ČO ROBIŤ, KEĎ: sa vyskytnú nežiaduce účinky liekov?

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

EMA (Európska lieková agentúra), orgán zodpovedný za dozor, hodnotenie a bezpečnosť liekov v Európskej únii), charakterizuje nežiaduce účinky ako škodlivú alebo nechcenú reakciu na liek.

Čo to presne znamená?

Predstavte si, že užívate pomerne bežný liek na tlakamlodipín. Prvotný – žiaduci účinok tohto liečiva, je zníženie vášho zvýšeného krvného tlaku. Nežiaduci účinok, ktorý sa môže (ale aj nemusí) vyskytnúť, sú závraty.

Alebo liečivo na zvýšený cholesterolatorvastatín. Aj ten môže mať nežiaduci účinok – takzvanú rabdomyolýzu, pri ktorej dochádza k poškodeniu svalových buniek.

Príčiny nežiaducich účinkov

Príčina nežiaducich účinkov môže byť rôzna. V prípade výskytu závratov pri amlodipíne je dôvod jednoduchý – liečivo nadmerne znížilo nadmerne krvný tlak. A závraty sa pri nízkom tlaku vyskytujú pomerne bežne. Na druhej strane, presné vysvetlenie, prečo môže atorvastatín spôsobiť rabdomyolýzu, zatiaľ známe nie je.

Častokrát sú nežiaduce účinky liekov také, ktoré priamo súvisia s pôsobením liečiva. Napríklad pri liečive alprazolame, ktoré sa používa na utlmenie úzkosti a upokojenie, je nežiaducim účinkom ospalosť alebo únava. Pri liečive loperamid (používanom pri hnačkách), zas zápcha.

Väčšinou sa tieto nežiaduce účinky vyskytujú na začiatku liečby alebo vtedy, že užijete väčšiu dávku, ako by ste mali. Preto sa vždy riaďte pokynmi lekára alebo lekárnika, inak si môžete uškodiť, liečivom sa predávkovať a riskovať výskyt spomínaných nežiaducich účinkov.

Iným dôvodom môže byť kombinácia liekov, ktoré vzájomne interagujú. Napríklad, ak užívate liečivo warfarín na riedenie krvi a dáte si k nemu obyčajnú kyselinu acetylsalicylovú, ktorá takisto ovplyvňuje zrážanie krvi, riskujete zvýšené krvácanie.

A ktoré lieky medzi sebou interagujú?

V tom vám nikto neporadí lepšie ako lekárnik. Nebojte sa preto v lekárni opýtať na možné liekové interakcie, ba dokonca sa vysoko odporúča, aby ste farmaceuta informovali o všetkých liekoch, ktoré užívate, ešte predtým, ako si nejaký nový zaobstaráte.

Alkohol a niektoré potraviny

Interakcie sa nemusia vyskytovať len medzi liekmi. Môže k nim dochádzať aj v kombinácii liečiva s alkoholom, potravou (napr. mliečne výrobky alebo grapefruitový džús) či bylinkami. Na nebezpečné kombinácie vás opäť upozornia v lekárni.

Pomerne častým nežiaducim účinkom je aj alergia na liečivo. Ide o podobné prejavy, aké môžete mať napríklad pri alergii na potraviny. Patrí sem vyrážka, svrbenie, dokonca život ohrozujúci anafylaktický šok. To, či ste na liek alergický/á, zistíte až skúsenosťou. V prípade, že sa u vás alergia na liek objavila, zapamätajte si, o aký liek/liečivo išlo a informujte o tom vždy svojho lekára. Ten vám nájde alternatívny liek.

Nežiaduce účinky liečiva môžu súvisieť aj s tým, že liečivo nepôsobí dosť špecificky. Príkladom je dimetindén, používaný pri alergických kožných reakciách alebo alergickej nádche. Nežiaduce účinky sú v tomto prípade spôsobené látkou histamín.

Dimetindén dokáže blokovať účinok histamínu, lenže nepôsobí len na špecifickom mieste v tele (napríklad v koži), ale dostáva sa aj do mozgu, kde spôsobuje nežiaduci účinok – únavu a ospalosť.

nežiaduce účinky liekov u detí
Zdroj foto: Shutterstock.com

Inak reagujú starší ľudia, inak deti

Ďalšou príčinou, prečo sa nežiaduce účinky vyskytujú, je fakt, že niektorí ľudia v určitých situáciách na jednotlivé liečivá reagujú rôzne. Deti a starší ľudia sú na účinky liekov citlivejší. Na zvýšenú opatrnosť treba dbať aj v prípade tehotných žien.

Zohľadniť treba aj ochorenia pečene a obličiek, veď veľa liečiv sa vylučuje práve pomocou týchto orgánov. Takže v prípade ich nesprávnej funkcie, sa môže dostaviť nežiaduci účinok kvôli hromadeniu liečiva v tele.

