Najviac dojčia bratislavské matky

Na území Slovenskej republiky bolo v roku 2010 v ambulanciách detských a dorastových lekárov evidovaných spolu 1 219 295 detí a mládeže od narodenia po 26. rok svojho života. Do jedného roka evidujeme 53 358 detí, medzi 1.-5. rokom 256 130 detí, 463 426 detí je 6-14-ročných, 15-18-ročných evidovaných je 257 530, od 19 do 26 rokov je v ambulanciách evidovaných 188 851  mladých ľudí. Vyplýva to z údajov Národného centra pre zdravotnícke informácie (NCZI).
Najviac návštev lekára ročne pripadá na deti do jedného roka. V roku 2010 to bolo až 18,9 návštev všeobecnej ambulancie na jedno dieťa. Medzi 1. až 5. rokom návštevy klesajú na 8,7, 6-14-roční navštívili ambulanciu priemerne 5,4-krát, 15-18-roční 5,3-krát za rok 2010 a mládež do 26 rokov už len 2,7-krát.
V slovenských ambulanciách pre deti a dorast bolo v roku 2010 evidovaných 52 662 detí do jedného mesiaca, z toho 47 433 plne dojčených. Do druhého mesiaca bolo z 52 025 detí plne dojčených 42 332, do konca tretieho mesiaca z 51 425 dojčených 37 523, do štvrtého mesiaca z evidovaných 50 833 detí bolo plne dojčených 32 728.  V ukončenom piatom mesiaci bolo z 50 640 detí dojčených 28 183 a v šiestom mesiaci, dokedy NZCI tento údaj sleduje, bolo z 50 026 evidovaných detí 24 653 plne dojčených. Ako z uvedeného vyplýva, do jedného mesiaca matky dojčia až 89,7 percenta detí, kým v šiestom mesiaci už len 49,3 percenta. Najviac dojčia bratislavské matky – až 93,1 do jedného mesiaca a až 60,2 percenta do 6.mesiacov doprajú svojim deťom materské mlieko. Najmenej sa dojčí v Nitrianskom kraji – 84,9 % detí dostáva materské mlieko do konca prvého mesiaca a už len 41 % do konca šiesteho mesiaca svojho veku.

Pridaj komentár