Nevyhovujúci výrobok: Výživový doplnok TRIBU

Dňa 31. 3. 2014 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané oznámenie č. 2014.0422 – o nevyhovujúcom výrobku:

Výživový doplnok TRIBU, výrobca: EXTRIFIT s.r.o., Dolní Újezd 672, Dolní Újezd 56961 Česká Republika, dovozca do SR: DAFIT s.r.o., Dobronícka 778, 148 00 Praha 4, balenie: plastová dóza (100 kapsúl), váha: 39,5 g, dátum spotreby: 23.7.2016.

Na základe distribučného listu k hláseniu, v rámci Slovenska bol výrobok dodaný do spoločností: EastLabs.biz s.r.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov, GDP s.r.o., kpt. Nálepku 20, 071 01 Michalovce, a NUTRIUS s.r.o., Ľanová 2, 821 01 Bratislava.

Výrobok nevyhovuje, a to z hľadiska prítomnosti nepovolenej látky – androstendionu.

Odporúčame spotrebiteľom, aby predmetnú potravinu nekupovali, už zakúpený výrobok nekonzumovali, a vrátili ho späť do miesta predaja.

O nevyhovujúcom výrobku informoval prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, hlavný hygienik Slovenskej republiky.

Pridaj komentár