Tu potom opäť platí základné pravidlo – vždy svojho lekára a lekárnika informujte o svojom zdravotnom stave.

Existuje liečba bez nežiaducich účinkov?

Jednoducho povedané – áno, existuje. Frekvencia nežiaducich účinkov je u často sa vyskytujúcich zdravotných problémov častokrát pomerne nízka. Mnoho pacientov sa s nimi počas liečby vôbec nestretne – obzvlášť, ak užívajú liek podľa odporúčaní lekára a lekárnika. Navyše, nežiaduce účinky, ktoré sa všeobecne vyskytujú najčastejšie, nebývajú závažné – napríklad bolesť hlavy alebo zápcha.

Ako zistím, aké nežiaduce účinky liek má a ako často sa vyskytujú?

S každým jedným liekom, ktorý si v lekárni zaobstaráte, dostanete príbalový leták, kde nájdete všetky dôležité informácie o lieku – na čo sa používa, ako ho užívať alebo uchovávať. Nájdete tam aj sekciu z názvom „Možné vedľajšie účinky“, kde máte všetky nežiaduce účinky vypísané. Veľakrát je priamo pri nežiaducich účinkoch vypísaná aj ich frekvencia – to znamená, ako často sa vyskytujú:

  • Veľmi časté (výskyt u viac ako 1 pacienta z 10).
  • Časté (výskyt u viac ako 1 pacienta zo 100, ale menej ako 1 pacienta z 10).
  • Menej časté (výskyt u viac ako 1 pacienta zo 1000, ale menej ako 1 pacienta z 100).
  • Zriedkavé (výskyt u viac ako 1 pacienta zo 10 000, ale menej ako 1 pacienta z 1000).
  • Veľmi zriedkavé (výskyt u menej ako 1 pacienta z 10 000).

Neľakajte sa zbytočne

Myslite na to, že príbalový leták je tu preto, aby vám poskytol všetky dôležité informácie, nie aby vás vystrašil. Niekedy si pacienti leták prečítajú a odmietnu liečivo užívať, pretože spôsobuje „samé nežiaduce účinky“. Pritom si neuvedomujú, že dané nežiaduce účinky sa vyskytnúť vôbec nemusia, resp. len niekedy, a že neužívanie lieku a neliečenie ochorenia im môže uškodiť oveľa viac.

Pamätajte, že každý liek vám bol predpísaný z nejakého dôvodu a príbalový leták berte ako návod, ako ho správne užívať, a tým minimalizovať riziko nežiaducich účinkov. A ak sa náhodou nejaký u vás objaví, budete s ním oboznámení a pripravení hlásiť ho lekárovi.

nežiaduce účinky liekov na tlak
Zdroj foto: Shutterstock.com

Čo robiť, keď sa vyskytnú nežiaduce účinky?

Ak predsa len počas užívania lieku spozorujete nežiaduce účinky, bezodkladne o tom informujte lekára alebo lekárnika. V prípade, že ide o liek na recept, lekár zváži, či vám predpíše alternatívu, alebo zvolí iný liečebný postup.

Ak sa k lekárovi nemáte možnosť hneď dostať, navštívte lekáreň a poraďte sa s farmaceutom, ako ďalej – či daný liek hneď vysadiť, alebo či ho užívať, kým sa vám podarí navštíviť lekára. To samozrejme bude závisieť od daného nežiaduceho účinku, ako aj od lieku, ktorý ho spôsobil.

Hlásenie nežiaducich účinkov liekov

Všetky nežiaduce účinky, ktoré sa u pacientov vyskytnú, by mali byť nahlásené. Nahlásiť ich môžete buď vy, lekár alebo lekárnik. Hlásenia sa posielajú do Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), ktorý ich spracuje a vyhodnotí.

Pre podanie hlásenia treba vyplniť buď elektronický formulár, alebo tlačivo hlásenia o nežiaducom účinku lieku, ktoré sa po vyplnení zasiela emailom alebo poštou. Inštrukcie, ako správne tlačivo a formulár vyplniť, nájdete na webovej stránke ŠÚKL www.sukl.sk.

Hlásenia nežiaducich účinkov netreba podceňovať. Sú totiž súčasťou sústavného dohľadu a kontroly nad dostupnými liekmi. Ak by sa náhodou stalo, že by sa u nejakého lieku vyskytli časté a závažné nežiaduce účinky, mohlo by dôjsť k jeho stiahnutiu z trhu, aby jeho použitie neohrozovalo ďalších pacientov.

Ako už bolo spomenuté, nežiaduce účinky sú súčasťou každého lieku, avšak nemusia byť súčasťou vašej liečby. Neprejavujú sa u každého, a ak budete liek užívať podľa odporúčaní lekáralekárnika, a dostatočne ich informujete o svojom zdravotnom stave, riziko ich výskytu znížite na minimum.

Autorka je farmaceutka

Pridaj komentár