou v tvár stretnú so sestrami a pôrodnými asistentkami počas akreditovaných prednášok v partnerských zdravotníckych zariadeniach. Stali sa nimi: Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Nemocnica Poprad, a. s., a Svet zdravia, a. s. Prednášky povedú lektori, ktorí sú špičky vo svojich odboroch. Budú zamerané na právne, bioetické a psychologické aspekty povolania sestry a pôrodnej asistentky.

 

 

Projekt „Poďakuj sestre“ sa uskutočňuje s podporou spoločnosti Johnson & Johnson. Odborným partnerom projektu je Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, mediálnym partnerom spoločnosť NUBIUM. Všetky informácie nájdete na stránke www.podakujsestre.sk, alebo na stránke www.medius.sk.

Pridaj komentár